Krzyże Monte Cassino

/ 490 odpowiedzi / 438 zdjęć
zylkos


KMC nr 9417 st.sierż.NIEWIAROWSKI Wilhelm,nr.ew.:1900-7-III. (2017/06/03 08:32)

zylkos


KMC nr 14822:por.TOPOROWSKI Franciszek s.Józefa,nr.ew.:1906-63-III,Kwat.Gł.5 KDP. Powyżej jednostka:3 karpacki baon łączności. (2017/06/03 08:35)

zylkos


KMC nr 24147:śp ułan PIETRZAK Zygmunt,nr.ew.1920-74-III.ur.Zalasek,poległ 17 VII 1944.Pochowany polski cmentarz wojenny Loreto,grób 8-F-2.Pośmiertnie promowany na stopień starszego ułana. (2017/06/03 08:40)

zylkos


Leg KMC nr.29107.Powyżej jednostka 15 Pułk ułanów. (2017/06/03 08:41)

zylkos


KMC nr 43464:szer.LOTHOLC Ludwik,nr.ew.1903-2-III,jednostka: 46 Czołówka Chirurgiczna. (2017/06/03 08:45)

zylkos


Leg.i KMC nr 17254. (2017/06/04 21:27)

zylkos


KMC nr 7307:strz.Kossek Bolesław;2 BSK;3 DSK.Numer ewidencyjny karty 1913-262-III. (2017/06/12 20:13)

zylkos


KMC nr 9511:strz.Nowialis Tadeusz;2 baon SK.Numer ewidencyjny karty 1919-24-III. (2017/06/12 20:15)

zylkos


KMC nr 2074:kpr.Andruszkiewicz Jan;1 kpal,3 DSK;nr ewidencyjny karty 1903-15-III. (2017/06/12 20:45)

zylkos


KMC nr 7566:strz.Kędzior Jan;5 BSK,3 DSK.Nr ewidencyjny karty 1921-134-III. (2017/06/12 20:50)

zylkos


Podziękowania:DEAR ANDRZEJKU Thank YOU for YOUR help in topic soldiers IInd Polish Corps and MCC . (2017/06/14 18:05)

zylkos


KMC nr 13975:strz.Wojtach Witold;3 BSK,3 DSK.Numer ewidencyjny karty:1917-37-III. (2017/06/14 18:23)

zylkos


KMC nr 34252:kan.Stendurczak Zygmunt:10 pac;Gr.Art.Numer ewidencyjny karty 1915-102-III. (2017/06/16 14:13)

zylkos


Do KMC nr 9511. NOWIALIS Tadeusz:numer ewidencyjny karty: 1919-24-III;st. strz. 2. bn.KW ur 6 lipca 1919 roku w Suwałkach. W wieku 20 lat wraz z rodzicami i rodzeństwem został wywieziony z Augustowa przez sowietów do Kazachstanu w drugim transporcie, tzn 13 kwietnia 1940 roku. Miesiąc wcześniej w marcu sowieci aresztowali młodszego brata Romualda za działalność w Związku Strzeleckim. Więziony był w Grodnie i następnie wcielony do armii na wschodzie. Zmarł w wieku 22 lat na tyfus. Odnalazłam miejsce pochówku dzięki genialnej stronie www.stankiewicze.com. Jest to cmentarz polski w Dżałał Abad w Kirgistanie na granicy z Tadżykistanem. Na Sybir zostali wraz z Tadeuszem wywiezieni: rodzice-Tekla i Antoni Nowialis, młodsze siostry- Zofia(później po mężu Gałczyńska) i Julianna, która jeszcze żyje i mieszka w Białymstoku. Tam, na nieludzkiej ziemi skazany był z rodziną na katorżniczą pracę i długą rozłąkę z ojczyzną. Nie przypuszczali, że uda się im powrócić kiedyś do swego kraju. W 1942 na mocy ukladu Sikorski-Majski jako ochotnik został zwolniony z sowieckiego łagru i z setkami innych w Jangi-Jul wśród stepach i ewakuowany na Bliski Wschód. Z ZSRR polskie transporty Armii generała Andersa były kierowane do Pahlevi, a po odzyskaniu sił przez żołnierzy, do Palestyny. Latem 1942 w Palestynie powstała 3 Dywizja Strzelców Karpackich, do której zaciągnął się Tadeusz Nowialis. W okresie od września do listopada 1942 roku wraz z 3DSK przeszedł z Palestyny do Iraku, gdzie rozmieszczono żołnierzy w rejonie Khanagin-qizil Ribat, nad rzeką Diyala - 140 km od Bagdadu. Wówczas Dywizję przeformowano i włączono w skład 2 Korpusu Polskiego. Dowódcami zostali: gen. bryg. Stanisław Kopański, gen. Bronisław Duch. Z 2 Korpusem Polskim Tadeusz Nowialis został przetransportowany do Włoch w okresie od grudnia 1943 do kwietnia 1944. W maju 1944 roku 2 Korpus Polski odegrał decydującą rolę w czwartej bitwie o Monte Cassino, 18 maja Tadeusz znalazł się w gronie zdobywców słynnego wzgórza 593(zał. Zdjęcie ze wzgórza 593) , przełamując w tym rejonie silnie umocnione niemieckie pozycje zwane Liniami Gustawa i Hitlera. W połowie czerwca 1944 r. z 2 Korpusem Polskim został skierowany na front adriatycki, gdzie uczestniczy w zdobyciu Ancony. Tutaj Tadeusz był ciężko ranny. Dnia 1 września 1944 r. Polacy zdobywali miasto Pesaro. 17 października 1944 r wojsko polskie ruszyło do działań bojowych w Apeninach. 9 kwietnia 1945 r. Korpus ruszył na swój ostatni szlak bojowy, który zakończył się zdobyciem Bolonii. W lecie 1946 roku jego dywizje opuściły Włochy, kierując się na Wyspy Brytyjskie , gdzie czekała je demobilizacja.Tadeusz z setkami innych żołnierzy znalazł się w Anglii. Nie znał losów swoich bliskich, z którymi był wywieziony wcześniej na Sybir. Przez organizację Czerwonego Krzyża, pod koniec roku 1947 dowiedział się, że rodzice i rodzeństwo powrócili do Augustowa. Chciał pozostać w Anglii, kiedy dowiedział się, że sowieci i komuna rzadzą Polską ale tęsknota za ojczyzną i bliskimi zwyciężyła. Wrócił na poczatku 1948 roku do Augustowa i od razu wpadł w ręcę UB/ NKWD, jako "imperialny wróg władzy i ludu". Był bity i przesłuchiwany w słynnej kaźni powojennej, a przedwojennej cukierni Dom Turka. Jesienią 1948 wyjechał na stałe do Radomia, gdzie podjął pracę w słynnym Łuczniku, ożenił się, niestety bezpotomnie i bardzo często wracał do Augustowa podczas wiosny i lata. Ukochał to miejsce, jeziora i lasy, wyciszał się najlepiej z wędką w jakimś zakątku jez. Białego... Odznaczony Krzyżem Walecznych. Zmarł nagle, na zawał serca 28 lutego 1991 roku. Pochowany w Radomiu na cmentarzu Fierlej. inf i zdj. Barbara Gałczyńska-siostrzenica pamięci wujka Tadeusza Nowialisa i wszystkich bohaterów z Monte Cassino.A Krzyż na aukcji... (2017/06/18 08:55)

zylkos


KMC nr 49258. (2017/06/18 14:59)