Krzyże Monte Cassino

/ 818 odpowiedzi / 657 zdjęć
locmatis


ok, dziękuję (2017/01/28 16:01)

zylkos


niedawno wysłałem zapytanie,a bez numerów krzyże też są... (2017/01/28 17:09)

zylkos


krzyż bez numeru (2017/01/28 17:10)

zylkos


Odpowiedzi na temat 4 krzyży MC: Monte Cassino Cross Numbered 2849 Rank : Strzelec Surname : BOGACIUK Christian Name : MIKOLAJ Date of Birth : 1914 Army Number : (also found on His ID Tags) : 1914-38-III Unit : 1 Baon SK By the end of the war he was a Starszy Strzelec (Lance Corporal) with KW. Monte Cassino Cross Numbered : 8852 Rank: Strzelec Surname : MORDZAK Christian Name : FRANCISZEK Date of Birth : 1904 Army Number : (also found on His ID Tags) : 1904-20-III Unit : 1 Kompania Zaopatrywania Monte Cassino Cross Numbered : 30345 Rank : Porucznik (Lieutenant) Surname : HOFF Christian Name : ZBIGNIEW Date of Birth : 5th May 1915 Place of Birth : Maratiech, Czechoslowa Date of Death : 3rd July 1944 Buried : Polish War Cemetery at Loreto Grave Number 10-F-5 Army Number : (also found on His ID Tags) : 1915-65-III Unit Pulk 6 Pancerny Monte Cassino Cross Numbered : 41100 Rank : Chorazy (Warrant Officer) Surname : TASIEMKOWSKI Christian Name : STANISLAW Date of Birth : 1899 Army Number : (also found on His ID Tags) : 1899-33-III Unit : Pluton Lacznosci Dowodcy Artylerii Korpusu. (2017/01/28 19:35)

zylkos


Jest odpowiedz na temat krzyża bez numeru. . . . A few questions about the crosses without numbers.Cross not numbered? . . . They do exist, but are rare. The cross in your picture is suspended from what appears to be a genuine ribbon, however, both suspension rings are not original items. A bad omen for the cross, which based on the patina does appear to be one of the many cast copies floating about. If you have more pictures, ideally a good clear side view, please post.Na szybkiego z translatora: , , Kilka pytań na temat krzyży bez numberów.Krzyż nie numerowany? , , One istnieją, ale są rzadkie. Krzyż na zdjęciu jest zawieszony, na tym co wydaje się być prawdziwą wstążką, jednak oba pierścienie zawieszenia nie są oryginalnymi przedmiotami. Zły omen dla krzyża, który w oparciu o patyny wydaje się być jedną z wielu kopii odlewanych pływających dookoła. Jeśli masz więcej zdjęć, najlepiej dobrą widoczność z boku, proszę pisać. (2017/01/28 22:31)

locmatis


Dzięki pięknie za wszelką pomoc, krzyż kupiłem. Jak tylko go będę miał to prześle zdjęcia. Czy mógłbyś dowiedzieć się czy te krzyże były komuś przyznawane? Czy są to jakieś nie nadane? (2017/01/30 08:13)

jankesns


Witam czy ktos moze zidentyfikowac Krzyz monte cassino nr 29271 (2017/02/02 13:08)

Maly Roman


Jest to krzyż żołnierza z 2 Warszawskiej Brygady Pancernej, 4 Pułku Pancernego "Skorpion". Na fotce po prawej masz odznakę - skorpiona. (2017/02/02 15:16)

jankesns


dziekuje bardzo za odpowiedz. czy mozna jednak ustalic nazwisko zolnierza? (2017/02/02 15:20)

zylkos


Jeszcze o KMC:z pewnej publikacji: We fragmencie rozkazu czytamy: „Celem upamiętnienia czynów oręża polskiego, dokonanych przez żołnierzy 2 Korpusu na ziemi włoskiej, ukoronowanych zdobyciem Monte Cassino – ustanawiam „Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino” dla wszystkich uczestników tych walk”. W innej z kolei części rozkazu widnieje zastrzeżenie: „Krzyż Monte Cassino jest odznaką pamiątkową żołnierzy 2 Korpusu i nie może być nadany jako odznaka honorowa. Nosi się go w kolejności za odznaczeniami bojowymi i orderami państwowymi” Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino stanowi równoramienny Krzyż Świętego Benedykta wykonany z brązu oksydowanego o wymiarach 40x40 mm. Na awersie w centralnej części krzyża widnieje kwadratowa tarcza z napisem MONTE - CASSINO - MAJ - 1944 natomiast na rewersie widnieje wybity numere nadania odznaczenia. Krzyż zawieszony jest na wstążce koloru terakota-błękit od barw Benedyktynów.punkcie II dekretu wymienia się uprawnionych do otrzymania Krzyża i są nimi: - wszyscy żołnierze 2 Korpusu, którzy brali czynny udział w walkach o Monte Cassino, Piedmonte, Passo Corno od 12 do 31 maja 1944, - wszyscy żołnierze 2 Korpusu ranni na polu bitwy w okresie od 27 kwietnia do 11 maja 1944 roku, - pośmiertnie wszyscy żołnierze polegli na polu chwały oraz zmarli wskutek ran odniesionych na polu bitwy od 27 kwietnia do 31 maja 1944 roku, - personel 1, 161 i 3 Szpitala Wojennego. Dekret wykluczał zaszczyt uhonorowania Krzyżem m.in. tych, którzy samowolnie oddalili się lub zdezerterowli w okresie 12-31 maja 1944, byli pozbawieni wolności wskutek prawomocnych wyroków sądowych, lub kary aresztu nałożonej rozkazem a także tych, których dowódcy na skutek ich zachowania w okresie walk uznają za niegodnych otrzymania Krzyża. Dekret wykluczał także czasowo zaginionych od 27 kwietnia 1944 roku i tym mógł być przyznany po powrocie do służby, ale dopiero po przeprowadzeniu postępowania rehabilitacyjnego. Natomiast tym, którzy od 27 kwietnia 1944 roku zostali uznani za zmarłych mógł być przyznany pośmiertnie. Poza tym dekret określa przypadki utraty Krzyża Pamiątkowego Monte Cassino i do nich należą wszyscy, których obejmują ustawy przewidujące utratę odznaczeń a także ci, którzy w późniejszym okresie działali na szkodę 2 Korpusu. Dekret ustanawia także, że do czasu otrzymania krzyża przeznaczenie do odznaczenia żołnierze mieli prawo nosić baretkę i jest to ewenement. Krzyż uzyskał oficjalne zatwierdzenie “Dziennikiem Rozkazów Naczelnego Wodza i Ministra Obrony Narodowej” nr 5 z 20 listopada 1944 a większość Krzyży Pamiątkowych Monte Cassino nadano jeszcze na terenie Włoch w czasie trwania walk, natomiast po rozwiązaniu 2 Korpusu nadania wykonywała Komisja Likwidacyjna 2 Korpusu. Krzyż Monte Cassino najniższej numeracji 1 otrzymał dowódca 2 Korpusu generał dywizji Władysław Anders, Krzyż nr 2 otrzymał z-ca dowódcy 2 Korpusu generał brygady Zygmunt Szyszko-Bohusz, a Krzyż nr 3 otrzymał biskup polowy 2 Korpusu ksiądz Józef Gawlina. Dowódcy otrzymali Krzyże numerowane od 1 do 13, Kwatera Główna numerowane od 13 do 741, a kolejne numeracje przydzielono począwszy od 3.DSK (751-14672), 5DKP (14751-28691) przez 2B. Panc. (28751-32269) aż do Dowództwa Zgrupowania Z. i S. w Palestynie (47677-48006). Krzyże Pamiątkowe Monte Cassino nadano także oficerom armii Sprzymierzonych. W sumie zamówiono i wykonano 50 tys. Krzyży, lecz trudno wiarygodnie ustalić ile nadano. Najwyższy zachowany w archiwach nr legitymacji Krzyża Monte Cassino to 48 821, jednak nie ma pełnej zgodności co ilości nadanych Krzyży. W/g niektórych źródeł nadano ich tylko 48608 z czego cofnięto 27. W latach 80 pozostałe w Londynie Krzyże, jakie nie zostały nadane, sprzedano domom aukcyjnym. Są to odznaczenia z numeracją powyżej 48821. Krzyże Pamiątkowe Monte Cassino, jak każde wosjkowe odznaczenie pamiątkowe, były płatne a więc odznaczeni żołnierze kupowali je a należność zbierano z rozkazu dowódcy formacji w pododdziałach. Motyw Krzyża Monte Cassiono został wykorzystany przez projektantów odznak dla kilku oddziałów 2 Korpusu, m.in. dla 4. Pułku Pancernego “Skorpion” i 2.Grupy Artylerii a także 5 Kresowego Pułku Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej i 316 Kompanii Transportowej. Najwyższy zachowany w archiwach nr legitymacji Krzyża Monte Cassino to 48 821,a tu leg.krzyża nr.48822. (2017/02/07 22:13)

zylkos


leg.krzyża nr.:39584 (2017/02/07 22:51)

zylkos


leg.krzyża nr.:45352 i krzyż. (2017/02/07 22:56)

zylkos


leg.krzyża nr.:29721 (2017/02/07 23:08)

zylkos


Uzupełnienia KMC 350 Kompanii Materiałowej z tej pozycji: (2017/02/08 17:13)

zylkos


KMC nr:23381,26828,28144,7 kwietnia 1945r. (2017/02/08 17:16)

zylkos


18 kwietnia 1945:KMC nr:11218 i 15865 (2017/02/08 17:19)

zylkos


27 kwietnia 1945:nr KMC:14013,43779 i 44757. (2017/02/08 17:22)

zylkos


KMC nr :41351 i 48079 (2017/02/08 17:24)

zylkos


31 maja 1945:KMC nr :9491 (2017/02/08 17:26)

zylkos


KMC nr:14689 (2017/02/08 17:29)

zylkos


Miejscowość i data.Taka sama nazwa miejscowości na leg.KMC nr:48822:OULTON,płk.Ostrowskiego też zlokalizowałem. (2017/02/08 17:33)

Kris A


Proszę o dane posiadacza KMC nr 47012 dziękuję, pzdr (2017/02/10 17:26)

zylkos


nr.leg.krzyża 23690:(plut.Czaprański);Zwertowałem kroniki dostępne ogólnie w IPMS-i lipa,poza wzmiankami o nadaniu KMC na podstawie: 1.Rozkazu Dtwa 5 KDP nr 18 z dn.22 II 1945 2.Rozkazu Dtwa 3 DSK nr.40 z dn.15 II 1945 3.Rozkazu Dtwa 2 Korpusu Kwatery nr 148/VII/Ag/Tj z dn.17 III 1945 (2017/02/13 21:14)

zylkos


nr.leg.krzyża.16285 (2017/02/13 21:18)

zylkos


nr.leg.krzyża:43051 i podstawa nadania u góry:Rozkaz Dtwa 2 Korpusu Kwatery. (2017/02/13 21:29)