Dziedzictwo Polskiej Policji Państwowej Województw

W dniu 24 listopada 2011 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu przy al. 1000-lecia 37 odbyła się przygotowywana przeze mnie od kilku miesięcy konferencja naukowo - edukacyjna pt. „Dziedzictwo Polskiej Policji Państwowej Województwa Krakowskiego 1919-1939 oraz tragizm Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa Dystryktu Krakowskiego 1939-1945”. Była ona formą realizacji współczesnej edukacji historycznej poprzez aktywne poznawanie przeszłości za pomocą szerokiego przekazu tak słownego, jak i obrazowego, ukierunkowanego na zrozumienie historii Polskiej Policji w kategoriach związku przyczynowo – skutkowego. Ocena przeszłości jest w tym procesie dojrzałą refleksją, sformułowaną w oparciu o rzetelną wiedzę, zdobywaną wielowymiarowo oraz interdyscyplinarnie.

Celem przedsięwzięcia jest wygenerowanie jak największego społecznego zainteresowania tematem ze szczególnym naciskiem na młodych ludzi posługując się jedynie nowoczesnymi formami generowania przekazu. Przedsięwzięcie skierowane jest do szerokiego odbiorcy ze szczególnym uwzględnieniem grupy osób w wieku 15-35 lat, i ma ono nie tylko popularyzować historię ale także przekazywać rzetelną wiedzę dotyczącą powstania i funkcjonowania Polskiej Policji Państwowej Województwa Krakowskiego w latach 1919-1939 oraz Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa Dystryktu Krakowskiego w latach 1939-1945 posługując się przy tym nowoczesną edukacją historyczną. Istotnym elementem całego przedsięwzięcia jest ukazanie martyrologii Polskich Policjantów w całym okresie II-giej wojny światowej poprzez cykl imprez widowiskowo - kulturalnych, jak widowiska, odczyty czy wystawy tematyczne, w tym poprzez:

 premierowe wystawienie Etiudy patriotyczno – edukacyjnej „Miednoje 1940”,
 otwarcie wystawy „Miednoje 1940”,
 prezentację umundurowania i wyposażenia Polskiej Policji Państwowej i Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa,
 wystawę pamiątek i dokumentów dotyczących w/w formacji,
 projekt wspólnych patroli policjantów w mundurach historycznych i współczesnych promujących konferencję naukową,
 Konferencję Naukową pt. „Dziedzictwo Polskiej Policji Państwowej Województwa Krakowskiego 1919 - 1939 oraz Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa Dystryktu Krakowskiego 1939-1945”.

Organizatorami konferencji była Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu oraz Koło Terenowe nr 2 w Nowym Targu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku. Sama inicjatywa została też wsparta przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku, z którym dzięki uprzejmości Pani Prezes Stowarzyszenia - Marii Nowak i przewodniczącej jego oddziału krakowskiego - Grażyną Tęczar, udało się nawiązać owocną współpracę  we wszystkich kierunkach i aspektach realizowanych przez Nasze Koło Terenowe nr 2. 

Honorowy Patronat nad Konferencją objęli Małopolski Komendant Policji - nadinsp. Andrzej Rokita, Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, Rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu – prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz oraz Starosta Powiatu Nowotarskiego – Krzysztof Faber wraz z Burmistrzem Miasta Nowy Targ – Markiem Fryźlewiczem.

Konferencję otworzyła etiuda edukacyjno - patriotyczna "MIEDNOJE 1940" wyreżyserowana i autorstwa insp. Grzegorza Jach, w której oprócz kilkunastu rekonstruktorów z GRH "17. Inf. Div" Nowy Targ, GRH "Na Posterunku"Warszawa, SRH "Policja Województwa Śląskiego 1922-1939", GRH "8 Pułku Piechoty Legionów" z Lubartowa, SRH "11 Pułk Ułanów Legionowych" z Radomia oraz SRH "Błyskawica" z Waksmundu. Oprócz samych rekonstruktorów wspaniale w widowisku zaprezentowały się dzieci - uczennice i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Targu im. Konfederacji Tatrzańskiej pod opieką swego dyrektora mgr Krzysztofa Kurandy, bez których tak naprawdę ten spektakl nie miał by tak emocjonalnego charakteru. 

W konferencji udział wzięło kilkunastu prelegentów, w tym m.in.: mł. insp. Sławomir Cisowski (KSP Warszawa), Paweł Łuk - Morawski (WSRP 1939 r. Radom), podkom. Krzysztof Musielak (WSRP 1939 r. Nowy Targ), mgr Robert Kowalski (PTH o. Nowy Targ), mgr Dawid Golik (IPN o. Kraków), Grzegorz Grześkowiak (OSRP 1939 r. Katowice), Marcin Kania (IPN o. Katowice), Kamil Zydlewski ( 9 PLP Lubartów) i Aleksander Załęski (WSRP 1939 r. Warszawa), którzy w przygotowanych przez siebie na tą konferencję referatach przedstawili jej uczestnikom problematykę dotyczącą tych formacji w omawianych okresach czasu tak w wymiarze ustrojowo - politycznym, jak i w wymiarze historyczno - społecznym. Odwoływano się tak do całej zbiorowości tych formacji, jak i do indywidualnych zbadanych przez zaproszonych historyków przykładów funkcjonariuszy PP i Policji Granatowej GG. 

Na zakończenie chciałbym podziękować Komendantowi Małopolskiemu Policji w Krakowie - nadinsp. Andrzejowi Rokita, Rektorowi Wyższej Podhalańskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu - prof. dr hab. Stanisławowi Hodorowiczowi za wsparcie tej cennej inicjatywy swym Honorowym Patronatem. Prawdziwe podziękowania należą się również Kolegom rekonstruktorom oraz prelegentom bez których ta konferencja na pewno nie zaistniała by w tym kształcie jak mieliśmy okazje naocznie doświadczyć. Specjalne podziękowania kieruję też na ręce licznie przybyłych przedstawicieli instytucji samorządowych z terenu Powiatów Nowotarskiego i Tatrzańskiego oraz dzieciom i młodzieży z nowotarskich szkół wraz z ich opiekunami i nauczycielami, którzy swa obecnością dali świadectwo zainteresowania tą tematyką. 

Dla zobrazowania artykułu posłużyłem się zdjęciami wykonanymi przez Zbigniewa Krauzowicz, który był obecny na tej konferencji, a które świetnie oddają jej charakter (zdjęcia zaczerpnięte z galerii Góral Info).  

Krzysztof Musielak