Co to za odznaka? 5

/ 1 odpowiedzi
Rumcajs


Odznaka pamiątkowa Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa - w skrócie OKOP. Był to twór utworzony na przełomie czerwca i lipca 1920 r., tj. w momencie maksymalnego zagrożenia Polski przez wojska bolszewickie. Na czele Komitetu stanął Prezes gen. Józef Haller. Zadaniem komitetu było nawoływanie do powszechnej obrony Polski. W efekcie jego działalności powstała Armia Ochotnicza.
(2014/01/24 19:04)