Jak Armia wznosiła kopiec swemu Wodzowi...

/ 102 odpowiedzi / 98 zdjęć
Kopiec marszałka Józefa Piłsudskiego usypał po Jego śmierci cały naród.Wszyscy,którzy byli nawet na krótko przejazdem przez Kraków,lub na wycieczkach,jechał na budowę,gdzie czekały na nich długim rzędem charakterystyczne,drewniane taczki.Robota więc szła szybko...W Wojsku Polski utrwalił się zwyczaj,że delegacje pułków przybywały tam często z pięknie niekiedy wykonanymi urnami z ziemią z pobojowisk walk z lat 1918-1920.Oprócz "daniny wciągniętej taczkami ziemi" dziesiątki a może nawet setki urn zostało zakopanych w przyszłym kopcu.Zdjecia zamieszczone w tym wątku niech będą dowodem na milość jaką okazywało Wojsko Polskie swojemu Wodzowi.
formoza58


Podoficerska delegacja z 4 Pułku Piechoty Legionów podczas pracy w 1935 roku. (2015/06/20 16:57)

formoza58


Delegacja oficerów 6 pułku Strzelców Podhalańskich z płk. Kotowiczem na czele na Sowińcu, z urną,w której znajdowała się ziemia z pobojowisk pułku... (2015/06/20 19:17)

formoza58


Urna z ziemią z pobojowisk 6 Pułku Strzelców Podhalańskich.W tym przypadku została zamurowana w całości w ziemi kopca... (2015/06/20 19:20)

formoza58


...i moment wysypania ziemi przez dowódcę pułku. (2015/06/20 19:21)

formoza58


Podoficerowie 2 Pułku Strzelców Konnych podczas pracy na Sowińcu... (2015/06/20 22:07)

formoza58


Swoją "cegiełkę" dokładają podoficerowie 7 Pułku Ułanów Lubelskich i 1 Pułku Strzelców Konnych... (2015/06/20 22:09)

formoza58


...oraz podoficerowie 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. (2015/06/20 22:11)

formoza58


Urna z ziemiami z pobojowisk pułków 22 Dywizji Piechoty Górskiej przed ceremonią umieszczenia ich w kopcu. (2015/06/20 22:12)

formoza58


Poczet sztandarowy 76 Pułku Piechoty,który przybył na Sowiniec wraz z delegacją pułkową. (2015/06/20 22:13)

formoza58


Strzelec z delegacji 12 Pułku Piechoty z Wadowic podczas pracy. (2015/06/20 22:15)

formoza58


Delegacja nieustalonego pułku kawalerii podczas pracy. (2015/06/20 22:17)

formoza58


Delegacja oficerów jednego z pułków podhalańskich. (2015/06/20 22:18)

formoza58


Rotmistrz Władysław Nowacki na czele delegacji ułanów 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z urną z ziemią z pobojowisk pułku. (2015/06/20 22:21)

formoza58


Delegacja podoficerów 73 Pułku Piechoty przybyła na Sowiniec z wspaniałą, imponujacych rozmiarów urną... (2015/06/20 22:23)

formoza58


Podoficerowie Korpusu Ochrony Pogranicza w przerwie w pracy. (2015/06/20 22:27)

formoza58


Na Sowińcu pracowali szeregowi i oficerowie,taczki z ziemia pchali również dowódcy oddziałów...Dowódca 38 Pułku Piechoty,pułkownik Tadeusz Majewski wraz rodziną. (2015/06/20 22:30)

formoza58


Dowódca 6 Pułku Strzelców Podhalańskich,pułkownik Kotowicz wraz z oficerami podczas pracy. (2015/06/20 22:32)

formoza58


Generał brygady Tadeusz Kutrzeba z taczką. (2015/06/20 23:05)

formoza58


Delegacja Korpusu Ochrony Pogranicza na szczycie kopca. (2015/06/20 23:06)

formoza58


Relacja z pobytu na Sowińcu delegacji Centrum Wyszkolenia Kawalerii , która miała miejsce w dniach 3- 6 czerwca 1935 roku... (2015/06/20 23:10)