BOCHNIA 1939-ODWRÓT ARMII KRAKÓW-5.09.2009

nowe grupy które się zgłosiły to: GRH ,,SIEDEMNASTY" GRH BON,, OŚWIECIM"