Koszary I szwadronu 11 pulku cesarsko-królewskiej

/ 4 odpowiedzi / 2 zdjęć

Ostatnio natrafiłem na kartę korespondencyjną.Czy ktoś kompetentny mogłby powiedzieć gdzie były koszary 1 szwadronu 11 pułku cesarsko-krolewskiej  Armii Armii Austro-Węgier???

w załączeniu teks o koszarach cytuję;,

,,na terenie gminy Dębniki nie było w ogóle koszar, ani austriackich, ani żadnych innych. Określenie "Dębniki" bywa jednak w Krakowie rozumiane szeroko i niekoniecznie odnosi się tylko do historycznych Dębnik w granicach katastralnych, mówi się tak często na tereny dawnego Zakrzówka i Ludwinowa. Tak więc, jak trafnie zauważył Allonsanfan, w grę mogą wchodzić wyłącznie koszary barakowe kawalerii na Zakrzówku, przy dzisiejszej ul. Ceglarskiej. Posłużę się tutaj fragmentem swojego artykułu (pisałem kiedyś o wojskowości austriackiej na terenie dzielnicy Podgórze w Krakowie):

Koszary barakowe kawalerii na Zakrzówku (Kavallerie Barackenlager in Zakrzówek, dziś przy ul. Ceglarskiej), pochodzące z drugiej połowy lat 80. XIX w. zbudowano na przedpolu linii fortyfikacji rdzenia, zaraz na południe od zabudowy gminy Zakrzówek. Był to jeden z dwóch największych zespołów koszarowych na terenie dzisiejszego Podgórza (drugi to koszary barakowe kawalerii w Kobierzynie), przeznaczony dla dywizjonu (dwóch szwadronów) kawalerii. Miały układ pawilonowy, założony na planie zbliżonym do wydłużonego prostokąta, z wyraźnie rozdzieloną strefą stajenną i strefą mieszkalną żołnierzy. W centrum założenia znajdował się duży plac zbiórki (Formierungs – Platz), otoczony z trzech stron długimi budynkami stajni (łącznie cztery, po dwie na szwadron) i składami paszy. Osobny, mniejszy budynek stajenny przewidziano dla wierzchowców oficerskich. Część stajenną od części mieszkalnej oddzielał długi, piętrowy, podwójny (z przewężeniem i ryzalitem na osi) murowany budynek żołnierski. Przed nim, po obu stronach, prostopadle do niego, umieszczono drugi, mniejszy budynek żołnierski i budynek oficerski, a pośrodku, równolegle – budynek podoficerski z kantyną (Marketentenderei). Od strony wjazdu na teren koszar postawiono jeszcze wozownię, budynek magazynowy i prowizoryczną ujeżdżalnię, a także stajnię dla chorych koni (odizolowaną dzięki temu od koni zdrowych) oraz ogród. Należy podkreślić, że koszary te – w odróżnieniu od wielu innych – były podłączone do sieci wodociągowej (krakowskiej, poprzez most dębnicki, od 1905) i elektrycznej (podgórskiej).

Dodam, że droga dojazdowa przechodziła przez teren koszar, łącząc je od północy z Zakrzówkiem a od południa z Podgórzem - stanowiła przecznicę Kobierzyńskiej, która poprzez most na Wildze i ul. Rydlówka wychodziła na skrzyżowanie dziś zwane rondem Mateczny. Obecnie Ceglarska łączy się od południa ze zbudowaną w łatach 70. ul. Kapelanka.

Zachowała się cała strefa mieszkalna koszar, jako relikt wśród otaczających go nowych osiedli domków jednorodzinnych i "apartamentowców": budynek mieszkalny dla żołnierzy - łatwo rozpoznać, taki charakterystyczny, długi jednopiętrowiec, ustawiony prostopadle do ul. Kapelanka. Poza tym budynek mieszkalny podoficerski i kantyna (równolegle do żołnierskiego, na południe od niego), mały budynek mieszkalny żołnierski (od strony ul. Kapelanka, równolegle do niej a prostopadle do głównego żołnierskiego) i budynek oficerski, również prostopadle do głównego żołnierskiego, patrząc od Kapelanki w głębi. Stoi też, o dziwo, magazyn sprzętu (Requisiten - Gebaude), a nawet - narodzie drogi! - wozownia, łaźnia i stajnia dla chorych koni. Nie tak znowu bardzo dawno (w latach 80.) stały jeszcze stajnie - zburzono je pod nowe domki.

Stacjonował w tych koszarach - w ostatnich latach przed wojną - 10 czeski pułk dragonów ks. Lichtensteinu (I i II dywizjon, razem 4 szwadrony). III dywizjon był ulokowany szwadronami w najstarszych podgórskich koszarach - jeden szwadron w koszarach salinarnych (tzw. Salinarkaserne, ul. Na Zjeździe), a drugi w koszarach artylerii przy ul. Kalwaryjskiej. Stacjonował tam także skadrowany, pułkowy pododdział łączności (Kriegs Telephon Kader). Pluton pionierów 10 pułku ulokowano w specjalnie dla niego przystosowanych koszarach pionierów kawalerii na Zabłociu, przy dzisiejszej ul. Dekerta.

Za międzywojnia był tam zdaje się 8 pułk ułanów.

zylkos


 

Powiększenie-Zakrzówek-Dębniki;18 maj 1891 rok.

(2012/12/17 22:16)

zylkos


Eskadron to chyba dywizjon zatem:Gdzie stacjonował dywizjion (2 szwadrony???)-11 pułku cesarsko-królewskiej  kawalerii Armi Austro-Wegier???Garnizon macierzysty Pardubice. (2012/12/17 22:29)

darda


Jednak zostańmy przy szwadronie ;-) (2012/12/18 16:04)