Dowódcy Kawalerii II RP w Kampanii Jesiennej 1939

/ 116 odpowiedzi / 110 zdjęć
formoza58


Płk.Stanisław Królicki,dowódca 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich.Śmiertelnie ranny w boju pod Górkami Kampinoskimi,zmarł z ran 28 września w szpitalu w Modlinie.Miał wtedy 46 lat. (2013/09/14 10:17)

formoza58


Płk.dypl.Jerzy Jastrzębski,dowódca 8 Pułku Strzelców Konnych.Wzięty do niewoli ucieka i do 1940 roku w konspiracji.Następnie w PSZ na Zachodzie.Ciężko ranny we Włoszech w kwietniu 1944 roku,umiera z ran jeszcze tego miesiąca.Miał 49 lat. (2013/09/14 10:22)

formoza58


Płk.Tadeusz Falewicz,dowódca 9 Pułku Strzelców Konnych.Po kapitulacji całą wojnę przebywał w niewoli niemieckiej.Zmarł w 1971 roku w Warszawie,przeżywszy 79 lat. (2013/09/14 10:24)

formoza58


Ppłk.dypl.Janusz Bokszczanin,dowódca 10 Pułku Strzelców Konnych Zmotoryzowanych.Cieżko ranny w boju pod Zboiskami koło Lwowa.Podczas okupacji w konspiracji.Zmarł we Francji w 1973 roku,przeżywszy 79 lat. (2013/09/14 10:27)

formoza58


Ppłk.Feliks Kopeć (uczestnik szarży pod Krechowcami w 1915 roku),dowódca Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza.Wzięty do niewoli przez Sowietów,zamordowany w kwietniu 1940 roku. (2013/09/14 10:31)

porres


Płk. EDWARD  MILEWSKI 
W kampanii wrześniowej 1939 roku dowodził 3 Pułkiem Szwoleżerów Mazowieckich w składzie Suwalskiej Brygady Kawalerii, a od 22 września do 6 października 1939 roku dowodził Brygadą Kawalerii "Edward" w składzie SGO "Polesie". Po zakończonej bitwie pod Kockiem przebywał w niewoli niemieckiej. Był jeńcem Oflagu VII A Murnau. Po uwolnieniu z niewoli 29 kwietnia 1945 roku wyjechał do Włoch, gdzie wstąpił do II Korpusu Polskiego. W latach 1945-1947 był dowódcą 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Po demobilizacji osiedlił się w Londynie, gdzie zmarł. Pochowany na cmentarzu Stretham Park. / wikipedia/
(2013/09/14 14:56)

formoza58


Przejdżmy z kolei do (jak to zwą w Słuzbie Zdrowia) dowódczego "personelu średniego" tj dowódców szwadronów.Tutaj straty wśród nich były olbrzymie...I tak posłużę się 12 Pułkiem Ułanów Podolskich:Dowódca 1 szwadronu,por.Czesław Raczkowski poległ 1 września poległ pod MokrąDowódca 2 szwadronu,rtm.Olgierd Suryn poległ 13 września pod CygankąDowódca 3 szwadronu,rtm.Jerzy Hollak poległ pod MokrąDowódca szwadronu CKM,rtm.Antoni Kropielnicki w czasie walk odniósł sześć ran i kontuzji.Z pierwszego stanu bez szwanku wyszedł tylko dowódca 4 szwadronu,rtm.Feliks Pruszyński,zmarły w 1963 roku w Częstochowie.  (2013/09/15 18:17)

formoza58


Jeśli już jesteśmy przy Wołyńskiej Brygadzie Kawalerii,to z kolei  19 Pułk Ułanów Wołyńskich może być tragicznym przykładem,zdziesiątkowania średniej kadry dowódczej przez Sowietów.Oficerowie prowadzący swoje szwadrony od granicy polsko-niemieckiej, w ciągłej walce unikali szczęśliwie żołnierskiej śmierci na Polu Chwały i ran,aby dostawszy się w sowieckie łapy spocząć w grobach katyńskich i charkowskich.I tak:Dowódca 2 szwadronu,rtm.Jerzy Wiszniowski,został zamordowany w KatyniuDowódca 3 szwadronu,por.rez.Stanisław Górecki,zginął zamordowany w CharkowieDowódca 4 szwadronu,por.Wojciech Gumiński poległ 13 września w boju pod Mińskiem MazowieckimDowódca szwadronu CKM,rtm. Konstanty Galimski,zamordowany w Charkowie.Z pierwszego składu ocalał tylko dowódca 1 szwadronu,rtm.Antoni Skiba. (2013/09/15 18:31)

formoza58


21 Pułk Ułanów Nadwislańskich:Dowódca 2 szwadronu,por,Edward Sobański poległ pod Łomiankami 22 wrześniaDowódca 3 szwadronu,rtm.Bolesław Deszert,wzięty do niewoli przez Sowietów,został zamordowany w kwietniu 1940 roku w Katyniu.Najwięcej żołnierskiego szczęścia w brygadzie miał 2 Pułk Strzelców Konnych,w którym dowódca 4 szwadronu,rtm.Antoni Czernisiewicz polegl w walkach pod Łobodnem 2 września. (2013/09/15 18:38)

formoza58


14 Pułk Ułanów Jazłowieckich...Dowódca 1 szwadronu,ppor.Zbigniew Panesz,został śmiertelnie ranny w boju pod Sierakowem 19 września,zmarł nie odzyskawszy przytomności 5 pażdziernika w szpitalu w WarszawieDowódca 2 szwadronu,rtm Roaman Dzierżoniowski został ranny w boju pod Górkami 17 wrześniaDowódca 3 szwadronu,por.Marian Walicki został ciężko ranny 19 września podczas szarży pod Wólką Węglową.Zmarł tego samego dniaDowódca 4 szwadronu,rtm Józef Bokota uległ kontuzji 17 września pod Witkowicami.Bez szwanku wyszedł tylko dowódca szwadronu CKM,rtm.Andrzej Sozański. (2013/09/16 00:18)

formoza58


Z archiwum Allegro.Gen.Stanisław Grzmot Skotnicki w rozmowie z płk.dypl.Romanem Abrahamem podczas  manewrów w Cetniewie w 1936 roku. (2014/10/02 16:11)

formoza58


Gen.Władysław Anders na loży obserwcyjno- sedziowskiej podczs zawodów konnych w Lublinie w 1934 roku. (2014/10/04 23:56)

formoza58


Dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii,gen.bryg.dr.Roman Abraham, podczas inspekcji dowódcy Armii "Poznań",gen.Władyslawa Kutrzeby przed wybuchem wojny... (2014/10/05 12:03)

formoza58


Gen.bryg.dr.Roman Abraham (trzeci od prawej) podczas inspekcji odcinka obronnego II batalionu 68 Pułku Piechoty,w sierpniu 1939 roku... (2014/10/05 19:12)

formoza58


Przyszły dowódca Warszawskiej Brygady Pancerno- Motorowej,płk.Stefan  Rowecki w 1933 roku. (2014/10/05 20:06)

formoza58


Płk.Stefan Rowecki z rodziną. (2014/10/05 20:07)

formoza58


Przyszły dowódca Wileńskiej Brygady Kawalerii,płk.dypl.Konstanty Drucki Lubecki z rodziną przed wejściem do katedry w Wilnie w latach trzydziestych. (2014/10/05 20:09)

formoza58


Przyszli dowódcy brygad kawalerii w Kampanii Jesiennej 1939.Od lewej:gen.Ludwik Kmicic Skrzyński (Podlaska Brygada Kawalerii),gen.Stanisław Grzmot Skotnicki (Pomorska Brygada Kawalerii). (2014/10/05 20:12)

formoza58


Gen.bryg,Ludwik Kmicic Skrzyński. (2014/10/06 00:08)

formoza58


Gen.bryg.Stanisław Grzmot Skotnicki... (2014/10/06 10:15)

formoza58


Pułkownik Julian Filipowicz.Wojenny dowódca Wołynskiej Brygady Kawalerii.Na zdjęciu jako dowódca 13 Pułku Ułanów Wileńskich... (2014/10/06 10:19)