Kozacy dońscy

W skład Kozaków Dońskich tzw. wojska dońskiego wchodzili Kałmucy od końca XVIIIw. Mam pytanie jakie inny grupy etniczne wchodziły w jego skład?