"Komenda podoficerska" w armii carskiej

/ 13 odpowiedzi
We wspomnieniach generała Michaelisa dowodzącego podczas Wielkiej Wojny m.in. 13-tą dywizją piechoty pojawia się często określenie "komenda podoficerska". Były to istniejące na szczeblu dywizji oddziały używane m.in do działań dyscyplinarnych ("...komendy podoficerskie dywizji, pod dowództwem dzielnego ppłk. Kuchina, idąc w ariergardzie, przetrząsały tyralierą wszelkie wsie i zarośla, każdy, napotkany poza szeregami, żołnierz zostawał natychmiast zastrzelony...'') oraz jako odwód w nagłych sytuacjach.

Jaki był etat owych "komend" i czym tak naprawdę były? Oddziałami ochrony sztabu, szkołami podoficerskimi czy jeszcze czymś innym? Czy miały jakieś specjalne oznaczenia, jakie - i czy w ogóle - były szyfrówki na pagonach? Czy wchodzący w ich skład podoficerowie pozostawali na ewidencji macierzystych pułków? Czy na szczeblu brygad istniały ich odpowiedniki?

Szczerze mówiąc myślałem, że zaczynam się orientować w carskiej armii, a tu same zagadki!
JaRost


No ciekawy wątek. Mnie armia imperium ciągle zaskakuje i na dobrą sprawę ciężko się w tym ogarnąć. Jestem ciekaw jaka była oryginalna nazwa bo łopatologiczne przetłumaczenie translatorem żadnych wyników nie dało... (2012/04/11 10:57)

darda


Może "унтер-офицерская команда" ? (2012/04/11 13:55)

darda


Przez jakiś czas zastanawiałem się, czy nie nie byli to przydzieleni do obsługi sztabu podoficerowie  - pisarze, telefoniści, magazynierzy i inni kanceliści zgrupowani formalnie w jeden oddział. Byliby to jednak raczej średniej jakości żołnierskiej brzuchacze, a nie wyborowe wojsko, o jakim pisze gen. Michaelis w tym fragmencie swoich wspomnień: (2012/04/11 14:24)

JaRost


Tak też przetłumaczyłem. Ale google nic póki co nie wie na ten temat ;) Zapytałem na wschodzie. Zobaczymy co odpiszą.  (2012/04/11 14:25)

JaRost


Otrzymałem pierwszą odpowiedź. Полковая учебная команда (pułkowa komenda szkoleniowa) składała się z podoficerów. W czasie wojny byli rzucani w trudnych sytuacjach do walki. Umundurowanie i szyfrówki typowe dla własnego pułku. Skoro szkolili innych to byli sami raczej dobrze przeszkoleni, a i dyscyplina obca im nie była. 
Może poszczególne jednostki tego typu wchodziły w skład "dywizyjnej", kto wie.... Poczekajmy na rozwój wydarzeń ;) 
(2012/04/11 14:44)

JaRost


Mała korekta.  
Полковая учебная команда - do takich jednostek trafiali najlepsi, "zaufani żołnierze" aby uczyć się na podoficerów. To jednostka szkoląca kadry podoficerskie. 
Jednostki te były w pewnym sensie elitarne i powierzano im specjalne zadania, również "polowania na dezerterów". Jednak ich głównym celem było szkolenie kadry podoficerskiej. 
:) (2012/04/11 16:19)

PRUSS


No nareszcie zorientowały się!
:) (2012/04/11 16:29)

darda


Czyli szkoła podoficerska.
Na poziomie pułku umundurowanie i szyfrówki oczywiste, choć zakres szkolenia na razie nieznany.
Jednak na poziomie dywizji? Czy było to szkolenie podoficerów na wyższe stopnie, czy specjalistyczne? Czy istniały jakieś specjalne wyróżniki, czy też zachowane były oznaczenia macierzystych pułków? A jak to wyglądało u kadry instruktorskiej? (2012/04/11 16:29)

PRUSS


To były szybkie szkoły (kursy) podoficerów w warunkach wojskowego czasu.
Mogły być i pułkowe i dywizje.
Na pewno szkoły były specjalistyczne po wojskowym fachie (2012/04/11 16:54)

JaRost


Darda jeszcze raz wielkie dzięki za namiary na wspomnienia! Właśnie uderzył mnie grom z jasnego nieba że w 13 DP, w 52 Wileńskim PP służył mój przodek (który mnie niejako zainspirował).  

Co do szyfrówek póki co szukam, ale jak znajdę to dam znać. Nie znalazłem w internecie ogólnej definicji takiej jednostki (tak na szczeblu pułku jak i dywizji), zazwyczaj pojawiają się one w kontekście opisów walk lub np tłumienia zamieszek w Piotrogrodzie.  


Wydaje mi się, że znalazłem potwierdzenie na omawianą jednostkę. http://www.grwar.ru/library/Gutor-Corps/GC_02.html?PHPSESSID=d49cfd5f1ff612c3a4f13851654bebdc 


(2012/04/11 17:59)

darda


Jarku, świetny strzał:
"13-я дивизия заняла свой двадцатикилометровый участок тремя полками: 50-м пех. Белостокским, усиленным дивизионной учебной командой ..." (13ta dywizja obsadziła swój dwudziestokilometrowy odcinek trzema pułkami: 50-tym białostockim, wzmocnionym dywizyjnym oddziałem szkolnym...).

To teraz pozostaje tylko dowiedzieć się więcej o organizacji, funkcjonowaniu i ewentualnym specjalnym oznaczeniom tych "komend". (2012/04/11 18:42)