Cmentarz żołnierzy hitlerowskich w Glinnej

/ 62 odpowiedzi

  • konto usunięte

Wehrmacht II Wojna Światowa
Hm... 30 tys.ciał żolnierzy niemieckich ma tu być - p o c h o w a n e ???!!!
Noooo... - to będzie olbrzymia Niemiecka Nekropolia!
Czy pod "wezwaniem" Adolfa Hitlera? Bo przecież to z - Jego, Hitlera imieniem na ustach szli w ogólnonarodowej, niemieckiej ekstazie i gineli na froncie owi żołnierze...
A wiec mamy, ufundowane m. in. przez jakichs mądrych Polaków(?) - Miejsce Pielgrzymek, Miejsce Kultu - dla Niemców. W końcu dla nich Zołnierz Wehrmachtu, który poległ na froncie II Wojny - to jednak chyba - Bohater?! Czy to Inicjatywa Eriki Steinbach? Czy jakiejś partii neofaszystowskiej? Czy gospodarze tego terenu - gmina, władze, pomyslodawcy - nie przesadzili jednak troszeczkę? czy zdają sobie sprawę z konsekwencji? Ze będzie to miejsce Rewizjonizmu Historycznego?
Naprawdę - mało ofiar pociagneła za soba II wojna, że musimy jeszcze odgrzewać w tak kontrowersyjny sposób - pamięć o niej? Nie przesadzajmy z tym teatralnym, egzaltowanym, pseudomistycznym "miłosierdziem" dla poległych żołnierzy, gdyż, należy pamietać - W JAKIEJ SPRAWIE - WALCZYlI! Nie - walczyli... Najpierw - najzwyczajniej w świecie - n a p a d l i ! Czy, jeśli juz ktoś wydaje taką forsę na tak wielkie przedsięwzięcie, jak ekshumacja tysięcy ciał Wehrmachtowców, to czy nie powinni oni sobie wrócić do Ojczyzny, czyli do Niemiec, bo to nie polska ziemia ich uśmierciła, a Niemcy Nazistowskie, ciągnąc z resztą za sobą w śmierć i niewyobrażalne cierpienia - miliony, miliony ludzi na całym świecie, a pół Europy i wiele pokoleń Srodkowych Europejczyków skazując na piekło i beznadzieję stalinizmu i bolszewizmu? Zołnierze Wehrmachtu - byli i winni zostać w ludzkiej pamięci - nie jako biedne ofiary wojny, a jako - po prostu - sprawcy największej, jak do tej pory Apokalipsy w dziejach Ludzkości, jako - Agresorzy i Mordercy. No chyba , że nie powinni zostać w pamięci w ten sposób?... i własnie czynimy z nich ...ofiary wojny...
Czy częścią tego Modelowania Pamięci Historycznej nowych pokoleń jest też np. drastyczna redukcja godzin nauczania historii - w programie edukacji polskiej młodzieży licealnej - az 4- krotny? (400% redukcja!) Z 240 godz. w liceum - na 60???!!!
Wzrasta już pokolenie, które - naprawdę sądzi, że II Wojnę Światową wywołali Polacy (jak chcą niektórzy politycy rosyjscy, i nie tylko!) - bo strasznie grymasili Niemcom w sprawie korytarza eksterytorialnego i Gdańska, a Niemcy weszli do Polski - by bronić przed Polakami polskich Żydów ( znany polski antysemityzm, reklamowany z reszta przez samych Żydów, jak wiemy - bardziej od antysemityzmu niemieckiego).
Naprawdę - historie tworzą nie jej uczestnicy a - k r o n i k a r z e i propagandyści.
Będziemy niedługo płacić odszkodowania, jako... główni winowajcy II Wojny Światowej - Wypędzonym Eriki Steinbach, no i milionom Żydów - za tzw. mienie żydowskie, przejete po wojnie przez Polaków.Tak czy siak - trzeba bedzie oddać Niemcom i Zydom kawał Polski. Moze - i całość..ha ha ha!
Warto sobie - przypomniec i - z a p i s a ć - KTO w czasie podejmowania decyzji o w/w Nekropolii - był u władzy - państwowej i tej lokalnej. KOMU - zawdzięczamy ten "Piekny Gest Pamięci", który (obym był zlym prorokiem) - stanie sie miejscem Rewizjonizmu Historycznego i ulubionym celem wizyt Eriki Steinbach oraz tysięcy, kiedys - może juz i milionów "zwykłych Niemców" Baaardzo przepraszam za tę "antywojenną" i w sumie, niestety, antyniemiecką (raczej - antyrewizjonistyczną, jestem wielkim admiratorem wielu cech narodu niemieckiego!) retorykę na tym nieskończenie pięknym portalu o roślinach i kwiatach, ale, pamietajcie , drogie Ogrodniczki i Ogrodnicy - Zło, Kłamstwo nie wyplenione, rodzi jeszcze wieksze Klamstwo. Jak - chwasty.Jest jeszcze inne b.mądre i przenikliwe powiedzenie: "Jesli pozwolisz, by rozpleniło sie robactwo, zaczną obowiązywać Prawa Robactwa".Przez robactwo uważam tu - Kłamców, Zakłamywaczy Historii i Geszefciarzy róznego autoramentu ( i narodowości), którzy dla swoich prywatnych korzyści wyprzedają Prawdę i Racje Moralną. Polacy DOŚĆ W HISTORII NABYLI SIE OFIARAMI. Strzeżmy Prawdy Historycznej - dla nas, dla naszych dzieci, dla spokoju, w koncu - naszych ...ogrodów.
Kłamstwo za płotem - wróży - w przyszlości - usychanie naszego własnego ogrodu...
alek

Znalazłem na ogrodniczym portalu - w pełni się zgadzam z ogrodnikiem Alkiem - Fen
Ten wątek został zablokowany - nie możesz odpowiadać na posty

użytkownik9025


/820następne >>

powiększ zdjęcie


Cmentarz żołnierzy Wermachtu w Glinnej.

A wtedy u władzy było AWS i człowiek o nazwisku Buzek był premierem. Do zapamiętania.

Fen - Związek Jaszczurczy (2011/05/29 13:35)

użytkownik9025


A jeszcze mała refleksja - nie można zapomnieć o niezwykle walecznych żołnierzach SS.
Bo, że byli waleczni szaleńczo tego nikt nie zaprzeczy.

Nie można odwracać się od prawdy bo prawda odwróci się od nas. I przyjdą następne pokolenia, które będą uczone, że np. Hitler był Polakiem.... papier cierpliwy, napiszą, że hitlery to w gwarze takie krzywe wierzby na mokrych łąkach.
                                                            Fen (2011/05/29 13:41)

darda


Wkleiłeś bardzo długi blockquote, więc i ja pozwolę sobie na długi.Cytowany przeze mnie akt prawny podpisany został w 1933 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego, i z bardzo drobnymi modyfikacjami obowiązuje do dziś.
Polecam jego lekturę wszystkim zwolennikom niegodnego Polaków barbarzyńskiego stosunku do grobów żołnierzy wrogich nam armii.


USTAWA
z dnia 28 marca 1933 r.
o grobach i cmentarzach wojennych
Art. 1.
1. Grobami wojennymi w rozumieniu ustawy są:
1) groby poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa
Polskiego,
2) groby osób wojskowych, poległych lub zmarłych z powodu działań
wojennych, bez względu na narodowość,

3) groby sióstr miłosierdzia i wszystkich osób, które, wykonując zlecone im
czynności przy jakiejkolwiek formacji wojskowej, poległy lub zmarły z
powodu działań wojennych,
4) groby jeńców wojennych i osób internowanych,
5) groby uchodźców z 1915 r.,
6) groby osób wojskowych i cywilnych, bez względu na ich narodowość, które
straciły życie wskutek represji okupanta niemieckiego albo sowieckiego po
dniu 1 września 1939 r.,
7) groby i cmentarzyska prochów ofiar niemieckich i sowieckich obozów,
8) groby osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem i
represji totalitarnych w okresie od 1944 r. do 1956 r.

2. Groby rodzinne, chociażby w nich były umieszczone zwłoki osób, wymienionych
w ust. 1, nie są grobami wojennemi.

3. Cmentarzami wojennemi w rozumieniu ustawy niniejszej są cmentarze, przeznaczone
do chowania zwłok osób, wymienionych w ust. 1.

4. Groby wojenne zasadniczo powinny być zgrupowane na cmentarzach wojennych.
Art. 1a. (uchylony).

Art. 2.
Groby wojenne bez względu na narodowość i wyznanie osób, w nich pochowanych,
oraz formacje, do których osoby te należały, mają być pielęgnowane i otaczane należnym tym miejscom szacunkiem i powagą.


Art. 3.
1. Grunty, zajęte przez groby i cmentarze wojenne, jako też grunty, potrzebne do
założenia takich cmentarzy i grobów, - z wyjątkiem gruntów cmentarzy wyznaniowych
i gminnych - nabywa na własność Skarb Państwa w drodze umowy,
bądź też, gdy umowa nie przyjdzie do skutku, na zasadach, określonych w obowiązujących
przepisach o wywłaszczeniu nieruchomości na potrzeby urządzeń
użyteczności publicznej, a w województwach krakowskiem, lwowskiem, stanisławowskiem
i tarnopolskiem, oraz w cieszyńskiej części województwa śląskiego
z zastosowaniem ustawy z dnia 18 lutego 1878 r. (Dz.U.P. austr. Nr 30).

2. Termin, od którego postanowienie ust. 1 będzie stosowane do gruntów, zajętych
w dniu wejścia w życie ustawy niniejszej przez groby i cmentarze wojenne,
określi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, wydane w porozumieniu
z Ministrem Skarbu.

3. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania do gruntów, które przed terminem,
określonym na podstawie ust. 2, zostaną zwolnione przez przeniesienie grobów
bądź cmentarzy na inne miejsce.

Art. 4.
1. Wojewodzie przysługuje prawo zarządzania ekshumacji zwłok z grobu wojennego
i przeniesienia ich do innego grobu.

2. Wojewoda wskutek umotywowanej prośby rodziny lub otoczenia osoby, pochowanej
w grobie wojennym, bądź prośby instytucji społecznej może zezwolić na
ekshumację zwłok z grobu wojennego, przeniesienie ich na inne miejsce w kraju
lub poza granicami Państwa i na sprowadzenie zwłok z obcego państwa celem
pochowania w kraju w grobie wojennym.

Art. 5.
Przeprowadzanie robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń na
cmentarzach i grobach wojennych wymaga zezwolenia wojewody.

Art. 6.
1. Groby i cmentarze wojenne pozostają pod opieką Państwa; zwierzchni nadzór
nad nimi, polegający na sprawdzaniu i kontrolowaniu działań podległych
jednostek pod względem legalności i podejmowania w tym zakresie decyzji
administracyjnych, sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, z zachowaniem uprawnień przysługujących Kościołom
i innym związkom wyznaniowym oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom
miast) na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz uprawnień
przysługujących Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na podstawie
ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
(Dz. U. Nr 2, poz. 2, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 2000 r. Nr 31, poz. 382).

2. Koszty utrzymania grobów i cmentarzy wojennych są ponoszone ze środków
budżetu państwa.

3. Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu
terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z
jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu
terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie.

4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może
powierzyć fundacjom, stowarzyszeniom i instytucjom społecznym, za ich zgodą,
obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

5. Wynagrodzenie partnera prywatnego, z tytułu realizacji zadań publicznych w
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego może w całości stanowić zapłata
sumy pieniężnej ze środków podmiotu publicznego odpowiedzialnego za wykonywanie
tych zadań.

Art. 7.
Bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych sprawują gminy, jeżeli
czynności dozoru nie poruczono zrzeszeniom i organizacjom społecznym w
myśl art. 6 ust. 4.

Art. 8.
Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i z
Ministrem Opieki Społecznej wyda w drodze rozporządzenia przepisy, określające
obowiązki władz i urzędów tak państwowych, jak samorządowych w zakresie
utrzymywania i wykonywania opieki i nadzoru nad grobami i cmentarzami wojennemi,
jako też właściwość władz w sprawach, przewidzianych w art. 4 i 5.

Art. 9.
Kto naruszy postanowienia art. 4 ust. 2 i art. 5 oraz kto zachowuje się na cmentarzu
lub grobie wojennym w sposób nie licujący z powagą miejsca, jeżeli czyn nie stanowi
przestępstwa, podlegającego karze surowszej, ulega w drodze administracyjnej
karze aresztu do 6 tygodni i grzywny do 500 zł lub jednej z tych kar.

Art. 10.
Do grobów i cmentarzy wojennych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z wyjątkiem art. 6.

Art. 11.
Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu
z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Spraw Wojskowych, Skarbu, Opieki
Społecznej, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Rolnictwa i Reform
Rolnych.

Art. 12.
Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym terenie
Rzeczypospolitej z tem, że na obszarze województwa śląskiego zamiast przepisów,
powołanych w art. 6 ust. 1 i art. 10, stosuje się odpowiednie przepisy, obowiązujące
na tym obszarze.
(2011/05/29 18:55)

Espadon


Proste zwięzłe i na temat. Popieram "darda". No poza jednym ale. Niestety nie jestem wstanie podpiąć pod to każdego udokumentowanego ludobójce. Jednostki SS i Czekistów omijał bym z tym aktem prawnym z daleka jak się tylko da. W imię zasad... :D

Pozdrawiam w nowej europie panie "fen". Warto pamiętać, że nowe oznacza bez granic, ale nie bez pamięci. Czas to zacząć rozróżniać i nie zatruwać się dalej jadem. (2011/05/29 20:49)

Redakcja


USTAWA
z dnia 23 czerwca 2006 r.
o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych
(Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r.)


Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
  1)   w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1.  Grobami wojennymi w rozumieniu ustawy są:
1)   groby poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego,
2)   groby osób wojskowych, poległych lub zmarłych z powodu działań wojennych, bez względu na narodowość,
3)   groby sióstr miłosierdzia i wszystkich osób, które, wykonując zlecone im czynności przy jakiejkolwiek formacji wojskowej, poległy lub zmarły z powodu działań wojennych,
4)   groby jeńców wojennych i osób internowanych,
5)   groby uchodźców z 1915 r.,
6)   groby osób wojskowych i cywilnych, bez względu na ich narodowość, które straciły życie wskutek represji okupanta niemieckiego albo sowieckiego po dniu 1 września 1939 r.,
7)   groby i cmentarzyska prochów ofiar niemieckich i sowieckich obozów,
8)   groby osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem i represji totalitarnych w okresie od 1944 r. do 1956 r.";
  2)   uchyla się art. 1a;
  3)   użyte w art. 4 w ust. 1 i 2, w różnym przypadku, wyrazy "Wójt (burmistrz, prezydent miasta)" zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem "Wojewoda";
  4)   art. 5 otrzymuje brzmienie:
"Art. 5.  Przeprowadzanie robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń na cmentarzach i grobach wojennych wymaga zezwolenia wojewody.";
  5)   w art. 6 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:
"1.  Groby i cmentarze wojenne pozostają pod opieką Państwa; zwierzchni nadzór nad nimi, polegający na sprawdzaniu i kontrolowaniu działań podległych jednostek pod względem legalności i podejmowania w tym zakresie decyzji administracyjnych, sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z zachowaniem uprawnień przysługujących Kościołom i innym związkom wyznaniowym oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późn. zm.2)) oraz uprawnień przysługujących Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na podstawie ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz. U. Nr 2, poz. 2, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 2000 r. Nr 31, poz. 382).
2.   Koszty utrzymania grobów i cmentarzy wojennych są ponoszone ze środków budżetu państwa.
3.   Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć jednostce samorządu terytorialnego obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z jednoczesnym przekazaniem odpowiednich funduszy, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie przejmie tego obowiązku bezpłatnie.";
  6)   art. 10 otrzymuje brzmienie:
"Art. 10.  Do grobów i cmentarzy wojennych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z wyjątkiem art. 6.".
Art. 2. W celu wykonania przepisów ustawy, Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych z części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do części 85 - Budżety wojewodów, w zakresie realizacji zadań utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych, wynikającego z ustawy budżetowej na rok 2006.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (2011/05/29 21:04)

argo


Sprawa jest prosta jak nieprzymierzając budowa cepa ...chcemy zeby groby naszych zołnierzy poleglych za granica były szanowane, szanujmy groby tych ktorzy sa pochowani w naszej ziemi, obojetnie czy zgineli w sprawie słusznej czy nie, bowiem  czym roznia sie pochowki zolnierzy wermachtu od pochowkow np Szwedow z okresu Potopu, czy zolnierzy carskich z czasow powstań, albo chocby czerwonoarmistow z 1920 ??? ...stosunek do miejsc pochowku swiadczy o naszym człowieczenstwie ... upamietnienie tak, apoteoza nie... chyba jest to proste do ogarnięcia... (2011/05/29 22:37)

darda


Redakcja zamieściła ustawę nowelizującą. Jak widać, zmiany nie były wielkie: rozszerzały katalog grobów wojennych (o ofiary sowieckiego ataku z 17 września, ofiary obozów niemieckich i sowieckich i ofiar terroru komunistycznego z lat 1944 - 1956) i przenosiły obowiązek utrzymania cmentarzy wojennych z samorządów na administrację państwową.

Wstawiony wyżej przeze mnie tekst jest obowiązującym na dziś tekstem jednolitym.

Warto się z nim zapoznać i dobrze go zrozumieć. (2011/05/29 22:45)

użytkownik9025


Szanowni Koledzy - tworzy się hitlerowską gigantyczną nekropolię na 30 000 grobów i co tam będzie napisane - naród swoim obrońcom ? A może za jakiś moment jakaś polityczna ku... napisze "niemiecki Katyń" - już wiele kretynizmów przerabiałem np. Wyzwoleńcza Armia Czerwona....
Nie bądźmy świętsi od papieża.
Kolega mówi "nowa Europa" , powinien napisać "Nowa Niemiecka Europa". Zwycięzca bierze wszystko. Teraz już nic nie zrobimy ale uważam to za powazny błąd i działanie na niekorzyść naszej racji stanu, tworzenie nowego cmentarza, specjalne przenoszenie szczątków z różnych innych mniejszych. Stracimy na tym. Wszak dla Niemców Pomorze, Gdańsk, Prusy, Śląsk są chwilowo poza granicami państwa niemieckiego...
A Traktat Lizboński obliguje państwa członkowskie do ograniczania lekcji historii na korzyść przedmiotów przyrodniczych. Nasze urzędasy z MENelu to robią, ale Niemcy zapowiedziały, że tego robić nie będą.
Poeta napisał - "...czyń tak zawsze i dumaj jak gdyby ku tobie oczy twoich umarłych były wciąż
                         zwrócone..."

Poraża mnie Koledzy Wasza postępowość, tolerancja i przekładanie spraw cudzych nad nasze. Mówimy tym samym językiem ale z innej gliny nas lepiono.
                                                                                      Fen (2011/05/30 00:11)

modelarz


To Glinno jest bardzo blisko niemieckiej granicy i tak sobie myślę, że pewnie już wszyscy mlodzi Polacy chodzą do niemieckich szkół, bo w odróznieniu od naszego cudownego Państwa Polskiego, tam dba się o młodzież. Jak widać Niemcy nie potrzebują ani Eriki ani Wehrmachtu żeby zainteresować sobą młodych. My tu zaś możemy do woli wyzywać ich od nazistów i hitlerowców, ale chociaż Niemcy sami sobie płacą za utrzymanie swoich cmentarzy, my zaś walimy setki tysiące złotych w monumentalne cmentarze sowieckie, bo tego od nas żąda Rosja. I co - opluwamy Niemiaszków co za swoje płacą a Rosjanom płacimy z naszych podatków. (2011/05/30 07:35)

użytkownik9025


Kolego Modelarz - młodzi Polacy o białej skórze, chrześcijanie, jak powiedziała minister zdrowia RFNu, mogą być ojcami białych Niemców.
A co do płacenia - kiedy rządzą nami dupki za nasze pieniądze, to zawsze tak jest, że dokładamy do tego. Delikatnie mówiąc.  Fen (2011/05/30 09:09)

modelarz


No to o co masz pretensje do Niemców, nie dość że sami za wszystko płacą, to jeszcze białych murzynów z Polski maja za frajer. Jesteśmy małym, nieistotnym z punktu widzenia Niemiec i Rosji państwem w Europie i będziemy dotąd dokąd będzie im się to opłacać. Sami jesteśmy biedni, pokłóceni, bez armii, a nasze panny dają dupy od Islandii do Odry, nasi doktorzy dzielnie stoją na arabskich zmywakach. W głosowaniach eurowizji zawsze mamy zaszczytne ostanie miejsce, bo żaden z pogardzanych przez nas sąsiadów na nas nie głosuje. (2011/05/30 09:38)

JaRost


Fen nie wiem czy kiedykolwiek opuściłeś czułe ramiona Najjaśniejszej Rzeczpospolitej ani w którym kierunku się udawałeś. Wiedz jednak że nie spotkałem się z żadnym napisem w stylu "naród obrońcom" nawet w najbardziej zapyziałej z kilkunastu małych miejscowości Niemiec, które swego czasu miałem okazję odwiedzić. Tekst (pomników powstałych zazwyczaj jeszcze I WŚ ogranicza się zazwyczaj do tekstu w tym stylu: Mieszkańcy Helmutowa polegli w latach 1914-1918 (potem nazwiska) i 1939-1945.  Normalnie hymn ku czci nazizmu...
Skoro trąbi się na prawo i lewo że Polska to kraj katolicki to jako katolicy powinniśmy zapewnić zmarłym godny pochówek. Uważam że lepszy w takim miejscu niż w przydrożnym rowie. Utworzenie wspólnej nekropolii dla wszystkich poległych z pewnością będzie tańsze w utrzymaniu niż utrzymywanie pojedynczych mogił po miasteczkach wsiach i polach. Osobiście uważam że każdy ma prawo do godnego pochówku a rodzina do znajomości lokalizacji grobu. Nie wszyscy byli naziolami ślepo podążającymi za swym panem. Część z nich pod groźbą kulki była pędzona pod kule aliantów. 
Polecam zmianę okularów światopoglądowych z zero-jedynkowych, na przynajmniej te w 256 odcieniach szarości. 
Pozdrawiam, JaRostpotomek krewosiaków wschodnich i zachodnich, którym przyszło walczyć we wszystkich armiach I oraz II WŚ.  (2011/05/30 09:57)

użytkownik9025


Dziękuję za polecankę - skorzystam aby sprawdzić.
Tylko jedno pytanie - po kiego ch... ten cmentarz taki nowy, taki wielki, taki centralny dla tego regionu, taki od podstaw a Niemcy za płotem, nie mogli u siebie ? A może to właśnie u "siebie", tylko pod naszą chwilową administracją? Zaiste mamy gest. Kolego, ta nasza Polska to była dwadzieścia parę lat w XIX wieku, dwadzieścia lat między wojnami, 45 lat PRLu i od  1989 r coś co się przeobraża w niepodległą i przeobraża i coraz mniej aktywów po naszej stronie....
W nagrodę mamy całkiem nowiutki wielki cmentarz, miejsce kultu wierności i ofiarności żołnierza, który składał przysięgę na wierność Adolfowi Hitlerowi.
A tak po chłopsku... nie pier..... smutnych kawałków.  Masz coś z tego, żeś tak w ich imieniu taki sprawiedliwy, taki cnotliwy, czy tak za damski ch.. .              Fen (2011/05/30 11:01)

Wrotycz


Dziś poniedziałek, chyba ktoś nie wytrzeźwiał. (2011/05/30 11:07)

argo


Kolego Modelarz - młodzi Polacy o białej skórze, chrześcijanie, jak powiedziała minister zdrowia RFNu, mogą być ojcami białych Niemców.
A co do płacenia - kiedy rządzą nami dupki za nasze pieniądze, to zawsze tak jest, że dokładamy do tego. Delikatnie mówiąc.  FenPowiem krótko Fen ...Niemcy podjeli dośc ryzykowna gre, bo te ich kalkulacje moga rownie dobrze wypalic co i wziasc w łeb, a wtedy obok wojewodztwa londynskiego mozemy miec wojewodztwo berlinskie ;-))) ...rownie dobrze moga zasilic Reich nowa "biała" krwia, co zafundowac sobie polska V kolumne na wschod od Łaby ;-) (2011/05/30 11:12)

RP


Witam Panowie.

Chciałem dodać kilka słów od siebie.

Od jakiegoś czasu również poszukuję grobów wojennych w rejonie na wschód od Krakowa, dokładnie rejon gminy Nowe Brzesko. Dużo czasu spędzam w terenie słuchając relacji żyjących jeszcze świadków wydrzeń z czasów II WŚ. Faktem było, że Niemców i Rosjan chowano we wspólnych mogiłach. Zadaniem tym zajmowali się sołtysi miejscowości. Jeżeli w miejscowości był cmentarz to chowano ich na cmentarzu, jeżeli nie to wybierano ustronne miejsca. Następnie, najparawdopodobniej w lipcu 1945 r. Rosjan ekshumowano i przewieziono na cmantarz do Proszowic, gdzie pochowano ich w zbiorowej mogile. Niemcy natomiast byli oddzielani i pozostawieni w tych miejscach. Nakazano zniwelować teren by pamięć o nich przepadła. Podobna też była taktyka w Związku Radzieckim, gdzie Wielki Wódz nakazał niszczenie cmentarzy niemieckich aby ludność nie wiedziała, że Niemcy tak daleko zaszli. Wracając do cmentarzy. W roku 2007 z cmentarza w Starym Hebdowie ekshumowano 22 żołnierzy WH i przeniesiono do Siemianowic Śląskich. Z relacji osób, które były podczas ekshumacji wynika, że z danych, które uzyskali część z nich nie nosiła niemieckich nazwisk. Rozpocząłem rozmowy ze starcami pod tym kątem. Ustaliłem, że na tym odcinku niewielu było Niemców, większość osób z tych jednostek posiadało narodowość: chorwacką, serbską, ukraińską ale i też było sporo Polaków ze Śląska oraz z Pomorza. U jednego z mieszkańców Hebdowa mieszkali właśnie ci Polacy, którzy narzekali na swój los, tłumacząc, że zostali siłą wcieleni do WH. Część z tych osób zginęła na tych liniach i zostali pochowani w różnych miejscach. Podczas ustaleń namierzyłem jedno z miejsc, gdzie ma być pochowanych kilkunastu żołnierzy walczących po stronie Niemiec. Powiadomiłem o tym ,, GEDENKEN" ale do tej pory bez reakcji.

A dlaczego nie mają mieć prawa do tego żeby zostać zidentyfikowani i godnie pochowani ?????

Czy mają zostać kiedyś rozkopani przez koparkę lub też mają zostać zalani asfaltem jak w Pustkowie???

W czasie II WŚ z wojny nie wróciło kilku moich wujków, szukano ich przez Czerwony Krzyż, bez rezultatu. Zapewne gdzieś leżą, pod jakimś drzewem lub też w jakiejś zbiorowej mogile.

Jeżeli sami nie będziemy szanować szczątków ludzkich pozostałych na naszej ziemi to dlaczego mamy wymagać tego od innych. 

Oczywiście nie ulega wątpliwości przez kogo zostaliśmy najechani i niewoleni przez lata okupacji, jednak teraz już nie o to chodzi tylko o szacunek dla ludzkich szczątków. Do końca nie wiemy kto tam spoczywa i jakim był człowiekiem.

W czasie I WŚ chowano Rosjan i Austriaków we wspólnych grobach i nikt nie miał o to do nikogo pretensji.

 

Pozdrawiam

(2011/06/01 12:26)

SKWARA192


Niemcy mają mały przyrost naturalny białych,byłem 2 razy w Niemczech jest tam więcej arabów ,którzy tylko na zasiłkach siedzą i się mnożą.Niemcy chcą  z młodych Polaków mieć byków rozpłodowych.Jak powiedział kiedyś Kadaffi nie musimy robić zamachów tylko się rozmnażajmy i zalejemy całą Europę Islamem.I tak się dzieje w Niemczech,Holandii i Francji.A to że pozwala się  budować duże cmentarze naszym okupantom się już przyzwyczaiłem.Nasze społeczeństwo jest tak ślepe ,że tego nie rozumie.Niech ktoś mi wskaże groby naszych żołnierzy w takim miejscu gdzie my kogoś napadliśmy.Bo jakoś z tego co wiem to cały czas inni na nas napadali i mordowali. (2011/06/01 16:03)

SKWARA192


Jak tak wszyscy bronią powstających Niemieckich cmentarzy to ja chcę żeby w Bieszczadach budować cmentarze UPA walczyli o (swój kraj )a że przy okazji wymordowali trochę Polaków to nie ważne.Ludzie otwórzcie oczy ,albo dalej wierzcie że to są nasi przyjaciele.
Ciekawe czy nasi dziadkowie chcieli by takich cmentarzy?
Jak będziemy do końca tacy tolerancyjni to za jakiś czas pedofile ,pedzie i inne dziadostwo będzie normą jak w (Holandii,Szwajcarii,Belgii, i innych takich super krajach które cały czas bzykają nasz kraj w d... ) (2011/06/01 16:15)

użytkownik9025


Skwara Kamracie, pozdrawiam Cię !

A do Kolegi Wrotycza - jak jesteś taki trzeźwy a ja pijany to proponuję ten cmentarz przenieść z Glinnej do Modlina, a czemu nie, środek Polski, łatwa lokalizacja no i wpływy z nekroturystyki posthitlerowskiej.
Ale pozdrawiam i Ciebie - Fen (2011/06/01 18:49)

darda


Powtórzę jeszcze raz - brak szacunku dla grobów poległych przeciwników to zwykłe barbarzyństwo, godne bolszewików lub nazistów.

Jak widać, skutki wieloletniej komunistycznej indoktrynacji są nadal w polskim społeczeństwie odczuwalne :-( (2011/06/01 20:45)

RP


Panowie.

Czy waszym zdaniem cmentarze obcych wojsk należałoby zaorać????

W Krakowie na Cmentarzu Rakowickim leży 2750 żołnierzy walczących po stronie Niemiec w ostatniej wojnie. Wiekszość to ranni w 1943/44 na froncie wschodnim po czym zmarli w krakowskich lazaretach.

O dziwo na tablicach z nazwiskami pochowanych spory procent to osoby o imionach: Jan, Czesław i polskich nazwiskach, nie brakuje też Rosjan i Ukraińców, jest też nazwisko Israel.

Cmentarz powstał w latach okupacji i nikomu nie przeszkadza, obok umiejscowione jest miejsce z żołnierzami z polskiego września a dalej z I WŚ, cmentarz radziecki, Anglicy, Amerykanie.

Według Waszej filozofii to należałoby zaorać cmentarz niemiecki, radziecki, austriacki,  przecież Austro- Węgrzy to też najeźdzca.

Prymas Tysiąclecia rzekł ,, Przebaczamy i was prosimy o przebaczenie"

Litości dla poległych, dla samych szczątków ludzkich.

Pozdrawiam

(2011/06/02 00:12)

RP


Panowie.

Czy waszym zdaniem cmentarze obcych wojsk należałoby zaorać????

W Krakowie na Cmentarzu Rakowickim leży 2750 żołnierzy walczących po stronie Niemiec w ostatniej wojnie. Wiekszość to ranni w 1943/44 na froncie wschodnim po czym zmarli w krakowskich lazaretach.

O dziwo na tablicach z nazwiskami pochowanych spory procent to osoby o imionach: Jan, Czesław i polskich nazwiskach, nie brakuje też Rosjan i Ukraińców, jest też nazwisko Israel.

Cmentarz powstał w latach okupacji i nikomu nie przeszkadza, obok umiejscowione jest miejsce z żołnierzami z polskiego września a dalej z I WŚ, cmentarz radziecki, Anglicy, Amerykanie.

Według Waszej filozofii to należałoby zaorać cmentarz niemiecki, radziecki, austriacki,  przecież Austro- Węgrzy to też najeźdzca.

Prymas Tysiąclecia rzekł ,, Przebaczamy i was prosimy o przebaczenie"

Litości dla poległych, dla samych szczątków ludzkich.

Pozdrawiam

(2011/06/02 00:12)

RP


Panowie.

Czy waszym zdaniem cmentarze obcych wojsk należałoby zaorać????

W Krakowie na Cmentarzu Rakowickim leży 2750 żołnierzy walczących po stronie Niemiec w ostatniej wojnie. Wiekszość to ranni w 1943/44 na froncie wschodnim po czym zmarli w krakowskich lazaretach.

O dziwo na tablicach z nazwiskami pochowanych spory procent to osoby o imionach: Jan, Czesław i polskich nazwiskach, nie brakuje też Rosjan i Ukraińców, jest też nazwisko Israel.

Cmentarz powstał w latach okupacji i nikomu nie przeszkadza, obok umiejscowione jest miejsce z żołnierzami z polskiego września a dalej z I WŚ, cmentarz radziecki, Anglicy, Amerykanie.

Według Waszej filozofii to należałoby zaorać cmentarz niemiecki, radziecki, austriacki,  przecież Austro- Węgrzy to też najeźdzca.

Prymas Tysiąclecia rzekł ,, Przebaczamy i was prosimy o przebaczenie"

Litości dla poległych, dla samych szczątków ludzkich.

Pozdrawiam

(2011/06/02 00:12)

Jakub


Już środa pierwszego czerwca , a tu dalej jeden z rozmówców pisze jakby nie wytrzeźwiał.  Szkoda mi ciebie Fen , że masz takie poglądy. Może kiedyś w końcu wytrzeźwiejesz , poznasz temat dokładanie i zrozumiesz o co tu chodzi. Wojna skończyła się ponad 70 lat temu i czas przestać pluć jadem na lewo i prawo. Piszesz o esesmanach. Pokaż mi na tych nowych cmentarz choćby jeden napis , że leżą tu żołnierze SS, choć jeden napis.

 

Pzdr

(2011/06/02 11:09)