EDWARD MESJASZ- Ocalić od zapomnienia

/ 550 odpowiedzi / 520 zdjęć
formoza58


Kolejne prace... Dwa portrety olejne na płótnie, namalowane w 1989 roku, wymiary 49 x 59 cm.Przedstawiają, od lewej, organizatora i pierwszego dowódcę 19 P.Uł. Wołyńskich, majora Feliksa Jaworskiego i ostatniego dowódcę pułku, podpułkownika dyplomowanego Józefa Pętkowskiego. (2016/03/23 23:40)

formoza58


Portret majora Jaworskiego powstał na podstawie jednego z bardzo nielicznej Jego podobizny utrwalonej na kliszy... (2016/03/23 23:45)

formoza58


Natomiast przy powstawaniu portretu ppłk. dypl. Józefa Pętkowskiego, Mistrz wykorzystał jego zdjęcie z czasów, kiedy  pełnił służbę w 5 Pułku Strzelców Konnych.Pozostała tylko kwestia zmiany proporczyków na kołnierzu, oraz odznaki pamiątkowej na barwy 19 p.Uł.... (2016/03/24 10:40)

formoza58


Kolejna praca " Szwadron 19 P.Uł. Wolyńskich w marszu", to obraz malowany na płótnie w 1991 roku, o wymiarach  130 x 85 cm. Piękna kompozycja, z jeszcze piękniejszym plenerem w tle... (2016/03/24 18:18)

formoza58


Kolejna praca to obraz olejny na płótnie z 1989 roku, o wymiarach 70 x 61 cm, jest nawiązaniem do walk grupy jazdy ochotniczej mjr. Feliksa Jaworskiego. A konkretnie do boju który rozegrał się nocą 18 / 19 sierpnia 1920 roku pod Frankopolem i Skrzeszewem, gdzie ułani zatrzymali trzy pełne dywizje bolszewickie, biorąc do niewoli ponad 1000 jeńców, 4 sztandary i 15 dział. Okupili to śmiercią 1 oficera i 25 żołnierzy, których pochowano na cmentarzu w Skrzeszewie... (2016/03/25 10:32)