Flotylla Pińska w Kampanii Jesiennej 39

/ 1078 odpowiedzi / 629 zdjęć
formoza58


Trzeci Dywizjon Bojowy pod dowództwem po. kapitana marynarki Bronisława Bończaka składał się z następujących jednostek:Okręt Dowodzenia ORP."Generał Szeptycki.Miał wyporność 163 ton.Uzbrojony w 2 działa 75mm,cztery ciężkie karabiny maszynowe 7,92mm.W swoim arsenale posiadał również miny rzeczne. (2011/11/27 13:56)

formoza58


Monitor ORP."Pińsk".Jednostka o wyporności 110 ton.Uzbrojenie składało się z 3 dział 75mm,oraz z 4 ciężkich karabinów maszynowych 7,92mm.Załogę stanowiło do 44 ludzi. (2011/11/27 14:10)

formoza58


Monitor ORP."Toruń".Jednostka o identycznych danych techniczno-taktycznych swego siostrzanego "Pińska".Różnił się odmienną wieżą bojową,zmodernizowaną w latach trzydziestych. (2011/11/27 14:15)

formoza58


Kuter Zwiadu Artyleryjskiego i Lączności KU- 7.Jednostka o wyporności 9 ton.Jego uzbrojenie to jeden ciężki karabin maszynowy 7,92mm Maxim,umiejscowiony w wieży po modernizowanych monitorach typu "Warszawa".Załoga- 7 osób. (2011/11/27 14:20)

formoza58


Cztery kutry uzbrojone: KU-23,KU-27,KU-28,KU-29. (2011/11/27 14:22)

formoza58


Krypa Mieszkalna K- 10.Jednostka przebudowana po dawnej krypie artyleryjskiej z napędem. (2011/11/27 14:24)

Stary Kojot


Fajny temat... Korci mnie próba rekonstrukcji munduru flotylli rzecznej, zwłaszcza tego z pruskim pancerzem indywidualnym i hełmem wz 16...:))) (2011/11/27 18:13)

formoza58


:-)...Również się przymierzam Krzychu.Mam "amerykankę" polową,bosmankę,trochę "drobiazgów" do reko bosmata ze specjalnością nurek z końca lat trzydziestych.Może być ciekawie,zrobić Polesie na Mazurach ;-)Chyba jedyne foto "zejmanów pińskich" w "rogaczach" i pancerzach. (2011/11/27 22:12)

formoza58


Wracając do organizacji flotylli w przededniu wojny...Oddział Gazowo- Minowy dowodzony przez kapitana marynarki Narcyza Małuszyńskiego składający się z następujących jednostek: (2011/11/28 14:51)

formoza58


Statek minowo- gazowy "Mątwa".Jednostka o wyporności 60,8 ton.Uzbrojony w 1 ciężki karabin maszynowy 7,92mm Maxim wz.08,oraz 160 min rzecznych wz.R popularna "Rybka".Załogę stanowiło 18 ludzi. (2011/11/28 14:54)

formoza58


Trzy trałowce pancerne : T1,T2,T3.Jednostki o wyporności 10,2 ton.Uzbrojenie trałowca składało sie z jednego działka 37mm Puteaux, 1 ciężkiego karabinu maszynowego plot,oraz 4 min.Załoga składała się z 5 ludzi. (2011/11/28 15:27)

formoza58


Cztery trałowce kołowe : T4,T5,T6,T7.Każda jednostka o wyporności 4,8 ton.Uzbrojenie to 1 ciężki karabin maszynowy 7,92mm.Załogę stanowiło 5 ludzi. (2011/11/28 15:31)

formoza58


Fotografia przedstawiająca rzeczny trałowiec kołowy (według starej numeracji jako "T1") w pierwszej połowie lat trzydziestych. (2011/11/28 15:34)

formoza58


W skład flotylli wchodził również Oddział Lączności pod dowództwem komandora ppor Bronisława Witkowskiego.W jego skład wchodziły:-2 kutry meldunkowe : KM-14,KM-15-Krypa mieszkalna K-2-ślizgacz nr.4-punkt obserwacyjny ("Nyrcza") z motorówką P-3-dwa plutony łączności lądowej. (2011/11/28 15:43)

formoza58


Kuter meldunkowy KM-14.Jednostka o wyporności 4,7 ton.Uzbrojenie to 1 ckm 7,92mm Hotchkiss wz.25 w wieżyczce w części dziobowej i 1 ckm 7,92mm Maxim na rufie.Załoga złożona była z 4 ludzi.Rysunek przedstawia przypuszczalny wygląd kutrów meldunkowych przed wybuchem wojny. (2011/11/28 19:09)

Stary Kojot


Ze zbiorów MWP w Warszawie. Pierwszy z lewej czarny drelich marynarza Flotylli Pińskiej. Co ciekawe, drelich jest odwracalny, od spodu biały. (2011/11/28 19:36)

formoza58


Z tym drelichem ciekawa sprawa,muszę podskoczyć do MWP.Laziłem, kurcze,tyle razy i nie zwróciłem uwagi :-)czyli ubiór roboczy na dwa okresy mundurowe,białe na lato,czarny na jesień-zima-wiosna? (2011/11/28 20:49)

formoza58


Powracając do organizacji flotylli w przededniu wojny,należy wspomnieć o Grupie Sztabowej.W jej skład wchodziły następujące jednostki: (2011/11/29 14:58)

formoza58


Statek Sztabowy ORP."Admirał Sierpinek".Jednostka o wyporności 118 ton.Uzbrojona w 2 ciężkie karabiny maszynowy 7,92mm.Załoga składała się z 49 ludzi. (2011/11/29 15:01)

formoza58


Dwie motorówki S-1 i S-2.Jednostki o wyporności 8 ton,nie uzbrojone.Załoga składała się z 3 ludzi. (2011/11/29 15:04)

formoza58


Slizgacz nr.5Fotografia tej jednostki zamieszczona została wcześniej. (2011/11/29 15:06)

formoza58


Dysponując taką siłą dowódca flotylli komandor Zajączkowski,dowodząc osobiście Odcinkiem "Prypeci" (tj.całą północną linią obrony Polesia).Odcinek obejmował długość około 235km,poczynając od Kanału Królewskiego (na wysokości Janowa Poleskiego),wzdłuż biegu rzek Piny,Jasiołdy,Strumienia i Prypeci,aż do granicy polsko- sowieckiej. (2011/11/29 19:33)