Dowódcy Kawalerii II RP w Kampanii Jesiennej 1939

/ 116 odpowiedzi / 110 zdjęć
formoza58


Płk.dypl.Klemens Rudnicki,dowódca 9 Pułku Ułanów Małopolskich.Po kampanii najpierw w Armii Krajowej,potem w PSZ na Zachodzie.Zmarł w Londynie w 1992 roku,przeżywszy 95 lat. (2013/09/14 00:21)

formoza58


Ppłk.Kazimierz Busler,dowódca 10 Pułku Ułanów Litewskich.Kontuzjowany w walce,okres wojny przeżył w niemieckim oflagu Murnau,gdzie zmarł z "trudów wojennych" 25 kwietnia 1945 roku,przeżywszy 51 lat. (2013/09/14 00:24)

formoza58


Ppłk.Władysław Mączewski,dowódca 11 Pułku Ułanów Legionowych.Po kapitulacji,wojnę przeżył w niemieckiej niewoli.Zmarł w 1979 roku w Anglii,przeżywszy 85 lat. (2013/09/14 00:38)

formoza58


Ppłk.Andrzej Kuczek,dowódca 12 Pułku Ułanów Podolskich.Wzięty do niewoli przez Sowietów w końcu września,więzień Starobielska.Zamordowany w kwietniu 1940 roku. (2013/09/14 00:40)

formoza58


Ppłk.dypl.Józef Szostak,dowódca 13 Pułku Ułanów Wileńskich..W czasie okupacji w konspiracji,po wojnie represjonowany przez reżim komunistyczny.Zmarł w 1984 roku w Łodzi,przeżywszy 87 lat. (2013/09/14 00:43)

formoza58


Płk.Edward Godlewski,dowódca 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.Podczas okupacji w konspiracji.Aresztowany przez Niemców,zmarł w obozie koncentracyjnym w Mauthausen-Gusen w kwietniu 1945 roku,w wieku 50 lat. (2013/09/14 00:46)

formoza58


Ppłk.Tadeusz Mikke (uczestnik szarży pod Krechowcami w 1915 roku),dowódca 15 Pułku Ułanów Poznańskich.Poległ 12 września pod Ziewanicami koło Bielaw,przeżywszy 43 lata. (2013/09/14 00:49)

formoza58


Ppłk.Julian Arnold Russocki,dowódca 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich.Kontuzjowany w walkach.Po kapitulacji,wojnę przeżył w niewoli niemieckiej.Zmarł w kraju w 1953 roku,przeżywszy 60 lat. (2013/09/14 00:52)

formoza58


Płk.Ignacy Kowalczewski,dowódca 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich.Ranny w walkach,wojnę przebywa w niemieckiej niewoli.Zmarł w 1976 roku w Anglii,przeżywszy 81 lat. (2013/09/14 01:01)

formoza58


Płk.Kazimierz Mastalerz,dowódca 18 Pułku Ułanów Pomorskich.Poległ 1 września w szarży pod Krojantami.Miał wtedy 45 lat. (2013/09/14 01:03)

formoza58


Ppłk.dypl.Józef Pętkowski,dowódca 19 Pułku Ułanów Wołyńskich.Dostał się do niewoli sowieckiej podczas przebijania na Węgry.Więzień Starobielska,zamordowany w kwietniu 1940 roku. (2013/09/14 01:05)

formoza58


Płk.dypl. Andrzej Paweł Kunachowicz,dowódca 20 Pułku Ulanów im.króla Jana III Sobieskiego.Ciężko ranny w walkach wrześniowych,po kapitulacji resztę wojny przebywał w niemieckiej niewoli.Zmarł w 1980 roku w Krakowie,przeżywszy 85 lat. (2013/09/14 09:32)

formoza58


Ppłk.Kazimierz Suski de Rostwo,dowódca 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich.Ranny w walkach,w czasie okupacji w konspiracji.Zmarł w 1974 roku w Krakowie,przeżywszy 83 lat. (2013/09/14 09:35)

formoza58


Płk.dypl.Władysław Płonka,dowódca 22 Pułku Ułanów Podkarpackich.Wzięty do niewoli przez Sowietów,więzień Starobielska.Zamordowany w kwietniu 1940 roku.Miał wtedy 45 lat. (2013/09/14 09:37)

formoza58


Ppłk.dypl.Zbigniew Miłkowski,dowódca 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich.Uniknął niewoli,podczas okupacji w konspiracji.Aresztowany przez Niemców,zamordowany w Mauthausen w kwietniu 1945 roku,w wieku 51 lat. (2013/09/14 09:40)

formoza58


Ppłk.dypl.Kazimierz Dworak,dowódca 24 Pułku ułanów Zmotoryzowanych.Po kampanii 1939 roku,przedostał się do PSZ na Zachodzie.Zmarł w 1954 roku w Londynie,przeżywszy 59 lat. (2013/09/14 09:43)

formoza58


Płk.Bohdan Stachlewski,dowódca 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.Zamordowany podczas przebijania się na Węgry,prawdopodobnie przez nacjonalistów ukraińskich w nocy 28/29 września.Miał 48 lat. (2013/09/14 09:46)

formoza58


Ppłk.dypl.Ludwik Schweizer,dowódca 26 Pułku Ułanów Wielkopolskich.Po internowaniu na Węgrzech,przedziera się na zachód.Do końca wojny w PSZ.Umiera w 1960 roku w Anglii,przeżywszy 66 lat. (2013/09/14 09:49)

formoza58


Ppłk.Józef Pająk,dowódca 27 Pułku Ułanów im.króla Stefana Batorego.Wzięty do niewoli sowieckiej,więzień Starobielska.Zamordowany w kwietniu 1940 roku.Miał wtedy 47 lat. (2013/09/14 09:52)

formoza58


Ppłk.Stanisław Lewicki,dowódca 1 Pułku Strzelców Konnych Zmotoryzowanych.Chory na zapalenie płuc dostaje do niewoli niemieckiej,gdzie zmarł w oflagu we wrześniu 1940 roku,w wieku 44 lat. (2013/09/14 09:55)

formoza58


Ppłk.Józef Mularczyk,dowódca 2 Pułku Strzelców Konnych.Uniknął niewoli,podczas okupacji w konspiracji.Zmarł w 1968 roku w Warszawie,przeżywszy 75 lat. (2013/09/14 09:58)

formoza58


Ppłk.dypl.Jan Małysiak,dowódca 3 Pułku Strzelców Konnych.Całą wojnę w niemieckiej niewoli.Zmarł w 1979 roku w Krakowie,przeżywszy 83 lat. (2013/09/14 10:00)

formoza58


Ppłk.Zygmunt Marszewski,dowódca 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej.W czasie walk wrześniowych dwukrotnie ranny,uznany za inwalidę wojennego.Podczas okupacji w konspiracji.Więzień reżimu komunistycznego,zwolniony w 1946 roku. Zmarł  w Warszawie w 1982 roku,przeżywszy 85 lat. (2013/09/14 10:04)

formoza58


Płk.Kazimierz Kosiarski,dowódca 5 Pułku Strzelców Konnych.Po kapitulacji,całą wojnę przebywał w niewoli niemieckiej.Zmarł w 1974 roku w kraju,przeżywszy 81 lat. (2013/09/14 10:09)

formoza58


Ppłk.dypl.Stefan Mossor,dowódca 6 Pułku Strzelców Konnych.Całą wojnę spędził w niemieckiej niewoli..Zmarł w 1957 roku w warszawie,przeżywszy 61 lat. (2013/09/14 10:12)