Legion Puławski 1914 - 1915

/ 103 odpowiedzi / 73 zdjęć
zylkos


Str.25 (2012/06/09 12:30)

zylkos


Str.26 (2012/06/09 12:32)

zylkos


Str.27 (2012/06/09 12:34)

zylkos


Str.28 (2012/06/09 12:35)

zylkos


Str.29 (2012/06/09 12:36)

zylkos


Str.30 (2012/06/09 12:37)

zylkos


Str.31 (2012/06/09 12:38)

zylkos


Str.32 (2012/06/09 12:39)

zylkos


Str.33 (2012/06/09 12:40)

zylkos


St.34 (2012/06/09 12:41)

zylkos


Str.35 (2012/06/09 12:42)

zylkos


Str.36 (2012/06/09 12:43)

zylkos


Mapka boju pod Pakosławiem,dnia 20 maja 1915r. (2012/06/09 12:45)

zylkos


Kilka fotografii zamieszczonych w książce:gen.broni Edmund Świdziński,naczelnik organizacji Legionów Polskich w Warszawie od 24 I do 27 III 1915r. (2012/06/09 12:48)

zylkos


Odznaka żołnierzy 1-go Legionu Puławskiego,ustanowiona rozkazem dcy I Korpusu Polskiego w trzecią rocznicę boju pod Pakosławiem. (2012/06/09 12:51)

zylkos


Sztandar (2012/06/09 12:52)

zylkos


Porucznik Stanisław Wecki,adjutant I-go Legionu Puławskiego (w mundurze majora Sztabu generalnego WP). (2012/06/09 12:54)

zylkos


kapitan Witold Komierowski,dca 4-tej kompanii Legionu Puławskiego (w mundurze WP w 1919r). (2012/06/09 12:55)

zylkos


Płk.Jan Rządkowski,dca I-go Legionu Puławskiego od 22 V 1915 do czasu utworzenia Brygady Strzelców Polskich 13 X 1915r. (2012/06/09 12:58)

zylkos


Doktor Jan Załuski-lekarz naczelny I-go Legionu Puławskiego (w mundurze lekarza wojsk rosyjskich). (2012/06/09 13:01)

zylkos


Ochotnik Wójcicki z I-go Legionu Puławskiego,( w mundurze urzędnika 1-go pułku strzelców I-go Korpusu Polskiego). (2012/06/09 13:03)

zylkos


Chorąży Lucjan Stanek w mundurze urzędnika.litery L.P. na szlifach-noszonych przez oficerów Legionu Puławskiego). (2012/06/09 13:06)

zylkos


Ochotnik Stanisław Kronenberg,sierżant 3-ciej kompanii I-go Legionu Puławskiego,mianowany podporucznikiem za zasługi w boju pod Nurcem 20 VIII 1915r. (2012/06/09 13:08)

zylkos


Bój I-go Legionu Puławskiego pod Władysławowem (w radomskiem),około Lipska,dnia 17 VII 1915r.,w czasie odwrotu armii rosyjskiej. (2012/06/09 13:11)

zylkos


4-ta kompania I-go Legionu Puławskiego w Krzyżanowicach pod Iłżą.Chorąży Sołtan kontroluje próbę zkotła w porze obiadowej.Od lewej strony strzelcy:Czekański,Szlaszewski,Kronenberg,chorąży Sołtan i strzelec Cieszkowski. (2012/06/09 13:14)