gen. bryg. Władysław BOBIŃSKI

Poszukuję informacji (m.in. zdjęcia, wspomnienia) dotyczące osoby gen. Władysława Bobińskiego, twórcy i pierwszego Dowódcy Pułku Ułanów Karpackich. W lutym 2015r. obchodzić będziemy 40-tą rocznicę jego śmierci.   
Zdjęcie: mjr Bobiński i "Zawieja". Dikheila, Egipt, 1940r.Żródło:Ułan Karpacki nr 81