Kawalerzyści pomordowani na Wschodzie cz.1

/ 555 odpowiedzi / 291 zdjęć
formoza58


Babuchowski Marian.Ur.28 września 1901 roku.Podporucznik rezerwy 12 Pułku Ułanów Podolskich.We wrześniu wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/20 11:48)

formoza58


Berezowski Jerzy.Ur.24 kwietnia 1893 roku.Uczestnik wojny 1918- 1920 w szeregach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.Kawaler Virtuti Militari.Rotmistrz rezerwy 14 P.U.ł.Zamordowany na terenie ZSRR. (2014/07/20 11:55)

formoza58


Bakiewicz Marian.Ur.17 sierpnia 1886 roku.Jako porucznik pospolitego ruszenia walczy w wojnie 1920 w szeregach 15 Pułku Ułanów Poznańskich.We wrzesniu wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/20 11:58)

formoza58


Brudnicki Adam.Ur.12 czerwca 1906 roku.Porucznik 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich.We wrześniu wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/20 12:16)

formoza58


Brudnicki Jan.Ur.29 maja 1897 roku.Uczestnik wojny 1920 roku.Porucznik rezerwy 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich.We wrzesniu 1939 wzięty do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/20 12:19)

formoza58


Bagiński Władysław.Ur.9 kwietnia 1894 roku.Uczestnik wojny 1920 roku.Porucznik rezerwy 18 Pułku Ułanów Pomorskich.We wrzesniu 1939 wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/20 12:24)

formoza58


Burnatowicz Kazimierz Maksymilian.Ur.23 września 1893 roku.Uczestnik wojny 1920,gdzie w walkach został ranny.Rotmistrz 20 Pułku Ułanów,w ktorym służył z przerwami do 1933 roku.Potem był adiutantem w Komendzie Garnizonu Lwów.Był rowniez wykladowcą w lwowskim Korpusie Kadetów.We wzrześniu 1939 wzięty do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/20 14:32)

formoza58


Boguski Henryk Franciszek.Ur.2 marzec 1903 roku.Porucznik rezerwy 20 Pułku Ułanów.We wrześniu wziety do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/20 14:35)

formoza58


Barczyk Franciszek.Ur.1 pazdziernika 1897 roku.Uczestnik wojny 1918- 1920 roku w szeregach 3 Pułku Ułanów,ciężko ranny w bitwie pod Kutami.Czterokrotny kawaler Krzyża Walecznych i Srebrnego Krzyża Virtuti Militari.Po wojnie służy w KOP-ie,od 1930 roku w 20 Pułku ułanów jako szef 3 szwadronu.We wrześniu 1939 roku jako chorąży był oficerem żywnościowym pułku.Wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/20 14:53)

formoza58


Bakoń Julian.Ur.2 lutego 1920 roku.jako podchorąży rezerwy kawalerii przydzielony do 20 Pułku Ułanów.We wrzesniu 1939 roku wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu.Przy zwłokach znaleziono koc Jego kolegi pułkowego pchor.Zdzislawa Peszkowskiego. (2014/07/20 15:02)

formoza58


Brodzikowski Tadeusz.Ur.10 sierpnia 1903 roku.Porucznik 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich.We wrześniu 1939 roku wzięty do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/20 15:08)

formoza58


Bogusz Marian.Ur.26 czerwca 1905 roku.Podporucznik rezerwy 21 Pulku Ułanów.We wrzesniu 1939 roku wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/20 15:11)

formoza58


Bogusławski Walerian.Ur.15 grudnia 1895 roku.Uczestnik wojny 1918- 1920 w szeregach 7 Pułku Ułanów.Trzykrotny kawaler Krzyza Walecznych.Po wojnie w 3 P.Szwol.,24 P.Uł. i w sztabie DOKX.We wrzesniu jako mjr.dypl. wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/20 15:47)

formoza58


Biełoń Konstanty.Ur.14 marca 1891 roku.Rotmistrz w stanie spoczynku 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich.We wrzesniu 1939 roku wzięty do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/20 15:49)

formoza58


Borkowski Tadeusz.Urodzony w 1914 roku.Podporucznik rezerwy kawalerii 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich.We wrzesniu 1939 roku dowódca II plutonu 1 szwadronu.Wzięty do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/20 15:54)

formoza58


Bialy Tadeusz Janusz.Ur.15 lutego 1910 roku.Porucznik 3 Pułku Strzelców Konnych.We wrzesniu 1939 roku wzięty do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/20 15:58)

formoza58


Bisping Kazimierz.Ur.7 marca 1887 roku.Podporucznik rezerwy kawalerii 3 Pulku Strzelców Konnych.We wrześniu wziety do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/20 16:00)

formoza58


Berg Leopold.Ur.14 wrzesnia 1895 roku.Uczestnik wojny 1918- 1920.Czterokrotny kawaler Krzyza Walecznych i Krzyża Srebrnego Virtuti Militari.Jako porucznik w latach 1920- 1928 słuzy w 7 Pułku Ułanów Lubelskich.Jako rotmistrz w latach 1928- 1932 w KOP-ie.Od 1932 do 1939 w CWK w Grudziądzu.We września jako major był kwatermistrzem 27 Pułku Ułanów.Wzięty do niewoli,wiezień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/20 16:19)

formoza58


Bitner Witold.Ur.4 pazdziernika 1897 roku.Podporucznik rezerwy kawalerii inżynier 3 Pułku Strzelców Konnych.We wrzesniu 1939 roku wziety do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/20 16:21)

formoza58


Bereza Władysław Feliks.Ur.30 maja 1893 roku.Uczestnik wojny 1918-1920.Kawaler Krzyża Walecznych i Krzyża Srebrnego Virtuti Militari.We wrześniu 1939 roku jako podpułkownik był zastępcą dowódcy 2 Pułku Strzelców Konnych.Wziety do niewoli,więzieńStarobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/20 16:26)

formoza58


Borowy Ryszard Wacław.Podporucznik rezerwy kawalerii 4 Pulku Strzelców Konnych.We wrzesniu 1939 roku byl dowodcą I plutonu w 4 szwadronie pułku.Wzięty do niewoli,wiezień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/20 16:37)

formoza58


Bartoszewicki Julian.Ur.1 pazdziernika 1913 roku.Porucznik 6 Pulku Strzelców Konnych.Zaginął w ZSRR. (2014/07/20 16:41)

formoza58


Bukowski Tadeusz Antoni.Ur.4 pazdziernika 1911 roku.Po ukończeniu SPK zostaje przydzielony do 3 P.Szwol.Porucznik 4 Pułku Strzelców Konnych.We wrzesniu 1939 roku wzięty do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/20 16:45)

formoza58


Baranowski Boleslaw.Ur.30 listopada  1911 roku.Inzynier i wybitny chemik.Podporucznik rezerwy 6 Pułku Strzelców Konnych.We wrześniu 1939 roku aresztowany,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/20 23:56)

formoza58


Bartoszewicz Adam Henryk.Ur.3 stycznia 1900 roku.Uczestnik wojny 1918- 1920 w szeregach Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich.Kawaler Krzyż Walecznych i Krzyża Srebrnego Virtuti Militari.Po wojnie jako wachmistrz w 1925 roku ukończyl Oficerską Szkołę Kawalerii w Grudziądzu i wrócil do sluzby w Pułku 4 Ulanów.W 1927 awansuje na porucznika,w 1935 na rotmistrza.W roku 1937 przeniesiony do KOP-u,na stanowisko dowódcy szwadronu "Rokitno".We wrzesniu 1939 zostaje ciężko ranny w dniu 5 września.Wzięty do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie.Za Kampanie jesienną odznaczony Krzyżem Złotym Virtuti Militari. (2014/07/21 00:06)