Broń biała żołnierza polskiego z XVIII–XX wi

Polecam bardzo ciekawą pozycję, szczegółowe opracowanie z idealnymi zdjęciami.
http://www.kulawiak.pl/index.php/ksigarnia?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=32&category_id=7