Krzyże Monte Cassino

/ 317 odpowiedzi / 267 zdjęć
zylkos


Legitymacja KMC nr 21636:plut. Stanisław Koprowski, ur. 1910>Numer ewidencyjny: 1910-356-III (2017/03/20 16:06)

zylkos


Legitymacja KMC nr 36636:bomb.Banaś Franciszek, ur. 1905.Numer ewidencyjny:1905-149-III. (2017/03/20 16:08)

zylkos


Legitymacja KMC i krzyż numer 41138 : Plut. Kazimierz Mazurkiewicz, ur. 1899 ur.Numer ewidencyjny: 1899-64-III.Pluton łączności Dcy Grupy Art. Korpusu. (2017/03/20 16:11)

zylkos


Co do właściciela krzyża KMC nr 16050-jest w spisie ,,Rysiów''-strona internetowa-patrz spis!!!Pozdrawiam!!! (2017/03/20 16:15)

zylkos


Leg.KMC i krzyż nr 36636. (2017/03/22 15:51)

zylkos


KMC nr 36636. (2017/03/22 15:52)

zylkos


KMC nr 14127:strz.WRONA Stanisław;6 baon SK. (2017/03/22 15:53)

zylkos


KMC nr 28035:st.szer.Dussal Alfred;16 komp.zaop.Brygady. (2017/03/22 15:55)

zylkos


KMC nr 28766:ppor.Krzewski Tadeusz;2 Bpanc Kw.GŁ. (2017/03/22 15:56)

zylkos


Weryfikacja KMC na podstawie dokumentów:1.St.sierż.LANGE Erwin i kpt.Pluta. 1.St.sierż.Lange Erwin,nr ewidencyjny:1906-29-III,Pułk 4 Pancerny „Skorpion” Sztab pułku;Krzyż Monte Cassino numer: 29313;odznaczony również BKZzM.2.Kpt.PLUTA:korekta stopnia:Major,data urodzenia:11 X 1898,numer ewidencyjny:1898-140-III;Krzyż Monte Cassino numer:48136;Jednostka: Inspektorat Kontroli Technicznej Sprzętu Motorowego 2 Korpusu.Dodatkowe inf.:W roczniku oficerski 1932;wymieniony w stopniu porucznika;odznaczony Krzyżem Walecznych po raz pierwszy i drugi.Jednostka: 4 Dywizjon Pancerny. (2017/03/22 16:10)

zylkos


Legitymacja KMC nr 8633. (2017/03/22 16:14)

zylkos


Uzupełnienia numerów KMC właścicielami:2709:st.wachm.BRZEZIŃSKI Kazimierz;3 szwadron żandarmerii-(lista Żdanowicza-weryfikacja);11364:kpr.SOBAN Franciszek;12 pułk ułanów podolskich;12130:st.strz.SADOWSKI Bolesław;1 kompania sanitarna;3 DSK.12397:strz.STARNAWSKI Wacław;1 baon srzelców;3 DSK.22428:ogn.OLEJNICZAK Stanisław;5 kresowy pappanc;5 KDP;29101:plut.CIUPAK Michał;p4p;2 Bpanc;35750:kan.BARANOWSKI Augustyn;7 paplot.-(numery z forum odkrywcy;ale bez właścicieli). Następny zestaw:1194:ppor.CHUCHLA Julian;2 kpal;3 DSK.10027:kan.PLEWKA Józef;2 karpacki pułk artylerii lekkiej;3 DSK.19511:strz.JAWORSKI Jan;18 baon strzelców;5 KDP. 20877:ogn.IWIŃSKI Witold;5 wileński pal;5 KDP. (2017/03/23 15:07)

zylkos


Co do listy Żdanowicza są tam błędy!!!Mogły powstać w trakcie przepisywania lub drukowania.Na liste trzeba ,,brać" poprawkę.Część numerów się zgadza.Przykładowo:53145:Drozd Wacław-sprawdzić 38315:strz.Grygianiec Roman;15 baon SK.LZ-sprawdzić 24525:por.Kocowicz Irena;5 szpital polowy.-sprawdzić 947:kpr.Jagielska Simm Eugenia;komp kantyn polowych-sprawdzić Poprawny numer:45947:6 szpital wojenny. 44523:kpr.Jakubas Stanisław;2 baon Sk-sprawdzić.LZ;10102:sierż.Mariańska Rozalia;11 baon łacz.LZ,15270:st.strz.Milejski Jan;13 baon strzelców;5 KDP.LZ 37168:bomb.Nadwyczawski Edward;8 pułk artyklerii plot.ciężkiej. LZ 2004:plut.Okulski Stanisław;12 pul.LZ 3504:Sibiński Leon;5 KDP.LZ 3504:st.szer.Przybyło Marian;5 komp.sanit.LZ 3504:bomb.Piekutowski Kazimierz 1 pal.LZ 3504:bomb.Pyć Wiktorn5 paplot LZ 3504:sap.Prokopowicz Bolesław;3 baon saperów.LZ-weryfikacja 3504:Pronkiewicz Michał;baon ochr.Sztabu 2KP.LZ 10406:ogn.Pawłowicz Przemysław;9 pac.LZ-weryfikacja 4587:plut.Prokopowicz Stanisław;2 komp.zaop.LZ 23227:kan.Rećko Franciszek;5 paplot.LZ 18584:por.Paliświat Paweł;17 baon strzelców;5 KDP.LZ 9173:kpr.pchor.Sornek Paweł;4 bsk.LZ 42386:kpr.Stasiewicz Piotr;1 szpital wojenny.LZ 49724:kpt.dypl.Strzałkowski Włodzimierz;5 pal;LZ 48930:kpt.Świtalski Jan;5 baon SK.LZ. 1158:kan.Wąsik Stanisław;5pal.LZ 23811:plut.Wisłocki Edward;15 pułk ułanów.LZ 37664:kpr.Wojcieszek Stanisław;7 pappanc.LZ 14519:st.strz.Zimnoch Jan;3 baon SK.LZ 16026:strz.Siemiontkowski Alojzy;5 baon ckm.LZ 16050:sierż.Smolnicki Józef;5 baon łaczn.LZ (2017/03/23 15:21)

zylkos


Uzupełnienie wpisu do DEPOZYTU CAW:ochotniczka MOSZCZEŃSKA Wanda/PIOTROWSKA Wanda,ur.16 VII 1901;SANOK;zm.28 X 1945,pochowana Meppen Niemcy Cmentarz Miejski. (2017/03/24 14:56)

zylkos


Leg.KMC nr 15985. (2017/03/24 16:34)

zylkos


Leg.KMC nr 18386:strz.Stefaniak Michał;16 lwowski baon strzelców;5 KDP. (2017/03/24 16:36)

zylkos


Leg.KMC nr 18449. (2017/03/24 16:37)