Historyczna służba wartownicza - WP pre 1939

W kilku minionych latach obserwujemy bardzo pozytywny trend w polskiej, wojskowej rekonstrukcji historycznej jakim bez wątpienia  jest odwiedzanie miejsc upamiętniających wydarzenia lub osoby. Przy pomnikach, tablicach lub mogiłach rekonstruktorzy wystawiają wartownicze posterunki honorowe w mundurach historycznych.

W przypadku wystawiania historycznych honorowych posterunków wartowniczych w mundurach wojskowych Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej zdecydowanie warto przestrzegać zasad pełnienia służby wartowniczej obowiązujących w międzywojennym Wojsku Polskim.

Zachowywanie form ówczesnego ceremoniału towarzyszącego służbie wartowniczej podnosi jej wizualny oraz poznawczy walor z jednej strony i staję się pasjonującym wyzwaniem dla samych rekonstruktorów z drugiej strony pozwalającym na nabycie dawnej i jednocześnie  prawdziwej - umiejętności wojskowej.  

Chciałbym tu serdecznie polecić  lekturę istotnej pozycji  źródłowej, która zaznajamia z przedmiotem i pojęciami towarzyszącymi międzywojennej służbie wartowniczej a także podstawami prawidłowego zachowania się wartowników na poszczególnych rodzajach posterunków wraz z ich zaciąganiem czy zmianami. 

Regulamin służby wewnętrznej cz 7 - Służba wartownicza dostępna pod:

http://zbrojownia.cbw.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=2438&from=&dirids=1&ver_id=&lp=11&QI=

ASZ