Kawaleria w kinematografii polskiej

/ 758 odpowiedzi / 703 zdjęć
formoza58


I dowódca Oddziału Wydzielonego WP... (2014/01/10 10:22)

formoza58


...i w rozmowie z ułanem "Tereską",graną przez Małgorzatę Potocką. (2014/01/10 14:40)

formoza58


W latach osiemdziesiątych czytałem w londyńskim "Przeglądzie Kawalerii i Broni Pancernej",o spontanicznych zachowaniach ludności miejscowej,w miejscach,gdzie kręcono sceny filmu.Ludzie,szczególnie ci,którzy pamiętali dawne,wojenne czasy na widok np. wkraczającej do wsi "filmowej" kawalerii witali ich okrzykami: "Niech żyje Wojsko Polskie",lub "prawdziwe Wojsko Polskie".W scenie wigilijnego wejścia oddziału do kościoła,ludziska z płaczem,wczuwając się w sytuację,śpiewali "Boże,coś Polskę..." (2014/01/10 14:48)

formoza58


Zygmunt Malanowicz w roli kapelana Oddziału Wydzielonego WP,księdza Muchy. (2014/01/10 14:51)

formoza58


Scena z jednej walk stoczonych przez oddział mjr.Hubala.Widoczna nieodłączna para jeszcze ze wspólnej służby w 102 Rezerwowym Pułku Ułanów,wachmistrze Rodziewicz (Jan Stawarz) i Alicki (Stanisław Niwiński). (2014/01/10 14:55)

formoza58


I tutaj w tym miejscu,słów parę o tej parze wojennych przyjaciół,którzy walczyli u boku majora od początku do końca....Pierwszego,Józefa Alickiego,jak wspomniałem wcześniej odtwarzał Stanisław Niwiński. (2014/01/10 15:36)

formoza58


Józef Alicki urodził się w 1913 roku.Zasadnicza służbę wojskową odbył w 10 Pułku Ułanów Litewskich w latach 1934-1936.Ukończył ją w stopniu kaprala.Na początku lipca 1939 roku powołany na sześciotygodniowe ćwiczenia w Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich,gdzie zetknął się po raz pierwszy z kpr.Romualdem Rodziewiczem.W dniu Święta Pułku,9 lipca,awansuje do stopnia plutonowego.Ponownie zmobilizowany w sierpniu,trafia tym razem do Ośrodka Zapasowego w Wołkowysku i otrzymuje przydział do plutonu łączności w formującym się tam 102 Rezerwowym Pułku Ułanów.Na zdjęciu plut.Alicki (pierwszy od lewej) podczas walk w oddziale mjr."Hubala". (2014/01/10 15:46)

formoza58


Po śmierci "Hubala" do końca wojny działał w Armii Krajowej,awansując do stopnia podporucznika.Po wojnie represjonowany przez stalinowski reżim.Zmarł nagle 9 czerwca 1989 roku.Spoczywa na cmentarzu w Iławie.Znalezione w necie.Józef Alicki po wojnie... (2014/01/10 15:52)

formoza58


...grób rtm.Józefa Alickiego na cmentarzu w Iławie. (2014/01/10 15:54)

formoza58


Sanisław Niwiński,filmowy wachm.Józef Alicki. (2014/01/10 15:55)

formoza58


Kolejny z pary wojennych przyjaciół,Romuald Rodziewicz ps."Roman" został w filmie odtworzony przez Jana Stawarza. (2014/01/10 15:57)

formoza58


Podobnie jak Alicki,urodził się w 1913 roku na Wileńszczyznie.Jego szlak wojenny jest identyczny jak jego przyjaciel,do momentu rozwiazania Oddziału Wydzielonego WP.Potem ich drogi się rozeszły."Roman" również rozpoczął działalność konspiracyjną.Niestety,w sierpniu 1943 roku zostaje aresztowany i skierowany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.Potem Brzezinka,Buchenwald.Jako więzień uczestniczył w rozminowywaniu zbombardowanego przez Aliantów Drezna.Po wojnie zdecydował się pozostać w Wielkiej Brytanii. (2014/01/10 16:06)

formoza58


Romuald Rodziewicz w zeszłym roku ukończył 100 lat.Jest chyba jedynym żyjącym Hubalczykiem. (2014/01/10 16:08)

formoza58


Jeszcze jedna scena z filmu,przedstawiająca wiejską zabawę świąteczną podczas Bożego Narodzenia 1939 roku.Na zdjęciu Franciszek Trzeciak w ułańskich zalotach. (2014/01/10 16:12)

formoza58


I dochodzimy do finału,śmierci majora "Hubala" 30 kwietnia 1940 roku w zagajniku pod Anielinem,na południe od Pilicy. (2014/01/10 20:01)

formoza58


Oglądając ostatnie kadry filmu przedstawiające triumfujących Niemców nad zwłokami majora,dochodzimy do wniosku,że przyłożono się solidnie do tej rekonstrukcji,pomagając sobie orginalnymi fotografiami ze żródeł niemieckich.Dla porównania zdjęcia zrobione przez Niemcow w 1940 roku... (2014/01/10 20:06)