Buńczuk 21 Pułku Ułanów

/ 3 odpowiedzi
Buńczuk zdobyty przez 2 szwadron szkolny 21 Pułku Ułanów w 1932 roku.

zylkos


Równe,powrót z defilady,3 V 1937r-buńczuk.wycinek fotki ze zbiorów rotmistrza Romana Medwicza; z cyklu: Kawaleria w fotografii.Cały opis pod zdjęciem:3 V 1937r-powrót z defilady.Adjutant pułku  por.Bourdon Witold odprowadza sztandar.W poczcie sztandarowym pierwszy z lewej ppor.Michał Kochanowski. (2014/10/05 22:24)

JOTA21


Wokół opisu tego zdjęcia narosło sporo legend, niestety....Jednak żaden z nich nie jest prawidłowy. Ponieważ oryginalne zdjęcie jest w moich zbiorach (otrzymałem je od rtm. Michała Kochanowskiego jeszcze w latach osiemdziesiątych) myślę, ze przytoczony opis zamieszczony w opracowanej przez mnie historii pułku jest poprawny. Powinien on brzmieć następująco:1 szwadron ze zdobytym buńczukiem wręczonym przez dowódcę BK "Równe" płk dpl. Adama Korytowskiego w dniu 13 września 1936. Przed frontem szwadronu por. Karol Kantor. Oficer sztandarowy por. Michał Kochanowski, salutuje adiutant pułku por. Witold Bourdon. Rok 1936 lub 1937. (21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich 1920 - 1939. t. 1).zdjęcie to zamieszczone zostało w tomiku poświęconym 21 Pułkowi Ulanów i podpisane "Poczet sztandarowy oficer sztandarowy por. Michał Kochanowski". W 1938 roku 2 szwadron pułku zdobył buńczuk przechodni i jednocześnie decyzją dowódcy Wołyńskiej Brygady Kawalerii pułk otrzymał buńczuk (drugi) za wybitne rezultaty na polu wyszkolenia strzeleckiego oraz za osiągnięcia na polu sportu (w tym sportu konnego) jak również za porządek zewnętrzny (Rozk. Nr. 38/38).  Buńczuk wręczony został w dniu 3 listopada 1938.o fakcie tym wspominam na stronach II-go tomu historii pułku.  (2014/10/06 21:36)

formoza58


Panowie,spokojnie...Przecież obie fotografie zamieściliście i opisaliście w wątku "Buńczuki".Po co marnować dobrą energię na dublowanie tego samego materiału w dwóch podobnych, tematycznych wątkach ? ;-) (2014/10/06 23:47)