Jak naostrzyć szablę

/ 5 odpowiedzi / 2 zdjęć
Ostatnio wszedłem w posiadanie szabli polskiej Wz. 34 (Ludwikówki). Chciałbym ją naostrzyć, ale nie mam prawie żadnego praktycznego pojęcia o broni białej, zwłaszcza szablach. Wiem tylko, że należy ją ostrzyć do 2/3 długości ostrza.Tylko na czym, jak i pod jakim kątem ją ostrzyć?
shi-go


Pod żadnym pozorem nie należy tak traktować artefaktów historii materialnej.Ostrzyć szablę...?..!!! - a właściwie to w jakim celu..? (2016/06/06 06:42)

yano57


Zapewne chodzi o współcześnie wykonaną szablę.

Jeśli kupiłeś chańską tandetę powszechnie oferowaną na portalu aukcyjnym, to po co ją ostrzyć. Ona i tak do niczego się nie nadaje. Jeśli kupiłeś dobrą kopię, to powinna być naostrzona przez producenta, zgodnie z oryginałem. Huta Ludwików fabrycznie ostrzyła szable, przekazywała wojsku.

Istniały też przepisy określające sposób ostrzenia szabel w jednostkach. W ostrzeniu szabli istotne jest poprawne wykonanie tzw. fazy ostrza. O tym, jak poprawnie powinna być wykonana taka faza, wie każdy, kto używał dłuta stolarskiego. O ostrzeniu dużo można poczytać na forach producentów noży. Jest tam sporo podpowiedzi i pomysłów jak zrobić przybory do ostrzenia.

Ja przedstawię tu fragment instrukcji pana majora Ławacza z 1929 roku, pt. NAPRAWA BRONI RĘCZNEJ i MASZYNOWEJ ORAZ PRZYBORÓW. W części zatytułowanej SZABLE i LANCE, pan Ławacz podaje jak ostrzyć szable:

…. Ostrzenie głowni szabel odbywa się jedynie na podstawie rozkazów M.S.Wojsk. oraz podczas ogłoszenia mobilizacji. Ostrzenie szabel uskutecznia personel rusznikarski, oraz ślusarze i mechanicy spośród szeregowych oddziału pod nadzorem rusznikarzy. Czynność ta winna być wykonana umiejętnie, starannie i w krótkim okresie czasu, jak tego wymaga mobilizacja.
1/ Narzędzia do ostrzenia.
Do ostrzenia głowni szabel używa się przeważnie drobnosiekanych pilników - gładzików długości 25 cm, które winny się znajdować w zapasie mob. Przepis austriacki przewiduje jeden pilnik 32 cm /Bastarda/ na 40 do 45 szabel piechoty lub kawaleryjskich.

2/ Sposób umocowania szabel do ostrzenia.
Głownię szabli umieszcza się płaską stroną na krawędzi stołu, przykręcając ją śrubą imadłową, lub może być przytrzymywana przez szeregowych. Oddziały posiadające specjalne uchwyty do tego celu winny je stosować przy ostrzeniu.

Przepisy austriackie przewidują ostrzenie głowni tylko z jednej strony.

3/ Ostrzenie głowni.
Głownię ostrzy się na przestrzeni 2/3 długości szabli, na grzbiecie zaś na długości 8 do 10 cm, mierząc od końca głowni.

Ostrzenie wykonuje się w ten sposób, by faza ostrza wynosiła od 3 do 4 mm. Piłowanie pilnikiem uskutecznia się skośnie w kierunku od rękojeści do końca głowni, by ostrze mogło krajać w chwili, gdy żołnierz po uderzeniu przyciąga szablę ku sobie....

Przedstawię tablicę z rysunkami o ostrzeniu oraz zdjęcia fazy ostrza oryginalnej szabli wz.34, może rysunek pomoże. Kilkakrotnie zdarzyło mi się ostrzyć szable, nie jest to proste. Robiłem to tak, że głownię mocowałem ściskami stolarskimi do stołu. Za grzbietem głowni umieszczałem stalowe wałki, po których poruszał się płaskownik umocowany do pilnika. Można użyć jednego wałka, ale powinien on być umocowany w różnej odległości od grzbietu głowni, dlatego, że grubość i kąt płazu inne są w połowie jej długości, a inne u sztychu. Faza ostrzenia natomiast powinna być na całej długości tej samej szerokości 3 – 4 mm.


(2016/06/06 14:10)

olry


Szable zawsze były tępe w wojskowych magazynach.
Ostrzono je przed wydaniem gdy wiedziano , że wybuchnie wojna.
Moja też leży w domu tępa ( bezpieczna ) i czeka, a oby nie musiała być ostrzona. (2016/06/07 19:58)

yano57


SZABLE WZÓR 1934 BYŁY OSTRZONE FABRYCZNIE !
Istnieją dokumenty, nie publikowane, przedstawiające etap prac wstępnych i produkcji szabel wz. 34. Tu dla przykładu udostępnię fragmenty skanu Rozkazu Nr 1 Dowództwa Okręgu Korpusu III, wydanego w Grodnie 5 stycznia 1938 roku. Na stronie 19 jest wyjaśnienie dotyczące ostrzenia.
… „Sprawa ostrzenia szabel pol. wz. 34 – wyjaśnienie.

Nr. 604-2/I.uzbr.

Szable pol. wz.34 są ostrzone fabrycznie przed wysłaniem do odnośnych jednostek, przy czym sposób ostrzenia tych szabel w zakresie fabryki został ustalony przepisami odbiorczymi....”

Rzeczywiście, wcześniejsze przepisy, dotyczące szabel starego wzoru, mówiły o ostrzeniu tylko przed mobilizacją i przytępianiu na okres przechowywania. Opisane jest to między innymi we wspomnianej wcześniej instrukcji majora Ławacza. NIE DOTYCZY TO JEDNAK SZABEL WZ. 34.

Na skatalogowanych około czterystu szabel wz.34 i nie mniejszej ilości obejrzanej osobiście nie spotkałem szabli wz. 34 bez fazy ostrzenia. Jeśli oczywiście stan zachowania głowni pozwalał na rozpoznanie wspomnianej fazy, a szabla nie była wtórnie przeszlifowana. Dwukrotnie natomiast z relacji ustnych o szabli nieostrzonej opowiadano mi. Jedna taka szabla została wykopana w Puszczy Kampinowskiej. Osoba, która to opowiadała, jest wiarygodna. O drugiej takiej szabli słyszałem od kolekcjonera (jakieś 25 lat temu), który przyznał się, że szablę pozyskał od ludzi, którzy używali jej do wycinki krzaków. Sądząc, że ostrzenie wykonali wspomniani ludzie, wyrównał płaz głowni, niszcząc fazę ostrzenia.


(2016/06/08 07:36)