Kawalerzyści pomordowani na Wschodzie cz.1

/ 554 odpowiedzi / 291 zdjęć
formoza58


Brzeziński Dunin Jan.Ur.30 grudnia 1883 roku.Dowódca 3 szwadronu ułanów w II Brygadzie Legionów Polskich.Potem dowódca najpierw dywizjonu,potem 2 Pułku Ułanów.W 1918 roku organizator 2 Pułku Szwoleżerow Rokitniańskich.W wojnie 1919- 1929 dowódca kadry 8 Pułku Ułanów,w końcu wojny 5 Pulku Strzelcow Konnych.Dwukrotny kawaler Krzyza Walecznych.Po wojnie odchodzi w stan spoczynku.We wrześniu 1939 roku zglasza sie do wojska i bierze udział w obronie Lwowa.Wzięty do niewoli,więzień Starobielska,Kozielska i Ostaszkowa. (2014/07/21 00:14)

formoza58


Brzozowski Mieczysław.Ur.25 stycznia 1903 roku.Jako podporucznik (promocja 1927) zostaje wcielony do Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich,jako oficer mlodszy,potem dowódca szwadronu.We wrzesniu 1939 roku był dowódcą  szwadronu samochodów pancernych 81 Dywizjonu Pancernego Pomorskiej Brygady Kawalerii.Wziety do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/21 00:21)

formoza58
                                                           C

Czarkowski Jan Bolesław.Ur.16 czerwca 1907 roku.Porucznik 1 Pulku Szwoleżerów.We wrzesniu 1939 roku wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/21 00:26)

formoza58


Chrzanowski Aleksy.Porucznik rezerwy Pułku 4 Ulanów Zaniemeńskich.We wrześniu 1939 wzięty do niewoli,wiezień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/21 00:28)

formoza58


Chruszczewski Roman.Ur.27 lutego 1904 roku.Rotmistrz 1 Pulku szwoleżerów.We wrześniu 1939 roku był dowódcą 4 szwadronu.Wziety do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/21 10:03)

formoza58


Cabanowski Mieczysław Tytus.Ur.4 stycznia 1901 roku.Uczestnik wojny 1918- 1920 w szeregach 2 Pułku Ułanów.We wrześniu 1939 roku wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/21 10:08)

formoza58


Chmielowski Juliusz.Ur.8 listopada 1901 roku.Uczestnik wojny 1920 roku w szeregach 18 Pulku Ułanów Pomorskich,w ktorym słuzył do 1929.Kawaler Krzyża Walecznych i Krzyza Srebrnego Virtuti Militari.W 1921 roku awansowany do stopnia porucznika,w 1929 rotmistrza.We wrześniu 1939 roku wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/21 10:13)

formoza58


Chraniewicz Michał.Ur.3 kwietnia 1889 roku.Rotmistrz rezerwy 12 Pułku Ułanów Podolskich.Adwokat z Dubna,działacz polityczny,we wrzesniu 1939 roku aresztowany,więzień starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/21 10:18)

formoza58


Czechowski Antoni.Ur.1905 roku.Podporucznik rezerwy inżynier 15 Pulku Ulanów Poznańskich.We wrześniu 1939 roku wziety do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/21 10:21)

formoza58


Czarkowski Golejewski Wiktor.Ur.24 sierpnia 1888 roku.Rotmistrz rezerwy doktor 8 Pułku Ułanów.We wrześniu 1939 roku,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/21 10:23)

formoza58


Chamski Antoni Zbigniew.Ur.1911.Porucznik 10 Pułku Ułanów Litewskich.We wrześniu 1939 roku oficer informacyjny pułku.Wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/21 10:27)

formoza58


Czarnecki Stefan.Ur.21 pażdziernika 1893 roku.Major rezerwy 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich.We wrześniu 1939 roku zaginął na terenie ZSRR. (2014/07/21 10:30)

formoza58


Cepil Zygmunt.Ur.29 czerwca 1913 roku.Podporucznik rezerwy 20 Pułku Ułanów.We wrześniu 1939 roku wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/21 10:35)

formoza58


Ciernicki Roman.Ur.7 kwietnia 1903 roku.Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii (w 1926),awansowany na podporucznika rezerwy (ze starszeństwem 1 stycznia 1931).Przydzielony do 7 Pułku Strzelców Konnych,w ktorym jako dowódca plutonu,bierze udział w ćwiczeniach (w 1936 i 1937).Sędzia Sadu Grodzkiego w Chełmnie.We wrzesniu 1939 roku wzięty do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/21 10:47)

formoza58


Czajkowski Bohdan.Ur.29 kwietnia 1914 roku.Podporucznik rezerwy 20 Pulku Ułanów.We wrześniu 1939 roku wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/21 10:51)

formoza58


Cendro Wincenty Witold.Ur.5 kwietnia 1895 roku.Major 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.We wrzesniu 1939 roku był kwatermistrzem pułku.Wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/21 14:04)

formoza58


Chołoniewski Rudolf.Ur.6 stycznia 1889 roku.Uczestnik wojny 1920 roku.Podporucznik rezerwy 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich..We wrzesniu 1939 roku wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/21 14:07)

formoza58


Czarnota Adolf Marian.Ur.30 marca 1896 roku.Uczestnik wojny 1918- 1920 jako podporucznik w 9 Pułku Ułanów Małopolskich.Dwukrotny kawaler Krzyża Walecznych i Krzyża Srebrnego Virtuti Militari.Po wojnie służyl jako dowódca szwadronu pionierów przy VI Brygadzie Jazdy.Od 1928 roku słuzy w 4 Pułku Strzelców Konnych,początkowo jako dowódca szwadronu.We wrześniu 1939 roku,jako rotmistrz,dowodzi szwadronem gospodarczym pułku.Wzięty do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/21 14:48)

formoza58


Cwakliński Bolesław Józef.Ur.10 kwietnia 1906 roku.Po ukończeniu SPK mianowany podporucznikiem (ze starszeństwem 15 sierpnia 1930) i przydzielony do 10 Pulku Strzelców Konnych.Najpierw jest dowodcą plutonu w 4 szwadronie,potem dowodcą plutonu łączności.We wrzesniu 1939 roku  pozostał w Osrodku zapasowym 10 Brygady kawalerii Zmotoryzowanej.Wzięty do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/21 14:54)

formoza58


Chojnacki Zdzisław.Ur.9 stycznia 1915 roku.We wrześniu 1939 roku jako porucznik byl oficerem informacyjnym w 27 Pułku Ułanów.Wziety do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/21 14:57)

formoza58


Calewski Wacław.Ur.14 grudnia 1893 roku.Uczestnik wojny 1918- 1920,jako podporucznik,w szeregach 1 Pulku Szwoleżerów.Czterokrotny kawaler Krzyża Walecznych i Krzyża Srebrnego Virtuti Militari.W 1924 roku awansował do stopnia rotmistrza.W latach dwudziestych był adiutantem Prezydenta RP.W roku 1931 przeniesiony do KOP-u.Od 1933 roku dowódca szwadronu zapasowego 26 P.Uł.,od 1938 dowodcą szwadronu zapasowego 25 P.Uł.We wrzesniu 1939 roku był zastepcą dowódcy Ośrodka Zapasowego Nowogródzkiej Brygady Kawalerii.Wzięty do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/21 15:05)

formoza58


Chrzanowski Wiktor Tadeusz.Ur.21 kwietnia 1908 roku.Podporucznik rezerwy 26 Pułku Ulanów Wielkopolskich.We wrześniu 1939 roku byl dowodcą II plutonu w 1 szwadronie pułku.Zaginął po walce z Sowietami pod Dołżycami 1 pażdziernika. (2014/07/21 15:09)

formoza58


Chmielewski Marian.Ur.6 czerwca 1900 roku.We wrześniu 1939 roku dowodca szwadronu CKM w 27 Pulku Ułanów.Wzięty do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/21 15:12)

formoza58


Cetnerowski Julian.Ur.21 kwietnia 1903.Porucznik 26 Pulku Ułanów Wielkopolskich.We wrzesniu 1939 roku był dowódcą 2 szwadronu pułku.Wzięty do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/21 15:15)

formoza58


Ciuńdziewicki Jan.Podporucznik rezerwy 27 Pułku Ułanów.We wrześniu wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/21 15:20)