Flotylla Pińska w Kampanii Jesiennej 39

/ 1074 odpowiedzi / 625 zdjęć
formoza58


Z ostatniego święta Flotylli, w 1939 roku... (2019/08/06 13:10)

formoza58


Artylerzyści jednego z monitorów. (2019/08/09 10:23)

formoza58


Kutry uzbrojone w sowieckich łapach. Na pierwszym planie widoczna rufa " Krakowa". (2019/08/19 00:23)

formoza58


Jw. Kutry uzbrojone. (2019/08/21 20:03)

formoza58


Trałowiec bocznokołowy przy burcie " Sierpinka". (2019/08/23 19:02)

formoza58


" Toruń" w Kijowie. (2019/08/24 15:31)

formoza58


" Horodyszcze" i kutry uzbrojone w sowieckich rękach. (2019/08/27 15:49)

formoza58


Jw. " Kraków" w Kijowie. (2019/08/28 14:29)

formoza58


Jw. Kutry uzbrojone. (2019/09/05 10:40)

formoza58


Ze święta Flotylli w 1930 roku. (2019/09/11 16:41)

formoza58


Z wizyty Prezydenta RP na Polesiu, w 1928 roku... (2019/09/16 19:08)

formoza58


" Kraków" w Kijowie. (2019/09/18 11:12)

formoza58


Regaty wioślarskie Flotylli na Pinie. (2019/09/25 15:15)

formoza58


"Pińsk" po wydobyciu przez Sowietów. (2019/10/04 07:32)

DBR


"Regulamin Służby Okrętowej, (RSO) wprowadzony do użytku służbowego w maju 1932 r. ustala, że przez wyraz „okręt” należy rozumieć pływającą pod banderą wojenną jednostkę, dowodzoną przez oficera, którego nazwisko znajduje się w spisie oficerów marynarki wojennej. Tylko taka jednostka pływająca miała prawo używać nazwy Okręt Rzeczypospolitej Polskiej (ORP). Inne jednostki Marynarki Wojennej, które nie były O.R.P. albo określano ogólną nazwą „statek” albo związaną z pełnioną funkcją np. „holownik”, „krypa”, „gliser”. Oficer dowodzący okrętem był jego „dowódcą”, natomiast dowodzący statkiem MW nazywał się „komendantem”; gdy był osobą cywilną - „kierownikiem”.
http://smw.ocalicodzapomnienia.eu/index.php…

(2019/10/05 21:15)

formoza58


I to było na tyle z ustępku marynarskiego " pisma świętego"...A jak to się miało z określeniem sprawujących " rolę kierowniczą" na kutrach uzbrojonych ( z wyłączeniem ORP. " Nieuchwytnego"), meldunkowych etc. ? Przeważnie podoficerów od bosmana do mata, a nawet starszych marynarzy? (2019/10/06 15:55)

formoza58


Z ćwiczeń Flotylli, w 1923 roku. (2019/10/07 11:05)