Łowczówek 1914 - 2014 - informacje dla rekonstrukt

/ 6 odpowiedzi
Łowczówek 1914 - 2014 - informacje dla rekonstruktorów
Redakcja


Bardzo prosimy o przesyłanie list uczestników z PESELAMI - przypominamy, że zwracamy każdemu uczestnikowi 100 zł netto (jeśli grupa wystawia rachunek to 120 zł) a jeśli fakturę to 120 zł + VAT. Za karabin strzelający 100 zł netto.
Inny sprzęt uzgadniamy indywidualnie.
Adres do wysyłki list: [email protected] (2014/11/11 11:57)

bykfernando


Do kiedy nadsyłamy  dane? (2014/11/16 09:03)

jazlowiak


Jak najszybciej (2014/11/26 09:34)

jazlowiak


Godzina 16.00 - rozpoczęcie

Godzina 16.50 - zakończenie

1. Powitanie Pana Ministra - meldunek o rozpoczęciu rekonstrukcji;

2. "Polski Drogi" - rozpoczęcie rekonstrukcji

3. Wstęp o wybuchu Wielkiej Wojny, o powstawaniu polskich formacji, nakreślenie sytuacji ogólnej - skąd pod Łowczówkiem;

4. Atak legionistów na okopy rosyjskie (7) i wyparcie z okopów, zajęcie pozycji, odprowadzenie jeńców, instalacja batalionowego punktu medycznego, karabinów maszynowych, moździerzy, rozwinięcie linii telefonicznej - w tle 4 eksplozje artyleryjskie;

5. Pierwszy atak rosyjski - odparcie ataku - 5 eksplozji artyleryjskich;

6. Ostrzał pozycji rosyjskich przez moździerze - 6 eksplozji artyleryjskich;

7. Drugi atak rosyjski - odparcie ataku - 4 eksplozje artyleryjskie;

8. Kontratak legionistów - 5 eksplozji artyleryjskich;

9. Nawała artyleryjska na pozycje legionistów - 6 eksplozji - wnoszenie rannych, wezwanie na pomoc Austriaków, odmowa pomocy;

10. Ciężka sytuacja w okopach, opatrywanie rannych, liczenie ostatnich nabojów - kpt. Śmigły obchodzi pozycje - jeden z żołnierzy pyta czy można zaśpiewać kolędę jest wigilja. Po otrzymaniu zgody harmonista zaczyna grać "Bóg się rodzi" - wzdłuż okopów żołnierze podchwytują melodię - cały legionowy okop śpiewa. Nagle od strony rosyjskiej słychać drugą harmonię - rosyjscy żołnierze zaczynają śpiewać drugą zwrotkę. Wszyscy z niedowierzaniem wstają harmoniści wychodzą na brzeg okopów i wszyscy głośno śpiewają trzecią zwrotkę: "Podnieś rękę Boże Dziecię". Od rosyjskie strony podchodzą do okopów Polacy w rosyjskich mundurach - stary brodaty Polak bierze w rękę maciejówkę od jednego z żołnierzy i całuje orzełka. Żołnierze obu stron wyciągają czarny żołnierski chleb i łamią się między sobą. Kpt. Śmigły prowadzi rozmowę z rosyjskim oficerem - Polakiem. Na propozycję poddania się Polak odpowiada - Syberyjskie striełcy nie sdajutsa, ale da Bóg panie kapitanie, że doczekamy wolnej Polski i dla Pana i dla mnie. Obie strony się rozchodzą - gasną światła - widać tylko dwie małe choinki i pojedyncze ogniki świeczek na obu pozycjach;

11. W tle 13 wystrzałów w powietrzu za każdych 10 poległych legionistów pod Łowczówkiem;

12. Podsumowanie w ciszy o Wielkiej Wojnie która trwać będzie 5 lat - w tle ogromne 5 wybuchów paliwowych;

13. "Jest takie miejsce" - piosenka w wykonaniu Marty Bizoń - w tym czasie rekonstruktorzy podchodzą do okopów i stają twarzą do publiczności;

14. Zakończenie rekonstrukcji i meldunek o jej zakończeniu -  spotkanie z Panem Ministrem.

 

(2014/12/07 22:36)