Krzyże Monte Cassino

/ 752 odpowiedzi / 607 zdjęć
zylkos


KMC numer 47087 został nadany:szer.SYCZEWSKI Konstanty,numer ewidencyjny karty:1901-152-III.Jednostka:35 kompania warsztatowa.Aresztowany 18 IX 1939 roku przez Sowietów w Nowosielni-Nowa Wieś:https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Wieś_(rejon_drohobycki) Wstąpił do armii Andersa 2 IX 1941 roku w Tackoje. (2018/05/14 11:40)

zylkos


KMC numer 45474:szer.JANUSZKIEWICZ Michał,numer ewidencyjny karty:1897-33-III.Jednostka:327 składnica zaopatrywania. (2018/05/14 11:56)