KBW - medal/odznaka za wysługę lat

Mam takie pytanie - czy żołnierzom KBW za wysługę lat przysługiwał medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" czy odznaka "W służbie narodu"? Jeśli to coś pomoże, to interesuje mnie w tym wypadku pierwsza połowa lat 50.