Europejskie Dni Dziedzictwa - rekonstrukcja gołębi

/ 4 odpowiedzi
Witam szanowne koleżanki i kolegów rekonstruktorów, za pośrednictwem forum zwracam się o pomoc i wsparcie. Otóż, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, które w tym roku odbywać się będą w dn. 19-20 września pod hasłem "Zabytkom na odsiecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz", sekcja wrześniowa 1939 - GRH "Podhale w ogniu" oraz Polskie Towarzystwo Historyczne i Gmina Ochotnica Dolna, organizują udostępnienie górskich fortyfikacji polowych z 1939 r. w Punkcie Oporu "Wietrznica" k. Tylmanowej (ok. 30 km od Nowego Targ). Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego od kilku lat prowadzi badania terenowe na tym obszarze i stąd decyzja, by przy tej okazji zaprezentować wynik swoich studiów. Jednocześnie chcemy pokazać je szerszej grupie mieszkańców i turystów w sposób inny niż dotychczas - za pośrednictwem działającej w ramach Towarzystwa Grupy Rekonstrukcyjnej. Sekcja nasza liczy 7 osób i posiada rkm wz. 28, rower oraz ... gołębnik (o nim dalej). Pragniemy zaprezentować podstawowy sprzęt używany przez wszystkie walczące na tym terenie oddziały polskie: Batalion KOP "Żytyń" i ON "Limanowa" - niemieckie: 2 Dywizja Górska i słowackie: 1 Dywizja Piechoty. Udział w naszym przedsięwzięciu zapowiedziały już grupy GRH 17 Inf. Dyw. (Nowy Targ), GRH Batalion ON "Oświęcim" oraz grupa słowacka (Dolny Kubin). Koledzy reprezentujący oddziały niemieckie i słowackie przedstawią sprzęt odtwarzanych przez siebie jednostek.
Teraz po tym przydługim wstępie prośba o wsparcie grup polskich. Otóż bylibyśmy wdzięczni za pomoc i udostępnienie na dwa dni następującego sprzętu wraz z obsadą po dwie osoby - ckm wz. 30, karabin ppanc. Ur, granatnik piechoty. Z uwagi na wiele imprez jakie odbywają się w tym czasie, nie liczymy na udział całych Grup oczywistych względów, lecz tylko na ich przedstawicieli i to wówczas jeżeli będą oni wolni oraz nie spowoduje to zakłóceń w waszych planach wyjazdowych. Nie liczymy także z tych samych względów, że uda się ściągnąć działko ppanc. wz.37. Z naszej strony zapewnimy pokrycie kosztów transportu oraz nocleg i wyżywieni i oczywiście dobra zabawę, świeże górskie powietrze tudzież cudowne widoki.
Wracając do gołębnika i gołębi. Otóż, chcemy w czasie trwania imprezy przeprowadzić eksperyment z udziałem głębia pocztowego, który przeniesie informację z wysuniętej placówki do sztabu. Chcemy tym samym potwierdzić autentyczność zapisu źródłowego o użyciu przez oddział KOP „Żytyń”, gołębi do utrzymania łączności. Miało to miejsc dwukrotnie w dn. 2 i 3 września 1939 r. Myślę, że będzie to jedyny w Polsce taki eksperyment i próba nietypowej rekonstrukcji.
Kończąc zwracam się jeszcze raz z prośbą i proszę o kontakt. Odpowiem na wszelkie pytania i sugestie.

Łącze pozdrowienia

Robert „Roch” Kowalski
502 418 742
[email protected]
Redakcja


Zróbcie imprezę w październiku na pewno wiele osób przyjedzie, w tym terminie jest Tomaszów Lubelski. (2009/07/21 22:58)

Roch


Witam, tak wiemy, ale niestety termin ustalony został wiele miesięcy temu i nie ma możliwości jego zmiany. Chętnie sami pojechalibyśmy do Tomaszowa, no ale cóż nie można być w dwóch miejscach jednocześnie. Z tego też względu nasza prośba ogranicza się do niezbędnego minimum. Mamy nadzieję, że mimo wszystko uda się zgromadzić podstawowy sprzęt. Natomiast rekonstrukcję z gołębiami postaramy się zrealizować, a o jej przebiegu nie oczywiście omieszkamy poinformować na forum. (2009/07/21 23:42)

Redakcja


Kurcze szkoda, bo na pewno wiele osób by do Was pojechało. (2009/07/21 23:47)

Roch


Witam, zgodnie z sugestią kolegów rekonstruktorów tudzież Redakcji oraz po rozmowach z organizatorami Europejskich Dni Dziedzictwa –

ZMIENIAMY TERMIN (!!!!) organizowanego spotkania w Tylmanowej – Wietrznicy na 12-13 WRZESNIA 2009 r.

Mam nadzieję, że pozwoli to zainteresowanym wziąć udział w tej rekonstrukcji. Moja prośba pozostaje nadal aktualna i nadal oczekujemy z Waszej strony na deklarację wsparcia tej incjatywy.
Na dzień dzisiejszy swój udział zapowiedziały Grupy:

GRH „Podhale w ogniu”
GRH Batalion ON „Oświęcim”
SRH „Wrzesień 39”
GRH17 Inf. Dyw. - Nowy Targ
KVH „Orava”, Dolny Kubin

Pozdrawiam
Robert „Roch” Kowalski
GRH „Podhale w ogniu”

Poniżej krótka informacja o wydarzeniach w Dolinie Dunajca:


Punkt Oporu „Wietrznica” 1939

Punkt Oporu „Wietrznica” znajduje się w miejscowości Tylmanowa-Rzeka na terenie gminy Ochotnica Dolna, ok. 10 km na północ od Krościenka nad Dunajcem. Stanowi on jeden z najlepiej zachowanych kompleksów polskich fortyfikacji polowych z Wojny Obronnej 1939 r. w południowej Małopolsce.
Umocnienia wzniesione w sierpniu 1939 r. przez żołnierzy z Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Żytyń”, stanowią fragment większego założenia fortyfikacyjnego, które miało bronić dolinę Dunajca przed spodziewanym atakiem niemieckim od strony Słowacji. W jego skład wchodziły także: Punkt Oporu „Kłodne” oraz Punkt Oporu „Korytnica”. Ich plany opracowano na przełomie czerwca i lipca 1939 r. pod kierunkiem płk. dypl. Mariana Porwita. Przewidywano w tym rejonie budowę stałych żelbetonowych schronów bojowych włącznie z tradytorami artyleryjskimi. Niestety, zabrakło czasu na ich zbudowanie. Wykonano jedynie kilka wykopów fundamentowych, które włączono do rozległego systemu okopów. Obiekty znajdowały się w pasie działań utworzonej 10 lipca 1939 r. Armii „Karpaty”.
Po niemieckiej i słowackiej agresji na Polskę całość umocnień obsadzili żołnierze Oddziału Wydzielonego kpt. Romana Wróblewskiego, w skład którego wchodziły pododdziały z Batalionu KOP „Żytyń” oraz Batalionu Obrony Narodowej „Limanowa”.
Walki w tym rejonie rozpoczęły się już w pierwszych dniach września 1939 r. Od 2 do 3 września pozycji PO „Kłodne” broniła 3 kompania Batalionu KOP „Żytyń” pod dowództwem ppor. Tadeusza Piotrowskiego. Polscy żołnierze walczyli tutaj z dziesięciokrotnie liczniejszy przeciwnikiem – niemiecką 2 Dywizją Górska i słowacka 1 Dywizja Piechoty ze składu XVIII Korpus Armijnego.
Na wieść o przenikaniu przez Przełęcz Knurowską jednostek słowackich, obrońcy opuścili Kłodne, wysadzili skalisty stok Basty i obsadzili Punkt Oporu „Wietrznica”. Obrona została wzmocniona 2 kompanią ON „Limanowa” pod dow. ppor. rezerwy Stanisława Zięby. Ponadto, jako wsparcie sprowadzona została także 2 kompania Batalionu KOP „Żytyń” por. Jerzego Grudnickiego i kompania karabinów maszynowych por. Januarego Wigury. Oddział dysponował stosunkowo silnym uzbrojeniem, w tym bronią przeciwpancerną i jedną armatą polową. Polacy przez ponad 24 godziny stawiali zacięty opór wojskom niemieckim i słowackim, zadając im znaczne straty. Po zaciętej walce w obawie przed okrążeniem, obrońcy Wietrznicy, opuścili nie zdobyte stanowiska i wycofali się w nocy z 4 na 5 września górami, w kierunku Nowego Sącza.
Na położoną nad Dunajcem pozycję składają się liczące kilkaset metrów długości rozbudowane rowy strzeleckie z doskonale zachowanymi stanowiskami dla ręcznych i ciężkich karabinów maszynowych. Ponadto rozpoznawalne są wciąż pozycje dla armaty przeciwpancernej, armaty polowej oraz wykopy fundamentowe pod schrony żelbetonowe. Z pozycji obronnych rozpościera się wspaniały widok na Dolinę Dunajca, Beskid Sądecki oraz Gorce.
Dawid Golik, Robert Kowalski
(Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu)Projekt scenariusz spotkania w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa
Punkt Oporu „Wietrznica”

13 września 2009 r.
Początek godz. 10.00
Otwarcie:
Pod „Bastą”
Przedstawiciel Urzędu Marszłkowskiego itd.
Wójt Gminy Ochotnica Dolna
Prezes PTH O/Nowy Targ

Otwarcie dioram:
Wrzesień 1939 r.
Stanowisko niemieckich moździerzy
Obóz partyzancki

Godz. 11.00 Pierwsze zwiedzanie PO „Wietrznica”;
Godz. 12.30 Eksperyment – rekonstrukcja przesłania meldunku z wysuniętej placówki do dowództwa PO „Wietrznica”, przy użyciu gołębia pocztowego (początek rekonstrukcji na przełęczy Knurowskiej ok. godz. 12.00);
Godz. 13.00 Drugie zwiedzanie PO „Wietrznica”;
Godz. 14.30 Inscenizacja walk o polskie pozycje – m. in. ich ostrzał przez niemieckie moździerze oraz atak oddziałów niemieckiej 2 Dywizji Górskiej oraz słowackiej 1 Dywizji Piechoty.
Godz. 15.30 Trzecie zwiedzanie PO „Wietrznica”
Godz. 17.00 Zakończenie pierwszego dnia
Godz. 19.00 Wykład R. Kowalskiego i D. Golika nt. „Wrzesień w Dolinie Dunajca”, połączony z prezentacją multimedialną.

13 września 2009 r.
Otwarcie dioram:

Wrzesień 1939
Stanowisko niemieckich moździerzy
Obóz partyzancki

Godz. 09.00 Pierwsze zwiedzanie PO „Wietrznica”
Godz. 11.00 Drugie zwiedzanie PO „Wietrznica”
Godz. 12.30 Eksperyment – rekonstrukcja przesłania meldunku z wysuniętej placówki do dowództwa PO „Wietrznica”, przy użyciu gołębia pocztowego (początek rekonstrukcji na przełęczy Knurowskiej ok. godz. 12.00);
Godz. 13.00 Trzecie zwiedzanie PO „Wietrznica”
Godz. 15.00 Inscenizacja potyczki niemieckich i słowackich patroli z wysuniętymi czatami PO „Wietrznica”.
Godz. 17.00 Podsumowanie i zakończenie imprezy (2009/07/31 12:10)