Carskie GRH w Polsce.

/ 802 odpowiedzi / 326 zdjęć
Stary Kojot


Rekonstrukcja naramiennika (pagonu) została oparta na podstawie blaszanego szablonu do malowania "szyfrowek", znalezionego na terenie twierdzy Modlin. To jest co innego niż 2. Kompania Saperów. (2010/12/12 19:37)

Stary Kojot


A jakie przedmioty wykonujesz ewentualnie dla innych?Ja też jestem zainteresowany kilkoma rzeczami:) (2010/12/12 19:49)

PRUSS


Rekonstrukcja naramiennika (pagonu) została oparta na podstawie blaszanego szablonu do malowania "szyfrowek", znalezionego na terenie twierdzy Modlin. To jest co innego niż 2. Kompania Saperów.Tak. To szablon sztabu artylerii twierdzy Nowogeorgiewsk
Moje gratulacje! Doskonała rzecz znaleziona!

Nowogeorgiewska pańszczyźniana artyleria.
Pańszczyźniane święto 8 Listopada. 
Ma w swoim składzie 24 pańszczyźnianych artyleryjskich kompanie, zbiorczych do 6 batalionów.  Ma pańszczyźniany sobór: Nowogeorgiewska pańszczyźniany Georgijewski sobór. Odpust 26 listopada.

Dobry zasób z opisem wszystkich artyleryjskich pododdziałów twierdzy Nowogeorgiewsk.
+ fotoalbum z rodzajami í twierdzy Nowogeorgiewsk w 1884 roku.

http://www.imha.ru/knowledge_base/base-13/print:page,1,1144526291-novogeorgievskaya-krepostnaya-artilleriya.html (2010/12/12 19:58)

Stary Kojot


Cenne informacje, wielkie dzięki! (2010/12/12 20:00)

jazlowiak


Z tego albumu to warto by zrobic newsa! (2010/12/12 20:03)

PRUSS


U mnie okazało się zdjęcie artylerzystów twierdzy Nowogeorgiewsk

:) (2010/12/12 20:10)

PRUSS


I artylerzystów z Новый Двор, który wchodzi do kompleksu twierdzy Nowogeorgiewsk

Spodziewam się te foto was zainteresują  :) (2010/12/12 20:12)

PRUSS


U mnie okazało się zdjęcie artylerzystów twierdzy Nowogeorgiewsk

:)
(2010/12/12 20:15)

PRUSS


U mnie okazało się zdjęcie artylerzystów twierdzy Nowogeorgiewsk

:)
(2010/12/12 20:16)

PRUSS


Piękne zdjęcia!


Spodziewam się, że przydadzą się! :) (2010/12/12 20:26)

Wrotycz


Super ! (2010/12/12 20:59)

Stary Kojot


Zwróćcie uwagę na ostatnie zdjęcie, na sposób mocowania skórzanego pasa nośnego do kb Mosin. (2010/12/12 21:03)

jazlowiak


Nawet dobrze się składa, bo Mosin wz. 91/30 jest zbliżony konstrukcyjnie do tego na zdjęciu, bardziej niż do karabinu piechoty. (2010/12/12 21:19)

JaRost


 Z moich wyliczeń wynika, że mamy póki co, nieco ponad 50 osób "w temacie"GRH

Odtwarzana jednostka

liczebność

Pionierzy 40 PP.

40 Koliwański Pułk Piechoty/ 40 Pułk Strzelców Syberyjskich

10

SRH Marienburg

Piechota

10

GRH Kampinos

Piechota

10

FWP

Piechota

1

"Grupa Senatora"

Kawaleria

5

GRH 69 Riazański PP

69 Riazański Pułk Piechoty

10

GRH Żelazny Orzeł

30 Połtawski Pułk Piechoty

5


Do tego dochodzą "wolni strzelcy" jak jedna osoba w GRH Gorlice 1915, Kolega PRUSS goszczący na "naszych" polach bitew, czy osoby kompletujące carski mundur (jak np. ja). Mówiąc krótko nie jest źle :) ( ale zawsze może być lepiej :P )

 

(2010/12/12 23:16)

PRUSS


Teraz organizatorom imprez należy wziąć te grupy na obrachunek!!!
:) (2010/12/12 23:27)

PRUSS


Przedłużymy.
Będę dawał Nakazy po uniformie Rosyjskiej Cesarskiej Armii. Ale w oryginale, językiem rosyjski. Mój język polski jest nie doskonały, a tłumacz (hamulec i idiota...) robi durne błędy...
Spodziewam się, kogo to zainteresuje zrobi lepszym tłumaczenie językiem polskim


Opis kaszkietów wzoru 1914 r. dla dolnych stopniów wszystkich porodów wojsk.


Фуражка строится по табели мер на 6 ростов из недекатированного, части присвоенного, сукна, кому положено, с выпушками и с козырьком. Дно и тулья фуражки подбиваются подкладочным холстом; околыш прокладывается с внутренней стороны плотным и гибким картоном, шириною около 1 1/4 вершка. Дно фуражки овальной формы. Дно пришивается к тулье, которая состоит из четырех долей, попарно равных между собой. Две передние доли имеют одинаковую по всей их длине ширину; две задние доли, составляя, заднюю половину тульи, постепенно суживаются, имея у заднего края ширину на 1/4 вершка меньше, чем у переднего их края. Дно сшивается с тульею так, чтобы перединй и задний швы тульи совпадали с концами длинной оси. Тулья подкладывается спереди взятою вдвое и простроченною крашениною по всей ширине тульи и до боковых ее швов. Крашенина эта нижним своим краем пришивается к картону околыша, а верхним – к верхнему шву тульи. Между крашениной и подкладкой для поддержания тульи вставляется плоская камышинка, длиною от верхнего шва тульи и до места на 1/4 – 3/8 вершка ниже отверстия для вкладывания кокарды, лапки коей должны, проходя здесь сквозь камышинку, прикреплять ее; камышинка пришивается к верхнему шву тульи и к картонной прокладке околыша, при этом верхний конец камышинки должен упираться снизу в шов тульи, дабы он не выпирал в этом месте дна фуражки. Околыш фуражки верхним своим краем сшивается с нижним краем тульи, а нижним краем огибает край картона и пришивается к нему вручную через край.

Холщевый подбой дна выкраивается по размеру дна фуражки, а такой же подбой тульи выкраивается около 3/8 вершка, шире соответствующих суконных частей фуражки, при этом подбой тульи допускается из четырех или из двух частей; сшиваются подбои дна и тульи между собой точно соответственно внутренним размерам фуражки. Нижние края подкладки прошиваются вручную, через край к картонной прокладке околыша, покрывая ее.

С внутренней стороны околыша, покрывая картонную прокладку, пришивается кожаный подтулейник (приказ по Военному Ведомству № 348 от 1873 г.). Подтулейник загнутым внутрь на 1/8 – 3/16 вершка своим краем пришивается к загнутому на картон краю сукна околыша (или выпушки) приметочным швом по 3-4 стежка в одном вершке так, чтобы перегибом своим он около 1/16 вершка не доходил до нижнего края околыша; шов подтулейника должен быть сзади; если подтулейник состоит из двух кусков, то тогда швы должны быть сбоку; сшиваются подтулейники обыкновенным швом, но швы должны быть расправлены. Подтулейник должен точно прилегать к околышу; шириною подтулейник должен точно прилегать к околышу; шириною подтулейник должен быть 1 1/8 – 1 3/16 вершка, т.е.е в пришитом виде около 1 вершка.

Для удержания формы фуражки в дно ее между подкладкой и сукном фуражки вкладывается круг-сталька, таких размеров, чтобы она действительно растягивала фуражку по сшивному шву тульи с долями; сталька эта пришивается к верхнему сшивному шву фуражки.

Спереди, посередине вышины околыша, в сшивной его шов сквозь картонную прокладку вставляется кокарда (приказ по Военному Ведомству № 632 от 1907 г.), лапки ее с внутренней стороны картонной прокладки, пройдя сквозь конец камышинки разгибаются, придерживая последнюю.

Доли тульи между собой, с дном и с околышем, а также края околыша между собой сшиваются обыкновенным машинным швом, имея 13-16 стежков в 1 вершке, швы должны проходить в 1/16 – 2/16 вершка от краев сукна, причем сшивные швы между собой долей и краев околыша должны бать разутюжены. Сшивной шов околыша должен быть впереди, составляя здесь продолжение сшивного шва тульи. Фуражки должны быть сшиты совершенно симметрично; шитье должно быть прочное и аккуратное, катушечной ниткой, применительно к цвету сшиваемого материала, № 30, выдерживающей разрыв не менее 3 фунтов. Число стежков в ручных швах должно быть 3-5 при работе по картону.

Выпушки, когда таковые положены, кроме выпушки по нижнему краю околыша, вкладываются между краями соответствующих суконных частей фуражки и сшиваются одновременно с ними; выпушка же по переднему краю околыша пришивается одним краем к загнутому внутрь краю околыша, а другим своим краем огибает картонную прокладку и пришивается к нему через край вручную.

Кому положено, к фуражке пришивается козырек, установленный приказом по Военному Ведомству № 412 от 1904 г., черный лакированный; к защитным фуражкам пришивается козырек такого же описания, но защитного цвета, лакированный. Козырьки пришиваются к картонной прокладке околыша, через загнутый край суконного околыша (или выпушки) между околышем и подтулейником; пришит козырек должен быть точно своей серединой против передних сшивных швов тульи и околыша.

На походные фуражки нижних чинов кавалерийских и казачьих частей, артиллерии, железнодорожных войск, минных, понтонных, воздухоплавательных, авиационных и обозных частей пристегиваются наружные подбородные ремни защитного цвета (приказ по Военному Ведомству № 37 от 1909 г.); эти подбородные ремни двумя петлями по их концам настегиваются на две установленного образца защитного цвета пуговицы, которые пришиваются посередине высоты околыша, сквозь околыш и картонную прокладку симметрично впереди боковых сшивных швов тульи на 3/8 – 1/2 вершка.

У верховых прочих частей пехоты и инженерных войск полагаются внутренние подбородные ремни (циркуляр Главного Штаба № 162 от 1897 г.).

Свободные концы внутреннего подбородного ремня пропускаются между подтулейником и околышем и пришиваются к картону против мест пришивки пуговиц для наружных подбородных ремней, причем длина пришитой части должна быть 3/8 – 1/2 вершка. (2010/12/13 00:47)

PRUSS


Opis papachy dla dolnych stopniów
Nakaz po Wojskowym Resorcie № 626 od 1910r.

Папаха состоит из колпака, с закругленной макушкой и из пришитой к колпаку меховой опушки (тульи)

Колпак состоит из четырех кусков мундирного сукна защитного цвета, размерами в готовом виде каждый: по ширине вверху 2 6/8 – 3 вершка (измеряя по круговому шнуру), и внизу 3 1/4 – 3 1/2 вершка (измеряя по сшиву) и высотой 3 1/2 – 3 3/4 вершка; куски сшиваются один с другим по длине и образуют внутреннюю суконную тулью с макушкой; причем для образования макушки, могут пришиваться к внутренней тулье отдельно четыре отрезка такого же сукна, имеющие форму равнобедренного треугольника с двумя выпуклыми сторонами, вершины которых, находятся в центре колпака. По пришиву этих треугольников между собой и с тульей нашивается шерстяной шнур, диаметром 1/8 дюйма, цвета приборного сукна, части присвоенного.

По нижнему краю колпака, с внутренней стороны, пришивается внутренний из подкладочного холста, колпак с ваточной простеганной прокладкой, к нижнему краю которого, внутри подшивается выворотным швом подкладка из рубашечного, фабричного типа № 2 холста, вышиною 2 1/2 – 3 вершка, верх которой загибается на 1/4 вершка и прострачивается, отступая от края на 1/32 – 1/16 вершка, с подрубкой. Во внутрь загиба продевается хлопчатобумажный шнурок, длиной 14-15 вершков для стягивания верха подкладки на вздержку.

К нижнему краю тульи, с наружной стороны, вокруг пришивается полоса сукна защитного цвета высотой 3 1/4 – 3 1/2 вершка, состоящая из двух частей: передней, имеющей в длину, по кругу 3 3/4 – 4 вершка, пришитой снизу и с боков, и остальной части, пришитой только к нижнему краю, для возможности отгибания ее вниз для закрывания ушей и затылка с шеей. Поверх этой разрезной полосы пришивается меховая опушка. Мех серого цвета короткий или стриженый.

Выбор меха предоставляется усмотрению местного начальства, в зависимости от наличия того или другого сорта меха, лишь бы он был серого натурального (некрашеный) и короткого волоса. Шерсть должна сидеть прочно, выдергиваться пальцами с трудом. При этом должны быть соблюдены условия: 1)местное начальство выбирало мех из числа признаваемого выгодным для папахи, наиболее дешевый по местным условиям. 2) для каждой отдельной части избирался одинаковый мех, во избежание разнообразного вида строевых команд.

К нижнему краю всей тульи, между мехом и внутренней подкладкой подшивается обшивка из серого неворсованного сукна, которая может быть заменена сукном защитного цвета, шириною 4/8 – 5/8 вершка. Подшивка загибается наружу на 1/8 вершка и внутрь на 2/8 вершка, образуя, таким образом, суконный кант, идущий по нижнему краю папахи.

К верхним углам передней части меха и посередине разрезов пришивается по железной петле, а к отгибающейся части меха (назатыльнику) соответственно по крючку для пристегивания этой части папахи, когда она не отогнута вниз. Около железных крючков, к верхним углам отгибающейся части, с внутренней стороны подшиваются к правому углу, сложенная вдвое и простроченная у краев двойным выворотным швом стяжка из крашенного в защитный цвет равентуха, шириной в готовом виде 4/16 – 5/16 вершка, а длиною 3 1/2 – 3 3/4 вершка, и к левому углу пришивается такая же стяжка, длиною 1 1/4 – 1 1/2 вершка, к свободному концу которой, прикрепляется никелированная пряжка со стерженьком и катышем, диаметр проволоки около 2 1/2 мм. Длина внутри 12 мм, ширина – 10 мм. Около пряжки к стяжке пришивается гайка из того же материала.

С левой стороны суконного подбоя назатыльника пришивается прямоугольный откидной клапан из двух сложенных отрезков сукна (защитного цвета), так, чтобы он мог закрывать всю нижнюю половину лица, но не закрывать глаз. Размеры по горизонтали 4 1/4 – 5 1/4 вершка, по вертикали 3 1/4 – 3 1/2 вершка. Края сукна клапана прострачиваются двумя строчками, идущими от краев: наружной на 1/8 вершка, внутренней на 1/4 вершка.

На клапане прорезается две петли на таком месте, чтобы удобно было пропустить через них обе стяжки для поддержания клапана в опущенном виде, а также пришивается одна железная петля для пристегивания к одному из крючков, пришитому к правой стороны назатыльника. При поднятом назатыльнике, клапан, сложенный вдвое, подкладывается под переднюю часть опушки.

На меховой тулье папахи пригоняется кокарда и знак отличия, кому таковой полагается.

Кокарда, согласно приказу по Военному Ведомству №№ 612 и 632 от 1907 г., прикрепляется так, чтобы верхний ее край отстоял от верхнего края меховой тульи на 1/8 вершка. Знак отличия (если полагается) образца по приказу по Военному Ведомству № 306 от 1878 г., и № 86 от 1882 года, большого размера, пригоняется под кокардой, закрывая верхним краем низ кокарды.

(2010/12/13 00:56)

PRUSS


Opis baszłyka dla dolnych stopniów wszystkich wojsk.
Zatwierdzono 18 sierpnia 1881 roku

Rysunek z Nakazu

Башлык сшивается из двух кусков верблюжьего сукна, идущих на колпак, и двух, подшиваемых к концам.

Башлык состоит из остроконечного колпака и двух длинных концов, которые, в случае надобности, обвертываются вокруг шеи. Длина заднего шва колпака 9 3/4 – 10 вершков, длина переднего шва 7 1/4 – 7 1/2 вершка, ширина колпака 11 вершков. Длина концов шва 1 аршин 11 1/2 вершка, ширина концов у выреза колпака 3 1/2 – 3 1/4 вершка, затем ширина эта постепенно уменьшается и у свободных (закругляемых) краев равняется 3/4–1 вершок.

Башлык для нижних чинов обшивается и оторачивается нитяной тесьмой под цвет башлыка (описание коей объявлено при приказе по Военному ведомству 1875 г., № 15); ширина этой тесьмы полагается в 9/32 вершка и даже более, если она употребляется на оторочку краев башлыка.

Обшивка башлыка тесьмой делается:
а) по краям и по швам (переднему и заднему),
б) по кругу (центр которого в вершине колпака, а радиус равен 3 7/8 вершка) и по диаметру этого круга, перпендикулярно к швам колпака. (2010/12/13 01:05)

PRUSS


Jeśli kto to zapragnie uszyć baszłyk, proponuję krzywik.
Ale podejrzewam, że główny problem będzie w prawidłowym suknie z wielbłądziej wełny......... (2010/12/13 01:15)

Stary Kojot


Dokładnie, raczej trzeba będzie posiłkować się suknem wełnianym o zbliżonym musztardowym kolorze. W książce dot Armii Carskiej z 1862 roku było napisane, że baszłyk żołnierski był obszyty taśmą materiałową, a oficerski taśmą srebrną. Czy ten zwyczaj dotrwał do czasów I wojny światowej? (2010/12/13 16:41)

JaRost


łopatologiczne tłumaczenie opisu od PRUSSa podaje że baszłyki były obszyte taśmą. Miała ona szerokość 9/32 cala a obszyte nią były krawędzie, szwy i oraz  "czubek" (koło o promieniu 3 7/8 cala) 
Fotka kopii Baszłyka.  (2010/12/13 17:02)

JaRost


grzebiąc na stronie antikvariat.ru natrafiłem na "nauszniki". wykonane z filcu, połączone taśmą. na stronie wersja oliwkowa i czarna. Nie mogłem znaleźć żadnych informacji na ten temat. Może Kolega PRUSS coś wie.  (2010/12/13 17:57)

PRUSS


Dokładnie, raczej trzeba będzie posiłkować się suknem wełnianym o zbliżonym musztardowym kolorze. W książce dot Armii Carskiej z 1862 roku było napisane, że baszłyk żołnierski był obszyty taśmą materiałową, a oficerski taśmą srebrną. Czy ten zwyczaj dotrwał do czasów I wojny światowej?

Zgodnie z poleceniem wszystko Poprawnie, ale w praktyce w bojowych działaniach oficerowie uważali za lepsze nie wyodrębniać się takim luksusem od prostych żołnierzy.  :) (2010/12/13 20:37)

PRUSS


grzebiąc na stronie antikvariat.ru natrafiłem na "nauszniki". wykonane z filcu, połączone taśmą. na stronie wersja oliwkowa i czarna. Nie mogłem znaleźć żadnych informacji na ten temat. Może Kolega PRUSS coś wie. 
(2010/12/13 20:53)