Kalendarium wydarzeń historycznych - dzień po dniu

/ 756 odpowiedzi / 151 zdjęć
matomi3


20 stycznia 1320 – w katedrze wawelskiej odbyła się koronacja Władysław I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny.

20 stycznia 1661 – król Jan Kazimierz założył Akademię Lwowską.

20 stycznia 1831 – Michał Gedeon Radziwiłł został przywódcą powstania listopadowego.

20 stycznia 1920 – do Bydgoszczy wkroczyło Wojsko Polskie, wyzwalając miasto spod trwającego 148 lat pruskiego zaboru.

20 stycznia 1926 – utworzono województwo wileńskie.

20 stycznia 1933 – zmarł Kazimierz Porębski, polski wiceadmirał i rosyjski kontradmirał, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej, I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej (ur. 1872)

20 stycznia 1942 – Niemcy, rozpoczęcie konferencji w Wannsee, opracowanie planu eksterminacji ludności żydowskiej.

20 stycznia 1945 - wojska 1. Frontu Białoruskiego wkroczyły do Przedcza, Koła, Konina i Radziejowa.

20 stycznia 1971 – zapadła decyzja o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie. (2012/01/20 07:43)

mag68


20 stycznia 1826 - W Warszawie zmarł Stanisław Staszic, działacz oświeceniowy, pisarz, publicysta, filozof, geograf, geolog.

20 stycznia 1989 - Zmarł Józef Cyrankiewicz - najdłużej urzędujący premier PRL, sprawujący swoją funkcję 21 lat. Był współodpowiedzialny za stalinowski terror, a także krwawe represje wobec protestujących robotników w 1956 r. i w 1970 r.

(2012/01/20 16:36)

matomi3


21 stycznia 1656 – potop szwedzki: na zamku w Łańcucie przekształcono konfederację tyszowiecką w konfederację generalną.

21 stycznia 1863 – wybuchło powstanie styczniowe.

21 stycznia 1920 – Antoni Petrykiewicz, 13-letni obrońca Lwowa, został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, zostając jego najmłodszym kawalerem w historii.

21 stycznia 1940 – powstanie w Czortkowie przeciw sowieckiemu okupantowi. Powstanie czortkowskie – lokalny zryw wyzwoleńczy, do którego doszło w nocy 21/22 stycznia 1940 w okupowanym Czortkowie.

21 stycznia 1941 – II wojna światowa: wojska brytyjskie i australijskie zdobyły Tobruk.

21 stycznia 1943 – generał Stefan Rowecki wydał rozkaz o utworzeniu Kedywu.

21 stycznia 1944 – wojska amerykańskie wylądowały pod Anzio (Operacja Shingle).

21 stycznia 1945 – do Wodzisławia Śląskiego dotarł marsz śmierci z obozów Auschwitz.

21 stycznia 1971 – rozpoczął się strajk w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. (2012/01/21 08:39)

mag68


Drodzy Forumowicze. Dzisiaj mija rok, od dnia gdy Redakcja założyła wątek "Kalendarium wydarzeń historycznych". Wraz z kolegą Tomkiem (matomi3), który niewątpliwie miał największy wkład w istnienie na forum tego wątku ustaliliśmy,że 
z dniem dzisiejszym trzeba go zakończyć
.
Według nas następne wpisy byłyby najprawdopodobniej klonami wpisów ubiegłorocznych i nie wnosiłyby nic nowego.
Dziękuję wszystkim Tym (przepraszam że nie wymieniam, ale trochę Was było), którzy uzupełniali wpisy ciekawymi informacjami historycznymi. Dziękuję także Redakcji za ciekawy pomysł na poszerzenie naszej wiedzy historycznej i proszę o zamknięcie tego wątku.

(2012/01/21 12:55)

matomi3


Również i Tobie Reniusz  mag68  dzięki za ten watek i dla innych też.
"...ale to już było..."  ;-) pozdro. (2012/01/21 13:18)

Redakcja


"SPROSTOWANIE 

Usiłuję sprostować informację o uczestnikach akcji zbrojnej, przeprowadzonej przez członków Związku Walki Młodych na Bar Podlaski z 10 maja 1943 r. W wielu miejscach przestrzeni internetowej, gdzie wątek ten jest podejmowany występuję mylnie osoba Tadeusz Kurowski „Kur”, a ja dowodzę, że chodzi tu o Tadeusza Kur ps. ”Ignac”, syna Eleonory, mieszkałych wówczas w Warszawie na Żoliborzu, w domu I Kolonii WSM przy ulicy Tucholskiej. 
W dowód tej tezie dysponuję dokumentem Wydziału Personalnego Związku Walki Młodych z 12 września 1947 r., wydanym matce Tadeusza Kur - Eleonorze Kur, cyt.: 
Kur Tadeusz był jednym z najdzielniejszych żołnierzy Gwardii Ludowej i Związku Walki Młodych Dzielnicy Żoliborz. Brał on między innymi udział w akcji opanowania Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz wrzucił granat do Baru Podlaskiego na ul Nowogrodzkiej wiosną 1943 roku.
Matka poszukiwała syna od końca 1943 roku po tym, jak po został on zatrzymany przez policję okupacyjną i osadzony w siedzibie gestapo w Al. Szucha. Przez kilkanaście dni służba więzienna przyjmowała paczki żywnościowe od matki osadzonego, po czym odmówiono, co oznaczało śmierć przesłuchiwanego. Miejsca pochówku nie ujawniono. 
Drugim dowodem jest źródło literaturowe, książka Heleny Jaworskiej, „Było nas stu”, Sp. Wyd. „Płomienie”, Warszawa 1948, str. 57, cyt.: 
„Akcją dowodził Tadek Domański, obstawę stanowili trzej chłopcy z Mokotowa. Jako głównych wykonawców wyznaczono parę nierozłącznych przyjaciół: „Ignaca” – Tadka Kura i „Samuela” – Artura Sicińskiego z Żoliborza.”
Dla prawie wszystkich odbiorców przekazów dotyczących tego fragmentu naszej historii, jakim były działania ruchu oporu w okupowanej Polsce, szczególnie dokonań ZWM GL, rzecz moich roszczeń nie ma znaczenia. Tadeusz Kur jest moim wujem, spoczywa więc na mnie obowiązek zachowania pamięci o jego osobie i ego patriotycznych czynach. 

Stanisław Lipiński
[email protected]
30 lipca 2012 r.
"
(2012/07/30 14:59)