Berlin-14 maja 1945 roku (w kolorze)

http://www.wykop.pl/link/982459/berlin-14-maja-1945r/?utm_source=link_982459&utm_medium=hits_2011-12-28&utm_campaign=HityTop

Krótki filmik obrazujący Berlin po II Wojnie Światowej