Krzyże Monte Cassino

/ 752 odpowiedzi / 607 zdjęć
zylkos


Grupa medali z KMC nr 25245,nadana sierż.BOCHEŃSKI Stanisławowi,Dowództwo Saperów 5 KDP. (2017/04/18 20:20)

zylkos


Grupa medali z KMC nr 27822;nadana plut.PIÓRO Józefowi;15 kompania zopatrywania,5 KDP. (2017/04/18 20:23)

zylkos


KMC nr 27822:j.w.Nr ew.:1904-97-III. (2017/04/18 20:24)

zylkos


KMC nr 30350:ppor.Jabłoński Henryk;p6p 2 Bpanc,ur.1917 +KW,wrócił do Polski.-Lista Żdanowicza. (2017/04/18 20:30)

zylkos


Leg.KMC nr 38787. (2017/04/19 22:06)

zylkos


KMC nr 38787:śp sap.Plichta Władysław;13 kompania saperów;10 baon saperów;2 Kkw.Nr.ew:1917-79-III.KW po raz pierwszy nadany Rozkazem Personalnym 2 KP Oddz.Pers. Nr 115 z dn.18 II 1945;leg.krzyża KW nr 9505.Nadana ang.Gwiazda za wojnę 1939-45.Podstawa Rozkaz 10 Baonu Saperów nr 12/46 z dn.25.3.46.Ur.12.12.1917;Klikówek powiat Wysokie Mazowieckie.Poległ 12.5.44. Pochowany Monte Cassino,Włochy,CP-(cmentarz polski),gr.4-B-7.Eks-(ekshumowany). (2017/04/19 22:24)

zylkos


Leg. KMC nr 19586:śp strz.KOSIŃSKI Józef;18 lwowski baon strzelców;5 KDP.Nr ew.:1910-206-III. (2017/04/20 15:50)

zylkos


KMC nr 19586:Strz.Kosiński Józef,ur.12.III.1910;Kudno Nowe powiat Błonie,zginął 3.VII 1944;pochowny Loreto,Włochy,CP,gr 8-E-12.Eks. (2017/04/20 15:53)

zylkos


W odpowiedzi na post,trochę to trawło,ale jest...yaryna-pohonych.A jak znalazł? Bo mój pradziadek też ma krzyż #27241jak mam znaleść więcej informacji o tym? (2014/04/12 19:11) Szanowna Pani POHONYCZ to co udało się ustalić:KMC nr 27241:nadany:Bohdan POHONYCZ,ur.26 XII 1907 roku,Starszy Strzelec (Lance Corporal),numer ewidencyjny:(Army Number) :1907-116-III,oddział:(Unit):5 Kompania Zapatrywania (5th Supply Company, 5 Kresowa Dywizja Piechoty). Jeżeli chce Pani się dowiedzieć więcej musi Pani napisać do: Ministry Of Defence APC Polish Enquiries Building 28 b RAF Northolt West End Road Ruislip Middlesex HA4 6NG lub email: polishasstdisoff[email protected] Mają tam zeszyt ewidencyjny ze wszystkimi wpisami dotyczącymi Pani Pradziadka.Poszukiwania bezpośrednich przodków jak ojciec, dziadek etc. są nieodpłatne jednakże trzeba wykazać jakoś stopień pokrewieństwa. Poszukiwania innych osób wiążą się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 30 funtów. Pracownicy tego archiwum sprawdzają, czy w ogóle mają takie akta u siebie i wysyłają odpowiedź, żeby otrzymać kserokopie trzeba wypełnić otrzymamy z potwierdzeniem istnienia interesujących nas danych - Certyfikat pokrewieństwa. [email protected] jest to adres e-mail do pracownicy - Pani Ireny Czernichowskiej pracującej w Instytucie Hoovera w USA. Śmiało można pisać po polsku. W Instytucie Hoovera przechowywane są różne dokumenty. (2017/04/21 15:22)

zylkos


Szanowny Romanie to co się udało ustalić jeszcze:śp plut/lance sergeat DOMASZEWICZ Franciszek,nr ew.:1914-35-III.Odznaczony:KMC nr 29805,KW po raz pierwszy,Medal Wojska,odznaka pułkowa 1 pułku ułanów krechowiecki nr leg.921,wound star?odznaka za rany i kontuzje???Pozdrawiam. (2017/04/21 15:33)

zylkos


KMC nr 111:st.strz.ADAMUS Józef;Kwat.Gł.2 KP.Nr ew:1915-22-III. (2017/04/23 16:03)

zylkos


Leg.KMC nr 671. (2017/04/23 16:06)

zylkos


KMC nr 4021:sierż.Dolata Kazimierz;2 komp.warsztatowa,3 DSK. (2017/04/23 16:08)

zylkos


KMC nr 2140:;ppor.PILICKIi Leon Stanisław;6 lwowski pułk artylerii lekkiej.1913-131-III. (2017/04/23 16:09)

zylkos


Leg KMC nr 23583. (2017/04/23 16:11)

zylkos


KMC nr 25120:st.sierz.ZYZNAR Roman;5baon ckm;5 KDP.1891-10-III. (2017/04/23 16:13)

zylkos


KMC nr 27306:strz.WIKTOREK Jan;5 komp.zaop.5KDP.1905-86-III. (2017/04/23 16:14)

zylkos


Leg. KMC nr 30359. (2017/04/23 16:15)

zylkos


KMC nr 30596:plut.KLUZ Jan;pułk 6 pancerny;2 Bpanc.Ur.1910. (2017/04/23 16:17)

zylkos


KMC nr 40833:st.szer.PAULIŃSKI Piotr;11 baon łączności.Nr ew.:1914-177-III. (2017/04/23 16:20)

zylkos


KMC nr 7481:strz.Krasko Jan;4BSK,2 Bryg;3 DSK.Nr ew.:1910-39-III. (2017/04/25 16:25)

zylkos


Leg.KMC nr 11878 (2017/04/25 16:27)

zylkos


Leg.KMC nr.14517:strz.Żdanowicz Witold;3 boan SK.ur.1923;zm.2008. (2017/04/25 16:35)

zylkos


KMC nr 22481:kan.Rekowski Franciszek;5 kresowy pappanc;5 KDP.Nr ew.:1917-103-III. (2017/04/25 16:37)

zylkos


KMC nr 45513:sierż.Kibic Karnowski Wilhelm;328 składnica zaopatrywania. (2017/04/25 16:39)