Kawalerzyści pomordowani na Wschodzie cz.1

/ 555 odpowiedzi / 291 zdjęć
W wątku tym chciałbym przedstawić  nazwiska Kawalerzystów II Rzeczypospolitej,którzy zostali zamordowani bądz zaginęli w ZSRR w okresie 1939 - 1941.Przez lata korzystając min.z londyńskich list,bądż z publikacji,lub ustnych przekazów zebrałem je,w wielu uzupełniając biogramy i chciałbym zamieścić je w porządku alfabetycznym...Kapliczka,ktora przed laty wykonałem,obecnie znajduje się w Rodzinie Katyńskiej.

formoza58


Zachodnie plakaty dotyczące Mordu Katyńskiego... (2014/07/19 17:13)

formoza58


Matka Boska Katyńska... (2014/07/19 18:08)

formoza58


Jednym z nielicznych Kawalerzystów,którzy zdołali uratować sie i uniknąć dołów śmierci był  ksiądz Zdzisław Peszkowski. (2014/07/19 18:11)

formoza58


Na wojnę wyruszyl jako podchorąży 20 Pułku Ułanów im. króla Jana III Sobieskiego.Mimo, iżdostał się do niewoli sowieckiej,ocalał.Po dostaniu się do Armii gen.Wladysława Andersa,do końca wojny służył i walczył w 1 Pułku ułanów Krechowieckich. (2014/07/19 18:15)

formoza58


Po wojnie przywdział kapłańskie szaty.W pózniejszych latach był Kapelanem Rodzin katyńskich ,do końca swego żywota całym sercem i duszą był przy swoich współtowarzyszy wojennej niedoli,którzy mieli mniej żołnierskiego szczęścia, tysiącami zapełniając groby śmierci na "nieludzkiej ziemi"... (2014/07/19 18:20)

formoza58


                                                        A

Andrzejewski Stanisław.Urodzony 3 maja 1909 roku.Podporucznik rezerwy Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich.We wrzesniu 1939 roku w szwadronie KOP "Podświle".Wzięty do niewoli,więziony w Kozielsku.Zamordowany w Katyniu,w kwietniu 1940 roku. (2014/07/19 18:27)

formoza58


Andrzejewski Witold.Urodzony 7 września 1897 roku.Rotmistrz 25 P.Uł,we wrześniu 1939 roku dowodca szwadronu zapasowego pułku.Więziony w Starobielsku.Zamordowany w kwietniu 1940 roku. (2014/07/19 18:30)

formoza58


Anton Konstanty.Urodzony 17 lutego 1900 roku.Rotmistrz Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich.W latach 1923- 1925 był wykładowcą w Szkole dla Podoficerów w Bydgoszczy.We wrzesniu 1939 roku dowódca szwadronu KOP "Krasne".Wzięty do niewoli,więziony w Kozielsku.Zamordowany w kwietniu 1940 w Katyniu. (2014/07/19 18:34)

formoza58


Adamczyk Józef.Urodzony 21 sierpnia 1897 roku.Rotmistrz 11 Pułku Ułanów Legionowych.We wrześniu 1939 oficer broni i pgaz.Wzięty do niewoli,więziony w Starobielsku. (2014/07/19 18:37)

formoza58
                                                         B

Bieńkowski Ludwik.Ur.15 września 1901 roku.Rotmistrz 1 Pulku Szwoleżerów.We rześniu 1939 roku dowódca 1 szwadronu pułku.Wzięty do niewoli,więzien Starobielska.Zamordowany w 1940 roku. (2014/07/19 20:46)

formoza58


Budzyński Wacław.Ur.12 grudnia 1891 roku.Polityk,publicysta,poseł na Sejm RP.Uczestnik wojny 1918-1920,trzykrotny kawaler krzyza Walecznych i Virtuti Militari.Rotmistrz rezerwy 1 Pułku Szwoleżerów.Aresztowany w pazdzierniku 1939 roku,zamordowany prawdopodobnie w więzieniu w Baranowiczach lub Kuropatach. (2014/07/19 20:54)

formoza58


Bąkowski Jerzy Józef.Ur. 15 marca 1897 roku.Uczestnik wojny 1918-1920,początkowo w szeregach 15 P.Uł,potem w 2 P.Szwol.Dwukrotny kawaler Krzyża Walecznych.Porucznik rezerwy 2 P.Szwoleżerów.Więzień Kozielska,zamordowany w 1940 roku w Katyniu. (2014/07/19 20:57)

formoza58


Baranowicz Edward.Ur.28 maja 1885 roku.Uczestnik wojny 1918- 1920 w szeregach 5 P.Uł.,poczatkowo jako rotmistrz.Trzykrotny kawaler Krzyża Walecznych.W pułku major od 1922 roku,od 1924 zastepca dowodcy 5P.Uł..Jako ppłk. przeniesiony w stan spoczynku w 1933 roku.We wrzesniu 1939 ranny w Brzesciu,dostaje sie do niewoli.Więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu w 1940. (2014/07/19 21:23)

formoza58


Bujalski Jerzy Sylwin.Ur.17 lutego 1899 roku.Jako ochotnik uczestniczy w wojnie 1920 roku w szeregach 16 P.Uł.Po wojnie po ukończeniu CWK w Grudziądzu,służy jako ppor. w 10P.Uł,od 1928 w 8 P.Uł.We wrzesniu 1939 roku dowódca szwadronu CKM w 8P.Uł.Wzięty do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/19 21:28)

formoza58


Bohdanowicz Jan Kanty.Ur.16 września 1910 roku.W 1929 roku kończy Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu.Jako ppor.rez. otrzymuje przydzial do 8 P.Uł.,gdzie odbywa ćwiczenia w 1931 i 1933 roku.We wrześniu wzięty do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w 1940 roku. (2014/07/20 00:18)

formoza58


Bystrzonowski Stefan.Ur.20 grudnia 1901 roku.Porucznik rezerwy 8 P.Uł..We wrześniu wzięty do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie w 1940 roku. (2014/07/20 00:25)

formoza58


Buszczyński Bolesław.Ur.9 lutego 1904 roku.Podporucznik rezerwy 8 P.Uł.We wrześniu 1939 roku dowódca II plutonu w szwadronie CKM pułku.QWziety do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie w 1940 roku. (2014/07/20 00:28)

formoza58


Białowieyski Maksymilian Edward.Ur.7 czerwca 1892 roku.Uczestnik wojny 1918- 1920 roku w szeregach 10 P.Uł.Przeniesiny do rezerwy w 1922 roku.Po studiach zostaje nadlesniczym w majatku hr. Broela Platera.Podporucznik rezerwy 10 P.Uł.We wrzesniu 1939 wziety do niewoli,więzień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/20 00:42)

formoza58


Borzymowski Jan.Ur.13 listopada 1902 roku.Uczestnik wojny 1918-1920.Wychowanek korpusów Kadetów we Lwowie i Modlinie.We wrześniu 1939 jako porucznik rezerwy 11 P.Uł  był oficerem ordynansowym w poczcie dowódcy pułku.ranny w walkach,wzięty do niewoli.Wiezień Kozielska,zamordowany w Katyniu. (2014/07/20 00:48)

formoza58


Brzeziński Stanisław Kazimierz.Ur. 1 kwietnia 1913 roku.W 1933 uzyskuje maturę w korpusie kadetów.W 1935 roku po skończeniu Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu otrzymuje przydział do 12 Pułku Ułanów Podolskich na stanowisko dowodcy plutonu.We wrześniu 1939 był ofcerem broni i pgaz. pułku.Wzięty do niewoli,więzień Starobielska,zamordowany w Charkowie. (2014/07/20 11:45)