Leon Wróblewski- Przywrócić w pamięci.

/ 44 odpowiedzi / 43 zdjęć
formoza58


" Atak na pociąg". (2016/02/20 22:29)

Maly Roman


Leon Wróblewski - obraz z 1935 r.  (2016/02/21 08:30)

Maly Roman


Jest to eksponat przygotowywany do wystawienia w nowo powstającym muzeum w Warszawie. Muzeum jest na etapie organizacji ekspozycji. 
(2016/02/21 08:34)

Maly Roman


Czyje postacie przedstawił artysta? Czy można rozpoznać generała i rotmistrza? (2016/02/21 08:38)

Maly Roman


Rotmistrz z bliska (2016/02/21 08:39)

Maly Roman


Kim są ci dwaj żołnierze stający razem z generałem i rotmistrzem na honorowej warcie przy zwłokach marszałka Józefa Piłsudskiego? (2016/02/21 08:41)

Maly Roman


Żołnierz pojący konia

(2016/02/21 18:30)

Maly RomanPoznań, dnia 24. VIII. 20r.

Dowództwo Okręgu Generalnego

Poznań

L.dz. 15370/II 

Legitymacja

/ważna 6 tygodni/


             Zaświadcza się niniejszem, że p.artysta-malarz Leon W r ó b l e w s k i jedzie na front do miejsca postoju 14 dywizji Wielkopolskiej w charakterze malarza-korespondenta wojennego.

             W myśl rozkazu Naczelnego Dow. W.P. Szt. Gen. l. 1456/II z roku 1919 wymieniony winien się meldować Oddziale II-gim Dowództwa odnośnej armji, po powrocie zaś w Wydziale II-gim D.O.Gen. Poznań.

             Wymienionemu pozwala się na noszenie ręcznej broni.

             Wszystkie władze wojskowe i cywilne winny wyżej wymienionemu udzielić wszelkiej pomocy koniecznej do wykonywania jego pracy./Boczkowski-Boćkowski/
Major i kier. Wydz. II DOGen.(2016/02/22 13:39)

formoza58


" Zdzieranie flag przy Grandce w Poznaniu". (2016/02/25 00:18)

Komski


A dokładnie przedstawiający walki 58 pułku piechoty (4 psw)... (2016/02/26 08:25)

formoza58


" Rozbrajanie niemieckiego odwachu na Starym Rynku w Poznaniu, w 1918 roku"... (2016/04/16 17:40)

formoza58


Epizod z wojny 1920 roku. (2016/04/18 12:28)

formoza58


Warta honorowa przed ołtarzem. (2016/04/18 12:29)

formoza58


Zdobycie fortu Grollmana w Poznaniu, przez harcerzy. (2019/07/17 23:42)