Kawaleryjskie śmierci w czasie pokoju.

/ 422 odpowiedzi / 295 zdjęć
formoza58


16 Pułk Ułanów Wielkoplskich.W dniu 29 lutego 1932 roku zginął podczas pełnienia służby,przydzielony do Korpusu Ochrony Pogranicza,oficer pułku,porucznik Wacław Karbowski.Jego miejsce Wiecznego Spoczynku znajduje się na Starych Powązkach w Warszawie. (2014/10/07 11:15)

formoza58


17 Pułk Ułanów Wielkoplskich.W lipcu 1931 roku na manewrach w Biedrusku,podczas przeprawy przez Wartę w pełnym rynsztunku,wskutek złego rozpoznania brzegów przez dowództwo brygady,utonęło dwóch ułanów pułku wraz z końmi. (2014/10/07 11:22)

formoza58


18 Pułk Ułanów Pomorskich.W dniu 8 pażdziernika 1937 roku,w wieku 52 lat, zmarł  ,długoletni podoficer pułku,uczestnik wojen,wachmistrz Franciszek Michałowski.Miejscem Jego Wiecznego Spoczynku jest cmentarz parafialny w Grudziądzu. (2014/10/07 11:27)

formoza58


21 Pułk Ułanów Nadwislańskich.Podczas manewrów w latach trzydziestych,utonął ułan Franciszek Maksymowicz,syn Feliksa. (2014/10/07 11:29)

formoza58


27 Pułk Ułanów im. króla Stefana Batorego.W 1931 roku oficer pułku,porucznik Antoni Marcinkiewicz,został ciężko ranny w pojedynku na pistolety z zarządcą majątku księcia Radziwiłła,panem Sarnackim i zmarl w drodze do szpitala.Poszło o narzeczoną zarządcy,do której podczas balu w kasynie pułku zbyt natarczywie zalecał się porucznik.Na obrażaniu i rękoczynach  sprawa sie więc nie zakończyła... (2014/10/07 11:34)

formoza58


Jeśli jesteśmy przy pojedynkach...
1 Pułk Szwoleżerów Jozefa Piłsudskiego.W 1937 roku doszło do pojedynku między oficerami pułku,rotmistrzem a podporucznikiem Zbigniewem Beliną Prażmowskim.Jego powodem był romans lub flirt podporucznika z żoną oficera,ktory wyzwał go na pojedynek przy uzyciu pistoletów.Wygrał zdradzony rotmistrz...Oficjalnie podano,że mlody Prażmowski (który był synem slynnego Władysława Beliny) uległ śmiertelnemu wypadkowi z bronią. (2014/10/07 15:10)

formoza58


1 Pułk Szwoleżerów.W listopadzie 1938 roku zmarl w wieku 27 lat porucznik pułku,Jerzy Jasiński.Nie znamy powodu śmierci tego oficera ,który spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. (2014/10/07 15:14)

formoza58


7 Pułk Ułanów Lubelskich.Uzupełnienie do materiału poświęconego śmierci wachmistrza Jana Bujaka w dniu 1 czerwca 1936 roku.Zdjęcia z jego pogrzebu...Wyprowadzenie zwłok z koscioła garnizonowego po skończonej mszy św.Na pierwszym planie niosacy trumnę dowodca pulku,płk.Leonard Lodzia Michalski. (2014/10/07 18:38)

formoza58


Trumna na taczance w asyście ulanów ze szwadronu zapasowego pułku w drodze na cmentarz jedzie rynkiem w Mińsku Mazowieckim... (2014/10/07 18:40)

formoza58


...i podążający w kondukcie pogrzebowym pluton trębaczy pułku. (2014/10/07 18:42)

formoza58


23 Pułk Ułanów Grodzieńskich.Fotografie z dwóch ułańskich pogrzebów w garnizonowym mieście w  Postawach.W tym przypadku sądzą po koniu za karawanem prowadzonym przez dwóch ułanów i pluton honorowy wnioskuję,że jest to pogrzeb podoficerski lub oficerski... (2014/10/07 18:46)

formoza58


...natomiast w tym przypadku,sądząc po prostej,skromnej trumnie należy przypuszczać,że chowany był prosty ułan pułku. (2014/10/07 18:49)

formoza58


24 Pułk Ułanów.Podczas akcji prostowania granicy w rejonie Jaworzyny,w dniu 27 listopada 1938 roku,w ataku na czeski Żdżar poległ,trafiony prosto w czoło, dowodca dywizjonu pulku,major Stefan Rago.Krechowiecki wolontariusz,kawaler Krzyża Walecznych i Srebrnego Krzyża Virtuti Militari.Na zdjęciu ostatnie prawdopodobnie zdjęcie mjr.Rago,zrobione tuz przed wyjazdem w rejon Żdzaru. (2014/10/07 19:01)

formoza58


29 listopada odbyła sie uroczysta eksportacja zwłok na stację w Nowym targu,z pochodniami,plutonem trębaczy pułku,z pelnymi honorami wojskowymi i tłumem górali... (2014/10/07 19:04)

formoza58


Po przewiezieniu zwłok majora do Warszawy,odbył sie tam jeszcze bardziej paradniejszy pogrzeb na koszt Państwa.Wyprowadzenie zwłok z kościoła przez oficerów 24 Pułku Ułanów. (2014/10/07 19:08)

formoza58


Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach majora Ragę (popularnie nazywanego przez przyjaciół i kolegów "Ciepciem") oprócz ogromnego tlumu mieszkańcow stolicy żegnali koledzy z 24 pułku ułanów... (2014/10/07 19:12)

formoza58


...i delegacja oficerów z 7 Pułku Ułanów Lubelskich,w którym poległy pełnił służbę przez prawie caly okres dwudziestolecia międzywojennego.Na zdjęciu widoczny dowódca pułku,płk.L. Lodzia Michalski przemawiający nad otwartą mogiłą. (2014/10/07 19:19)

formoza58


9 Pułk Ułanów Małopolskich.W 1933 roku,w stajni 1 szwadronu,będącego w tym czasie szwadronem szkolnym,zastrzelił sie kapral,wlożywszy lufę karabinka w usta.Był boso,więc widocznie palcem nogi nacisnął języczek spustowy kbk.Powodem jego czynu był fakt,ze dzień wcześniej z innym ułanem wyjechali konno (na oficerskich koniach i siodłach) z zamiarem przekroczenia granicy.Po drodze wstapili do domu rodzinnego kaprala,gdzie przy suto zakrapianej kolacji,jego rodzice przekonali go do powrotu.Kapral układał sobie,że będzie tłumaczył samowolkę tęsknotą za domem i chęcią pokazania się na pięknym koniu.Jednak,albo wyrzuty sumienia,obawa kary sadowej lub wreszcie wpływ wypitego alkoholu,który nie "wywietrzał" w drodze powrotnej do koszar,doprowadziły w efekcie do tragedii. (2014/10/08 00:09)

formoza58


CWK.Na cmentarzu parafialnym  w Grudziądzu,w kwaterze żołnierzy,poległych lub zmarłych podczas służby w latach 1921- 1939,znajduje się mogiła ułana z obslugi szkoły lub ułana z cenzusem,zmarłego w 1938 roku. (2014/10/08 00:14)

formoza58


1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego.W okresie międzywojennym tragicznie ułożyły sie losy większości dowódcow pułków.Pomijając fakt,że w 1935 roku zmarł jego Honorowy Szef,marszałek Józef Piłsudski,to "czarną listę" otworzył pułkownik Jan Głogowski.W dniu 12 sierpnia 1935 roku zginął on,w wieku 47 lat,w wypadku drogowym we Lwowie.W wojnie 1920 roku był dowódcą szwadronu,potem dywizjonu 1P.Szwol.,a w latach 1921- 1926 dowódcą pułku.Potem dowodził 12 Brygadą Kawalerii w Ostrołęce,a od 1928 do śmiertelnego wypadku był szefem Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP. (2014/10/08 10:28)

formoza58


Asysta honorowa szwoleżerów 1 pułku przy trumnie ze zwłokami płk. Jana Głogowskiego. (2014/10/08 10:30)

formoza58


Trumna ze zwłokami płk.Jana Głogowskiego na ramionach wyższych oficerów 1 Pułku Szwoleżerów.Pierwszy od prawej w głębi widoczny gen.dyw.Gustaw Orlicz Dreszer.Pewnie nie przypuszczał,ze w niespełna rok póżniej dołączy do czarnej listy... (2014/10/08 10:34)

formoza58


Generał dywizji Gustaw Orlicz Dreszer zginął w dniu 16 lipca 1936 roku,w wieku 50 lat,w katastrofie lotniczej samolotu RWD-9 nad Gdynią.Był organizatorem i pierwszym dowódcą 1 Pułku Szwoleżerów.W czasie wojny 1920 roku był dowódcą IV Brygady Jazdy,potem 2 Dywizji Kawalerii. (2014/10/08 11:29)