Koszary Kawalerii II RP współcześnie

/ 664 odpowiedzi / 551 zdjęć
Wer


O ile poprzednie okno może być wstawione po wojnie, o tyle schody raczej na pewno pamiętają stukot podbitych butów.  (2016/01/14 20:33)

Wer


I jeszcze ten niższy budyneczek od drugiej strony.  (2016/01/14 20:34)

Wer


Idąc dalej trafimy obecnie na Biedronkę. Generalnie na jej miejscu był tylko budyneczek gospodarczy i plac apelowy.  (2016/01/14 20:35)

Wer


Gdy skierujemy się jeszcze dalej, trafimy na budynek Zakładu Szkolenia Zawodowego. Wydaje mi się, że musiał on powstać na fundamentach budynku nr 27, który był magazynem i cieplarnią. Obok był jeszcze malutki magazyn (26), dawniej - kostnica.  (2016/01/14 20:37)

Wer


I ostatni budynek(28) był garnizonową izbą chorych. Porównując plany, można dojść do wniosku, że został zaadaptowany oryginalny budynek. Teraz znajduje się tutaj Komenda Miejska Straży Pożarnej. 
I to by było na tyle. Szkoda, że się tylko jeden budynek ostał w stanie który choć trochę przypomina to co było kiedyś... Mimo, że nie ma wybitnych walorów artystycznych, posiada za to ogromne walory historyczne. A w rejestrze nie jest i chyba nie ma szans na wpisanie...  (2016/01/14 20:44)

toel


Zostały jeszcze 2 budynki mieszkalne po 4PSK. Ul.Strzelecka 1- mieszkania dla oficerów 4PSK i ul.Ułańska 2 - mieszkania dla podoficerów. Pomiędzy tymi budynkami był sad (jedno drzewo 1 rodzina) i boisko do siatkówki. Znajdowały się rabaty i małe fontanny. Po fontannach zostały jeszcze na osiedlu figurki z których tryskała woda. W lat.60 ma miejscu sadu i boiska postawiono 3 budynek- Ułańska 2A ale zachowano przy budowie architekturę już istniejących budynków. W tej chwili mieszkańcy tworzą wspólnotę mieszkaniową. Oczywiście po wojnie budynki były zamieszkane przez kadrę oficerską i podoficerską LWP. (2016/01/14 21:19)

Wer


Też oglądałam ;) Budynki były na działce należącej do Fundusz Kwaterunku Wojskowego. Nie zaznaczyłam na mapce, bo tu bardziej interesują mnie te budowle, które należały do ścisłego kompleksu koszar.  (2016/01/15 13:17)

formoza58


Budynek koszar szwadronu zapasowego 14 Pułku Ułanów Jazlowieckich, na Dolnym Łyczakowie. (2019/04/03 00:42)

formoza58


Budynek koszar 17 Pułku ułanów Wielkopolskich. (2019/04/20 21:38)

formoza58


Jw. Jedna ze stajni szwadronowych. (2019/04/20 21:39)

formoza58


Brama wjazdowa do koszar 14 P.Uł. Jazłowieckich, z widocznym budynkiem, gdzie mieściła się pułkowa izba chorych i kasyno. (2019/08/20 13:36)

formoza58


Jw. Wieża wodociągowa na Jałowcu, gdzie mieściły się pralnia i pułkowa kuchnia. (2019/09/14 17:45)

formoza58


Jw....Budynek magazynów pułkowych, za nim koszary szwadronu KM, od lewej budynek, w którym mieściła się pułkowa izba chorych i kasyno. (2019/09/19 19:25)

formoza58


Na terenie koszar " Czternastki" na Jałowcu, w 2018 roku. (2019/09/30 19:36)