Flotylla Pińska w Kampanii Jesiennej 39

/ 1078 odpowiedzi / 629 zdjęć
Zapraszam do dyskusji na temat walk Flotylli Rzecznej z Pińska w Kampanii Jesiennej w 1939 roku...
formoza58


W przededniu wojny flotylla była ,mimo odesłania  na Wisłę kilku jednostek,poważną siłą. i posiadała:6 monitorów3 kanonierki4 statki uzbrojone17 kutrów uzbrojonych7 trałowców2 kutry meldunkowe1 rzeczny stawiacz min ( statek minowo-gazowy),oraz około 50 jednostek pomocniczych,w tym 32 kryp,6 ślizgaczy,2 holowniki,statek szpitalny i kilka motorówek. (2011/11/23 00:23)

formoza58


Przygotowania mobilizacyjne Flotylli Rzecznej rozpoczęto już w połowie marca 1939.Ze względu na zamarzanie rzek,większość jednostek,szczególnie małych,"zimowały" w hangarach na lądzie.Zaczęło się gorączkowe opuszczanie ich na wodę,kompletowanie wyposażenia,wstawianie silników i mechanizmów pomocniczych,które były wprawdzie wyremontowane,ale znajdowały się się osobno w załogowych warsztatach remontowych.Pobierano również z magazynów uzbrojenie,amunicję,paliwo,sprzęt optyczno-nawigacyjny,prowiant i inny inwentarz wszelkiego rodzaju.Gotowość osiągnięto po niepełnych trzech dniach.Wśród załóg flotylli rozeszła się w tych dniach plotka,że cała flotylla przejdzie na Wisłę z zamiarem walki z Niemcami.Ostatecznie skierowany tam został oddział wydzielony,mały,ale bardzo wartościowy.I technicznie i bojowo.Trzon oddziału stanowił nowoczesny Ciężki Kuter Uzbrojony ORP."Nieuchwytny" oraz prototypowy kuter uzbrojony KU-30.Ten ostatni był pierwszą jednostką wyprodukowaną w polskiej stoczni i pierwszą z serii kutrów,które miały wejść do służby na początku lat czterdziestych. (2011/11/23 14:55)

formoza58


Z "Odkrywcy".Rysunek kutra uzbrojonego KU-30. (2011/11/23 14:59)

formoza58


O atmosferze tych dni wspominał starszy bosman Henryk Pełda,ówczesny bosman okretowy z monitora ORP."Horodyszcze":"Do Flotylli zaczęli napływać rezerwiści,jednostki uzupełniały zapasy paliwa,żywności itp.,szczególną uwagę poświęcono amunicji.Były jej dosłownie stosy.Skrzynie stały nawet w pomieszczeniach mieszkalnych i na pokładach.Wśród załóg krążyły pogłoski,że cała Flotylla pójdzie na Wisłę,że weżmie udział w ewentualnym starciu z Niemcami.Panował bojowy nastrój...Wkrótce jednak coś się zmieniło-rezerwistów odesłano do domów,amunicję do magazynów i pozornie wróciło do normy." (2011/11/23 15:09)

formoza58


Rysunek CKU "Nieuchwytny".Podobnie jak KU-30 był jednostką prototypową,jednak na wodach Polesia się nie sprawdził i zaniechano produkcji tej serii.Może dlatego chętnie odesłano go na Wisłę.Niestety,poziom rzek Polesia i Wisły jesienią 1939 roku był wyjątkowo niski i "Nieuchwytny"  z powodu swego ciężaru i zanurzenia został zatopiony przez swą załogę przy kolejnej mieliżnie nie do pokonania... (2011/11/24 02:00)

formoza58


W kwietniu 1939 roku,na rozkaz Dowództwa Floty,flotylla dostarczyła do Gdyni działa i specjalistów-artylerzystów.W początku kwietnia przybyły z Pińska:-4  działa kalibru 105mm,-11 dział 75mm,oraz trzech oficerów i sześciu podoficerów artylerii.Stanowili oni trzon kadrowy dla powstałego z tych zasobów I Morskiego Dywizjonu Artylerii Lekkiej. (2011/11/24 11:42)

formoza58


W kwietniu 1939 z Pińska do Gdyni przekazano również duże ilości broni maszynowej i ręcznej,oraz osiem możdzierzy 81mm.Podczas mobilizacji powszechnej marynarzom doskwierał brak mundurów,dorażnie trzeba było korzystać z magazynów stacjonującego w Pińsku (całe szczęście!) pułku piechoty.Nie dziwota,również w kwietniu 1939 magazyny mundurowe flotylli skierowały dla Floty dużą ilość mundurów,bielizny,czapek,butów itp.Flota upomniała się również o samego dowódcę flotylli,kmdr.Witolda Zajączkowskiego,który od maja do końca czerwca sprawował funkcję dowódcy Obrona Wybrzeża.Po powrocie do Pińska objął ponownie dowodzenie Oddziału Wydzielonego na Prypeci,ustanowione na początku wiosny. (2011/11/24 12:02)

formoza58


Trzonem Oddziału Wydzielonego na Prypeci były trzy dywizjony bojowe.I tak,I Dywizjon Bojowy dowodzony przez kmdr.ppor.Pawła Klingenberga składał się z następujących jednostek:  (2011/11/24 12:09)

formoza58


Monitor ORP."Kraków"Jednostka o wyporności 90 ton i zanurzeniu 0,5m,wybudowana w rodzimej stoczni w Krakowie.W 1939 uzbrojony był w 3 haubice 100mm,3 karabiny maszynowe 7,92mm.Załogę stanowiło 40 osób. (2011/11/24 12:44)

formoza58


Monitor ORP."Wilno".Jednostka z rodziny "monitorów krakowskich".Dane jak u bliżniaczego "Krakowa".W 1939 uzbrojony dodatkowo w najcięższy karabin maszynowy Vickers kal.13,2mm. (2011/11/24 12:49)

formoza58


Trzy kanonierki rzeczne typu "Z" tj. "Zuchwała","Zaradna","Zacięta".Każda posiadała jedną haubicę 100mm,37mm armatkę Puteaux wz.18 i jeden karabin maszynowy wz.25.Załogę kanonierki stanowiło 17 osób. (2011/11/24 18:54)

formoza58


1 grupa lekkich lekkich kutrów uzbrojonych,składająca się z pięciu jednostek: KU-16,KU-17,KU-18,KU-19 i KU-21 o wyporności 12 ton.Na uzbrojenie każdej z nich składały się:armata 37mm Hotchkiss wz.16 i jeden km Hotchkiss wz.25 na obrotowej wieży "Ursus".Załogę stanowiło 6 osób. (2011/11/24 19:12)

formoza58


Statek uzbrojony obrony przeciw-lotniczej "Generał Sikorski". (2011/11/24 19:14)

formoza58


Ponadto w skład I Dywizjonu wchodził ślizgacz nr.2,oraz krypa mieszkalna K-20. (2011/11/24 19:16)

formoza58


I jeszcze uzupełnienie...kuter uzbrojony KU- 21. (2011/11/25 13:04)

formoza58


Drugi Dywizjon Bojowy dowodzony przez p.o kapitana marynarki Stefana Kamińskiego składał się z następujacych jednostek: (2011/11/25 20:11)

formoza58


Monitor ORP."Warszawa" .Jednostka o wyporności 126 ton.Uzbrojenie stanowiły 3 działa 75mm wz.97,oraz 4 ciężkie karabiny maszynowe 7,92mm.Załogę stanowiło 41-44 ludzi. (2011/11/26 18:24)

formoza58


Monitor ORP."Horodyszcze".Jednostka o identycznych danych techniczno-taktycznych co monitor "Warszawa". (2011/11/26 18:36)

formoza58


Statek Uzbrojony Obrony Przeciwlotniczej ORP."Hetman Chodkiewicz".Jednostka o wyporności 114 ton.Uzbrojona w 4 najcięższe karabiny maszynowe 13,2 Hotchkiss wz.30,oraz 4 ciężkie karabiny maszynowe 7,92mm Maxim wz.08.Załogę stanowiło 32 ludzi. (2011/11/26 18:41)

formoza58


Cztery Lekkie Kutry Uzbrojone: LKU-22,LKU-24,LKU-25,LKU-26.W skład dywizjonu wchodziła również krypa Mieszkalna K-8,o wyporności 46 ton,oraz Scigacz nr.1. (2011/11/26 18:46)