Lotnicze śmierci w czasie pokoju.

/ 625 odpowiedzi / 569 zdjęć
Koniec wojny 1920 roku nie kończył strat w lotniczych szeregach.Lotnicy ginęli niemal po zakończeniu działań wojennych w 1920, ginęli śmiercią lotnika w całym okresie międzywojnia, ostatni oddali swoje młode życie niemal dzień przed wybuchem wojny.Tych, którzy zginęli w latach 1920- 1939 wątek ten poświęcam...
formoza58


Morski Dywizjon Lotniczy.
W dniu 6 pażdziernika 1923 roku, polegli w katastrofie lotniczej:- Porucznik pilot Ludwik Patalas,kawaler Krzyża Srebrnego Virtuti Militari, (2015/12/06 17:21)

formoza58


... oraz kapitan obserwator Wiktor Karczewski, kawaler Krzyza Srebrnego Virtuti Militari. (2015/12/06 17:23)

formoza58


4 Pułk Lotniczy.
W dniu 6 września 1933 roku,,odbywając ćwiczebny lot, w czasie pozorowanego ataku na balon w miejscowości Miraków koło Torunia,zginął podporucznik pilot Eugeniusz Fichs ze 141 Eskadry Mysliwskiej.Jego samolot zaczepił o linę balonu.Spoczął w kwaterze lotniczej na Cmentarzu Wojskowym w Toruniu... (2015/12/06 17:29)

formoza58


Morski Dywizjon Lotniczy.
W dniu 21 sierpnia 1924 roku zginął śmiercią lotnika chorąży pilot Andrzej Zubrzycki.Jego zwłoki odszukano w okolicy Obłuża i przewieziono do szpitala w Pucku.Pogrzeb pilota odbył się w Warszawie. (2015/12/06 17:32)

formoza58


2 Pułk Lotniczy.
W dniu 7 września 1933 roku, w trudnych warunkach atmosferycznych,pod Jaronowiczami koło Szczekocin, doszło do zderzenia w powietrzu dwóch samolotów pułku.Polegli w niej:- Plutonowy pilot Czesław Popczyk... (2015/12/06 18:07)

formoza58


... oraz porucznik obserwator Władysław Edward Krupski ( 28 lat) z 22 Eskadry Liniowej.Obaj lotnicy spoczęli w Kwaterze Lotniczej na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. (2015/12/06 18:11)

formoza58


2 Pułk Lotniczy.
W dniu 7 września 1933 roku zginęli lotnicy z 22 Eskadry Liniowej:- Kapral pilot Roman Irrek, przeżywszy lat 23... (2015/12/06 18:14)

formoza58


...oraz podporucznik obserwator Kazimierz Gołda, lat 23.Spoczął na Cmentarzu Parafialnym w rodzinnej Wieliczce. (2015/12/06 18:17)

formoza58


Wcześniejsze lotnicze śmierci w latach dwudziestych...
11 maja 1921 roku podczas lotu służbowego zginął porucznik pilot Stefan Stec. Był uczestnikiem walk w latach 1918- 1920, podczas których strącił 7 samolotów wroga. (2015/12/06 19:14)

formoza58


W dniu 9 sierpnia 1924 roku zmarł, przeżywszy lat 35, major obserwator Władysław Toruń. Był uczestnikiem walk w latach 1918- 1920 i kawalerem trzykrotnie Krzyża Walecznych i Krzyża Srebrnego Virtuti Militari. (2015/12/06 19:18)

formoza58


W dniu 11 maja 1927 roku zginął podczas lotu służbowego,przeżywszy lat 35, podpułkownik pilot Zdzisław Zych Płodowski.Był uczestnikiem walk w latach 1918- 1920,kawaler czterokrotnie Krzyża Walecznych i Krzyża Srebrnego Virtuti Militari.Od 1926 roku był zastępcą Szefa Departamentu Lotnictwa.Spoczął na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. (2015/12/06 19:23)

formoza58


Znalezione w necie, na Olsztyńskiej Stronie Rowerowej,ze zdjęciami P. Mariusza Proskienia .Na Cmentarzu Katolickim w Lidzie znajduje się pięć mogił pilotów z 11 Pułku Myśliwskiego,przeformowanego jeszcze w latach dwudziestych na 5 Pułk Lotniczy, ktorzy polegli śmiercią lotnika w drugiej połowie lat dwudziestych...1. Pułkownik pilot Adam Zaleski poległ 12 lipca 1926 roku... (2015/12/06 19:54)

formoza58


2.Sierżant pilot Franciszek Czarnecki poległ 10 czerwca 1927 roku... (2015/12/06 19:57)

formoza58


3. Starszy sierżant pilot Paweł Stencel poległ 21 stycznia 1928 roku... (2015/12/06 20:00)

formoza58


4. Porucznik pilot Aleksander Cichocki poległ 26 stycznia 1928 roku... (2015/12/06 20:02)

formoza58


5. Sierżant pilot Bolesław Pawlak poległ 26 stycznia 1928 roku. (2015/12/06 20:04)

formoza58


Morski Dywizjon Lotniczy.
W dniu 11 kwietnia 1930 roku, podczas lotu służbowego, polegli:- Porucznik pilot Z. Majewski (2015/12/06 20:06)

formoza58


... oraz, przeżywszy lat 26, kapral zawodowy i młodszy majster wojskowy, Bernard Łukaszyk.Obu lotników pochowano na cmentarzu w Pucku. (2015/12/06 20:08)

formoza58


Morski Dywizjon Lotniczy.
W dniu 11 sierpnia 1931 roku, podczas lotu aeronawigacyjnego, poległ, przeżywszy 30 lat, sierżant pilot Józef Gawlik.Pochowany na cmentarzu w Pucku.Na uroczystościach pogrzebowych byl min. dowódca Floty, kmdr Józef Unrug. (2015/12/06 21:46)

formoza58


W dniu 6 lutego 1931 roku w wypadku lotniczym w Rykach pod Dęblinem, zginęli:
1.Porucznik pilot Bączkowski.2.Porucznik obserwator Bronisław Skalski, przeżywszy31 lat. Pochowany na cmentarzu miejskim w Przemyślu (na zdjęciu). (2015/12/06 21:51)