jaki to mundur czy KOP?

/ 11 odpowiedzi
witam mam prośbę czy może ktoś określić, przybliżyć okres kiedy zostało zrobione to zdjęcie i jaki mundur ma osoba pierwsza z lewej. Przypuszczam że jest to mundur Korpusu Ochrony Pogranicza.

WachmistrzKOP


Tak, to najprawdopodobniej strzelec piechoty KOP w mundurze wz. 19.
Jako daty wyjściowe należy przyjąć istnienie formacji, czyli lata 1924 - 1939.
Jednak usztywniona czapka i obniżony kołnierz kurtki wskazują na okres po '36 roku. (2011/01/01 23:51)

Ihar


Ciekawo, co napisano na czapce marynarza. Nie flota Pińska? Ciekawe zdjecie (2011/01/06 20:59)

WachmistrzKOP


Wydaje mi się Ihar, że napis głosi poprostu "Marynarka Wojenna" ale myślę, że właściciel zdjęcia będzie mógł go odczytać dokładnie. (2011/01/06 22:12)

Ihar


No tak.  (2011/01/07 19:33)

Paolo77


Jako właściciel zdjęcia po Państwa uwadze sprawdziłem pisze "Marynarka Wojenna" zdjęcie musiało być zrobione w okresie od września 1936roku do marca 1938roku, a tak w sumie toczy  mundur "marynarza" jest umundurowaniem wyjściowym ?

Mam jeszcze pytanie do Wachmistrza KOP w sprawie zołnierza KOP na zdjęciu- mojego dziadka, służył on w 20 baonie granicznym- Brygada KOP Wilno-   siedziba Nowe Święciany, w książecce wojskowej ma wpis że należał do plutonu łącznościowego - gołębiarz. Nie wiem o co chodzi jakbyś miał jakieś informacje to proszę o jakieś wskazówki.

(2011/01/07 20:34)

SKWARA192


Może po prostu opiekował się gołębiami pocztowymi przeznaczonymi do przenoszenia informacji. (2011/01/07 23:26)

WachmistrzKOP


A proszę bardzo.
Stacje gołębi pocztowych były w KOP jednym ze środków łączności.
Wg rozkazu z dnia 15.07.1937 były dwa typy organizacji stacji gołębi pocztowych:

TYP I

komendant stacji – st. sierż. zawodowy

komendant gołębnika – podoficer nadterminowy

pielęgniarze – 2 strzelcy służba czynna

 

TYP II

komendant stacji – sierżant zawodowy

komendant gołębnika - podoficer nadterminowy

pielęgniarze – 2 strzelcy służba czynna


Co ciekawe w wymienianym rozkazie podane jest rozmieszczenie stacji:

TYP I

„Postawy” dla pułku „Głębokie”

„Bogdanów” dla pułku „Wołożyn”

 

TYP II

„Smorgonie” dla pułku „Wilejka”

„Baranowicze” dla pułku „Snów”

„Sarny” dla pułku „Sarny”

„Buczacz” dla brygady „Podole”

Rozkaz nie wyznacza stacji dla pułku Wilno, może powstała ona później?

20 baon KOP Nowe Święciany wchodził w skład pułku KOP Wilno, brygady KOP Grodno. Na dzień 31 sierpnia 1939 r. dowodził nim kpt. Stefan Korzeniewski.  (2011/01/07 23:30)

Ihar


Nie ma nic dziewniego. Przeciez golebi dobrze  zarekomendowali siebe jeszcze pod czas Pierwszej wojny swiatowej. Kozystali z nich i pozniej.  (2011/01/08 00:43)

(ks)


Artur Ochał Batalion Korpusu Ochrony Pogranicza „Suwałki” 1927–1939, Suwałki 2009.

Fragment rozdziału Zwierzęta w służbie (s. 333–334)

 

... W początkowym okresie istnienia batalionu, podobnie jak w innych jednostkach formacji, w służbie łączności wykorzystywane były gołębie pocztowe. Wprawdzie łączność pomiędzy strażnicami a dowództwami kompanii granicznej i batalionu utrzymywana była zasadniczo za pomocą środków teletechnicznych, jednak w sytuacjach szczególnych, związanych na przykład z uszkodzeniem linii telefoniczno-telegraficznych, korzystano z pomocy gołębi. W dogodnych warunkach atmosferycznych miały one wspomagać utrzymanie stałej łączności pomiędzy pododdziałami, a o ich wykorzystaniu w warunkach granicznych decydował zazwyczaj dowódca strażnicy lub dowódca kompanii granicznej. Oceniano, że gołąb pocztowy pokonywał przeciętnie w ciągu minuty 1 km trasy, więc przykładowo przelot z Filipowa do koszar w Suwałkach trwał około 21–22 minut, a z Przerośli około 27–28 minut.

Gołębie pocztowe trzymane były w specjalnych stałych stacjach gołębi pocztowych przy plutonie łączności. Ze względu na brak informacji dotyczących miejsca funkcjonowania stacji gołębi KOP w Suwałkach, można się jedynie domyślać, że znajdowała się ona w rejonie zakwaterowania plutonu łączności, to jest w początkowym okresie w koszarach przy ul. Kalwaryjskiej (lub Szosie Augustowskiej), a następnie w koszarach „filipowskich”, gdzie mieściło się dowództwo batalionu. Obsługę etatową stacji w 1927 roku stanowiło trzech żołnierzy (st. strzelec i 2 strzelców), którzy pielęgnowali 60 gołębi pocztowych. Przydzielani do stacji żołnierze musieli mieć zamiłowanie do gołębiarstwa i przechodzili specjalne przeszkolenie z zakresu ich pielęgnowania i treningu. Szkolenia-praktyki organizowane były cyklicznie i trwały zazwyczaj sześć tygodni, a kończyły się egzaminem. Technika pracy z gołębiami polegała na ich tresurze, to jest ćwiczeniu lotów na odległość. Co dwa dni z gołębnika stałego znajdującego się w koszarach, w specjalnych koszach przewożono po 2–4 gołębie na granicę, gdzie oczekiwały na lot powrotny. Na polecenie dowódcy pododdziału, po wypuszczeniu, przenosiły telegramy do dowództwa lub odbywały lot ćwiczebny. Do przenoszenia meldunków służyły specjalne aluminiowe tuleje (o średnicy 3–9 mm), przymocowane do jednej z nóg, natomiast filmy, zdjęcia lub szkice ptaki przenosiły w specjalnych gumowych torebkach, przymocowanych do grzbietu lub brzucha. Każda z kompanii batalionu miała przydzielone do swojej dyspozycji kosze służące do przewożenia gołębi: kompania szkolna-strzelecka na dwa ptaki, pozostałe kompanie na cztery. Mniejsze kosze (na dwa gołębie) używane były do łączności na bliższe odległości i często były noszone przez patrole, a także psy meldunkowo-śledcze podczas służby granicznej.

Na wyżywienie każdego z ptaków przeznaczonych było 40 gramów karmy złożonej z mieszanki zbóż, siemienia lnianego, kaszy jęczmiennej i jaglanej oraz drobnego groszku. Na wzbogacenie diety przeznaczono ponadto po 0,5 grama soli dziennie na każdego ptaka. Przykładowo, według tabeli równoważników na zakup karmy w okresie lipiec-wrzesień 1934 roku, przewidziano w batalionie kwotę 1,2 gr dziennie na każdego gołębia. Stacja wyposażona była w odpowiedni sprzęt przeznaczony do pielęgnacji ptaków oraz czyszczenia gołębnika. Na przełomie roku gołębie były selekcjonowane pod kątem dalszej hodowli i szkolenia. Selekcja dokonywana była przez komisję, w której skład wchodzili oficerowie łączności brygady i batalionu oraz kierownik stacji gołębi.

W latach trzydziestych, w miarę rozwoju technicznych środków łączności oraz komunikacji drogowej (motocykle i samochody), użycie gołębi stopniowo malało, aż ostatecznie straciło na znaczeniu. Mimo to gołębie utrzymywane były w batalionie aż do końca jego istnienia.

(2011/01/08 12:28)

zylkos


Przeniosę to tutaj: Gottfried Nowy (12 punktów) dobry wieczór proszę o pomoc czy na zdjęcie może być żołnierz (Batalion KOP „Ostróg”)? Zdjęcie zrobione w Ostrogu w 30 r XX w. (2017/04/15 22:04) Żołnierz KOP w kurtce mundurowej wz.19,czapka garnizonowa KOP nieusztywniona typu angielskiego z okutym daszkiem,pas dla szeregowych może być wz.24 lub wz.31-całkiem nowy.Na kołnierzu patka szeregowego wz.27.Duża wysokosc stójki kołnierza. https://pl.wikipedia.org/wiki/Batalion_KOP_„Ostróg” (2017/04/16 23:55)

edward1949


na tym zdjęciu patki na pewno są wzór 1919. wymiary tych patek to szerokość 10cm a wysokość po całości 5 cm ,są zgodne z przepisami z 1919 r. (2017/04/19 20:58)