Etat baterii typu B dla kawalerii

Razem: 3 oficerów, 1 chorąży, 1 starszy ogniomistrz, 3 ogniomistrzów, 6 plutonowych, 13 kaprali, 35 bombardierów, 29 kanonierów – razem 91 osób.