HENRYK UZIĘMBŁO- ocalić od zapomnienia.

/ 52 odpowiedzi / 49 zdjęć
W 1936 roku,w salach pływającego kasyna oficerskiego Flotylli,zakotwiczonego na Prypeci,odbyła się wystawa portrecisty Flotylli Pińskiej.Kim był autor tych słonecznych akwareli,ukazujących twardą służbę marynarzy 'słodkich wód'?...
Henryk Uziembło,bo o nim mowa, urodził się 27 lutego 1879 roku w miejscowości Krze,w dawnym powiecie chrzanowskim.Studiował w Wiedniu,a w latach 1902-1904 w Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie.Jego mentorem był min.Stanisław Wyspiański.Dalsze studia kontynuował w Paryżu i Londynie.
Po wybuchu I wojny światowej Henryk Uziembło został powołany do wojska i skierowany do tzw. Oddziału Grobów Wojennych.Pracował tam w zespole malarzy i grafików wykonujących rysunki i projekty kompozycji przyszłych cmentarzy wojennych,oraz akwarele i szkice terenów walk.
Wkrótce zaangażował się w sprawę Legionów Polskich.W roku 1916 Jego prace zdobiły wystawy 'Legiony w sztuce',które odbyły się w Krakowie i Warszawie.
Po odzyskaniu niepodległości Uziembło mocno zaangażował się w promocję polskiego morza.Będąc min. świadkiem puckich Zaślubin Polski z morzem,utrwalił sceny z tej uroczystości w postaci licznych szkiców i wspaniałej i bardzo realistycznej akwareli.
W latach 1933- 1936 artysta kilkakrotnie przebywał na Polesiu,gdzie portretował min. marynarzy Flotylli Pińskiej.Skoncentrował się głównie na postaciach,wizerunki jednostek pływających ukazał nie bardzo realistycznie,Być może pod wpływem kategorycznego rozkazu dowódcy Flotylli,'Księcia Polesia',kmdr.Witolda Zajączkowskiego.,zabraniającego fotografowania jednostek bojowych,wchodzących w jej skład.
Natomiast sylwetki marynarzy uchwycone zostały wręcz bezbłędnie.Ich ogorzałe i ściemniałe w wietrze i słońcu twarze,ich gesty,postawa,nawet układ dłoni,sprawiających wrażenie ciągłej gotowości Flotylli do działania.Mimo woli przywodzi na myśl powszechną w tamtych czasach popularną maksymę:
'Marynarze na Pinie,
Czujni w każdej godzinie'
Akwarele Henryka Uziembły,jak wynika z lapidarnych podpisów,powstawały prawdopodobnie na bieżąco,przy okazji kolejnej wizyty na Polesiu.
Artysta,portrecista Flotylli Pińskiej,zmarł w Krakowie w dniu 3 sierpnia 1949 roku.Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim.

formoza58


Autoportrety artysty... (2016/05/11 13:08)

formoza58


Ułani austriaccy. (2016/05/11 13:09)

formoza58


Wachmistrz 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich. (2016/05/11 13:10)

formoza58


Marynarze w porcie wojennym w Pińsku. (2016/05/11 19:34)

formoza58


Marynarz Floty Wojennej. (2016/05/11 19:36)

formoza58


Wachtowy na pokładzie statku sztabowego " Admirał Sierpinek". (2016/05/11 19:38)

formoza58


Zaślubiny Polski z Morzem, 10 lutego 1920 roku. (2016/05/11 19:40)

formoza58


Bałtyckie morze. (2016/05/11 19:41)

formoza58


Malował mnóstwo i wspaniale, tam gdzie przyjeżdżał na plenery.szczególnie ludzi danego regionu... (2016/05/11 21:06)

formoza58


Szczególnie piękny cykl z podróży artysty na Polesie, z dobitnym zakcentowaniem wizyty wśród marynarzy " słodkich wód" Flotylli Rzecznej w Pińsku...
Pina. (2016/05/11 21:21)

formoza58


Portret bosmana Flotylli Pińskiej. (2016/05/11 21:22)

formoza58


Nad Prypecią... (2016/05/11 21:23)

formoza58


Marynarze na pokładzie statku uzbrojonego " Admirał Dickman". (2016/05/11 21:25)

formoza58


Targ nad brzegiem Piny. (2016/05/11 21:26)