Inscenizacja - "Operacja B-Werk Sud"

"Operacja B-werk Sud" to inscenizacja zdobycia przez Armię Czerwoną szczecineckiego bunkra B-Werk. Inscenizacja przeprowadziła Grupa Rekonstrukcyjna Jazda 4 x 4 w dniu 12 sierpnia 2012 roku. Tuż obok głównego obiektu, przy udziale wsparciu miasta, otwarto nowy szlak turystyczny, prowadzący do trzech obiektów, które sąsiadują z B-Werkiem umiejscowionym przy ul. Kościuszki, tuż przy wylocie ze Szczecinka na Barwice i Połczyn Zdrój. Każdy, kto zdecyduje się zobaczyć, jak wygląda obiekt i co znajduje się się w środku, może liczyć na pomoc przewodników. Rekonstrukcja składała się z trzech głównych części. Pierwsza część polegała na omówieniu umundurowania i uzbrojenia wszystkich formacji biorących u dział w rekonstrukcji. Druga część, to atak piechoty, bez wsparcia, na bunkier. Część trzecią to decydujący szturm na bunkier z udziałem wozu pancernego i specjalnego uzbrojenia. Atak zakończył się pewnym sukcesem. Załoga szczecineckiego B_Werka kapituluje.
http://www.youtube.com/watch?v=8_JnIhnPY1E&feature=youtu.be