EDWARD MESJASZ- Ocalić od zapomnienia

/ 551 odpowiedzi / 521 zdjęć
formoza58


" Beliniak" w dwóch wersjach... (2016/01/26 14:17)

formoza58


Zaloty Ułana Krechowieckiego". (2016/01/26 14:19)

formoza58


" Zaloty ułana 3 Pułku Ułanów". (2016/01/26 14:21)

formoza58


" Portret mjora Feliksa Jaworskiego".Artysta uwiecznił pierwszego dowódcę 19 Pułku Ułanów Wołyńskich ( w latach 1920- 1921) na podstawie nielicznych fotografii (2016/01/26 14:24)

formoza58


 " Ułan na patroli". (2016/01/26 14:26)

formoza58


" Szarża 1 szwadronu 7 Pułku Ułanów pod Berdówką, w dniu 16 kwietnia 1919 roku".W centrum Edward Mesjasz umieścił porucznika Zygmunta Piaseckiego na " Bojku" prowadzącego swój szwadron na piechotę wroga... (2016/01/26 14:31)

formoza58


" Szarża 1 szwadronu 7 Pułku Ułanów na pozycje piechoty bolszewickiej pod Cycowem, w dniu 16 sierpnia 1920 roku". I  tym przypadku na czele szarżujących rtm. Zygmunt Piasecki na karym " Bojku"... (2016/01/26 14:34)

formoza58


Marszałek Józef Piłsudski na Kasztance". (2016/01/26 14:36)

bebnowski


Nocna wycieczka 2 psk. Kamieńsk 3.9.1939. (2016/01/26 14:59)

bebnowski


Nocna wycieczka 2 psk. Kamieńsk 3.9.1939. (2016/01/26 15:17)

bebnowski


Nocna wycieczka 2 psk. Kamieńsk 3.9.1939. (2016/01/26 15:19)

formoza58


Trochę reprodukcji, przedstawiających kawalerię II RP w okresie międzywojennym...
"Przed kapliczką". (2016/01/26 15:34)

formoza58


" Patrol kawaleryjski pod młynem". (2016/01/26 15:35)

formoza58


" Puk, puk, w okieneczko..." (2016/01/26 15:36)

formoza58


" Poczet sztandarowy 2 Pułku Ułanów Grochowskich w historycznych mundurach, w bramie koszar w Suwałkach". (2016/01/26 15:37)

formoza58


" Poczet sztandarowy 7 Pułku Ułanów Lubelskich." (2016/01/26 15:38)

formoza58


" Ułan 15 Pułku Ułanów Poznańskich". (2016/01/26 15:39)

formoza58


" Przy ognisku". (2016/01/26 15:40)

formoza58


" Pytanie o drogę." (2016/01/26 15:41)

formoza58


" Z ćwiczeń zimowych". (2016/01/26 15:42)

formoza58


" Pielgrzym Jazłowiecki." (2016/01/26 15:42)