Legia Rycerska 1917

/ 5 odpowiedzi / 5 zdjęć
W grudniu 1917 Naczelny Polski Komitet Wojskowy w porozumieniu z dowódcą I Korpusu Polskiego postanowił z nadmiaru oficerów utworzyć Legion Rycerski. Stanowił on rezerwę oficerów chwilowo bez stanowisk. Był też zwartym oddziałem bojowym.
1 Legion Jazdy pod dowództwem płk. Bielińskiego
2 Legion Piechoty pod dowództwem pułkownika Konarzewskiego
3 Legion Artyleryjski i Broni Specjalnych pod dowództwem podpułkownika Habich

Stary Kojot


Płk Malewicz, pierwszy komendant Twierdzy Modlin po odzyskaniu niepodległości. (2013/11/10 19:40)