Armia Carska, I wojna, ciężkie karabiny maszynowe

/ 85 odpowiedzi / 43 zdjęć
Stary Kojot


No właśnie nie pamiętam... ale szukam:)Może chodziło tylko o doktrynę użycia...? CKM działały w zasadzie jak artyleria; albo zgrupowane w kompanię ckm, albo poszczególne plutony porozdzielane po batalionach.
Właśnie sobie uświadomiłem, że mając na inscenizacji dwa rosyjskie ckm, dysponujemy siłą ognia broni maszynowej dla BATALIONU PIECHOTY!!! (2013/01/07 18:27)

darda


"Два пулемета, сведенные в одну единицу управления, составляют взвод", czyli pluton ckm.
Zgodnie z doktryną broń maszynową koncentrowano na szczególnie ważnych lub zagrożonych odcinkach.

A że nasze inscenizacja to niewątpliwie odcinki szczególnie zagrożone, obecność batalionowego  "wzwodu", a nawet całej pułkowej  "komandy" ckm, jest akceptowalna ;-) (2013/01/07 19:11)

Rumcajs


No to po mojemu (w oparciu o schemat z instrukcji Jarka) było by Tak:

Nr 1 - наводчик - taśmowy podający (z tłumacza strzelec)

Ustawia karabin, maskuje i zalewa wodą, jeżeli jest to konieczne, ładuje, kieruje ogniem i strzela z karabinu maszynowego. Jest odpowiedzialny za stałą gotowość do działania ckm-u, a więc musi zadbać, że broń i wszystko, co do niej należy jest w idealnym stanie. W przypadku zacięcia podejmuje działania aby je natychmiast usunąć.

Nr 2— помощник наводчика – taśmowy odbierający  (pomocnik strzelca)

Pomaga nr 1 przy ustawianiu i maskowaniu karabinu. Pilnuje, żeby przy karabinie był zawsze wystarczający zapas amunicji. Sprawdza poprawność zataśmowania amunicji. Pilnuje żeby w chłodnicy była zawsze woda, a mechanizmy nasmarowane.

Nr 3  - подносчик donosiciel ;-) podnoszący (amunicyjny)

Dostarcza na stanowisko amunicję oraz części i akcesoria zapasowe do ckm-u. Odnosi puste skrzynki i taśmy. Pilnuje, żeby na stanowisku był ciągle zapas amunicji. Pilnuje, żeby na opuszczanym stanowisku nie pozostała niewystrzelona amunicja oraz części zapasowe.

Nr 4— двуколочный –dwukółkowy ( woźnica dwukółki)

Odpowiada za dwukółkę, transport ckm, stan techniczny pojazdu oraz pilnuje jej kiedy obsługa ckm jest na stanowisku bojowym. Pomaga załadować i rozładować wózek, wydaje amunicję i akcesoria przynależne. Jeśli w boju dwukółka znajduje się przy koniowodach , to pomaga nr 3 przy karabinie.

Jeśli w porządku bojowym karabinowa dwukółka znajduje się w czele koniowodów, to pełni funkcję nadzorczą nad stajennymi, utrzymuje łączność z częścią bojową obsługi.

Troszczy się o stan amunicji w wózku i dopełnianie taśm amunicyjnych.

Nr 5-10 коноводы и вожатые – stajenni i doradcy (to z tłumacza) czyli koniowody i wozacy?

Przytrzymują konie spieszonej obsługi i odprowadzają wózki amunicyjny i ckemowy, przy czym nr 8 odpowiada za prawidłowe załadowanie i rozładowanie karabinowego, nr 9 za załadunek i rozładunek pierwszego wózka amunicyjnego, a nr 10 za to samo w drugim.

Prócz swoich zadań są w stanie wykonać czynności pozostałych członków obsługi.

Jeśli w porządku bojowym karabinu maszynowego Nr 4 został odkomenderowany z dwukółką ckm lub znajduje się z tyłu koniowodów, to dowództwo nad pozostałymi przejmuje Nr 6, podaje konia , a jeśli potrzeba to i swojego Nr 9, który w przypadku potrzeby odjechania w celu uzupełnienia amunicji w pierwszym wózku amunicyjnym zostaje w tym czasie na polecenie Nr 6  drugim koniowodnym

 

Dowodzący koniowodami Nr 6 utrzymuje ciągła łączność z grupą bojową, wydaje naboje i przynależności z wózków amunicyjnych, troszczy się o zaopatrzenie. W przypadku kiedy Nr 4 nie ma w pobliżu pomaga Nr 3 donosić naboje do karabinu maszynowego.

(2013/01/07 19:11)

darda


Nie, to nie tak - już to kiedyś ćwiczyliśmy.

Пулеметный унтер-офицер - karabinowy, dowódca obsługi.

Hаводчик - celowniczy

Помощник наводчика - taśmowy

Подносчики патронов - amunicyjni

Дальномерщик - dalmierzysta - obserwator

Двуколочный - "dwukółkowy" - z pewnością nie woźnica, jecz dowódca dwókółek, czyli mini-taboru. Jako jedyn z dwóch (obok karabinowego) jechał wierzchem na swoim koniu. W sumie ktoś w rodzaju kwatermistrza.

Эапасный - rezerwowy, na podstawie naszych regulaminów chciałoby się go nazwać pomocniczym, lecz w gruncie rzeczy koniowód zajmujący cię końmi karabinowego i dowódcy plutonu.

Ездовые - wbrew nazwie wcale nie jezdni, lecz woźnice dwukółek


(2013/01/07 19:55)

darda


Z opóźnieniem zorientowałem się, że omawiasz obsługę ckm w kawalerii, nie piechocie...

Jak by nie było двуколочный nadal woźnicą się nie staje, a наводчикъ pozostaje po naszemu celowniczym ;-) (2013/01/07 20:09)

RumcajsДвуколочный - "dwukółkowy" - z pewnością nie woźnica, lecz dowódca dwukółek, czyli mini-taboru. Jako jeden z dwóch (obok karabinowego) jechał wierzchem na swoim koniu. W sumie ktoś w rodzaju kwatermistrza.

Jo by pasowało z zakresem obowiązków, który wymęczyłem. Dowodzi koniowodami, nadzoruje załadunek i rozładunek wózków, dba o stan amunicji na wózkach, wydaje naboje, pozostaje w stałej łączności z grupą na stanowisku bojowym itd.

(2013/01/07 20:42)

Stary Kojot


Ciekawa ładowarka do taśmy do maxima. (2013/01/08 22:00)

wilu


Ciekawa ładowarka do taśmy do maxima.Trudno to nazwać ładowarką:). Nazywa się to "wyrównywatiel do lient". Służyło do równego rozmieszczenia patronów w taśmie. Nie wiem Czy to ustrojstwo było już za carskiej armii. Na pewno wchodziło w skład wyposażenia maxa od lat 20-stych. (2013/01/09 11:59)

wilu


Na górnym schemacie prawidłowo załadowana taśma. Na dolnym przykłady nie prawidłowo załadowanej. (2013/01/09 12:03)

wilu


Można to też było zrobić ręcznie za pomocą młotka:) (2013/01/09 12:05)

wilu


A ładowarka wyglądała tak (2013/01/09 12:05)

wilu


Karabin maszynowy był bronią na owe czasy bardzo nowoczesną,  jednak na początku XXw. Rosjanie nie mieli przygotowanej odpowiedniej taktyki dla jego wykorzystania.Po doświadczeniach w wojnie z Japonią zaczęto myśleć  jak usprawnić wykorzystanie tej broni. Pierwsze instrukcje ukazały się w 1907 r. Zaczęły się wtedy pierwsze szkolenia formacji ckm. Prace nad regulaminami  „pulomietnego komadna” którego forma została przedstawiona w powyższych postach, trwały do 1912r. W tym roku ukazało się szereg instrukcji  dotyczących samej broni jaki i szkolenia żołnierzy.  Po tym roku na „gwałt” odbywało się formowanie i szkolenie jednostek ckm. Podobno główny poligon cekaemistów  był pod Warszawą. Wg instrukcji każdy żołnierz drużyny miał przypisane konkretne zadanie. Instrukcja podaje także że np. 1 zginie ma go zastąpić 2 itd. Czyli każdy żołnierz w drużynie musiał być przeszkolony wszechstronnie.

Udało się przeszkolić wymyśl nowej taktyki jeden, góra dwa roczniki poborowych.  Czy udało się wdrożyć w życie wszystkie zawarte w regulaminach wytyczne. Wątpię.

W przy tak dużych stratach ciężko o odpowiednie  przeszkolenie uzupełnień w warunkach polowych Wydaje mi się że wyglądało to tak jak w jednym polskim filmie Może były takie w założeniach. 

W 1906 w składzie 14 dywizji kawalerii była 1 kompania ckm w składzie: 63 żołnierzy , obsługujących 8 juków z bronią maszynową, 16 juków i 8 biedek z amunicją, 10 wozów oraz 16 koni. W skład tej samej dywizji  wchodził jeden lub dwa pułki strzeleckie piechoty.  Podczas wojny dywizja ta też była wspierana przez piechotę ( 72. Tulski ).

W temacie wyposażenia niewątpliwe atrybutem żołnierza ckaemisty jest bebut, który powinien być noszony wg poniższego schematu. Przy klamrze nosili piesi, konni na boku. Drugim charakterystycznym elementem jest karabinek wz. 1907 ( popularnie nazywany kozackim co wydaje mi się błędne) przeznaczony dla artylerii konnej, obsługi ckm i żandarmerii. Na fotkach fakt mało wyposażenie -a od czego mieli biedki i wozy

(2013/01/09 14:21)

wilu


Cekaemiści i klamerki (2013/01/09 14:39)

Tara


Jeszcze jedno bebut, nosimy tak jak wklejał Wilu, czy tak jak panowie w tle? Bez dwuch zdań kojarzy się to z kaukaskim stylem noszenia szaszki na odwrót głownią. (2013/01/09 15:41)

efendi


3

 

(2013/02/03 10:45)

darda


Przy okazji innych poszukiwań na taką fotkę trafiłem: (2013/02/03 20:37)

Michael Sprink


Czy znacie może jakieś regulaminy mundurowe dla obsługi maximów z pułkach piechoty? Mam zagwostkę czy aby na pewno obsługa maximów nosiła pagony i patki na płaszczach jak ich pułki. (2013/04/06 11:56)

Stary Kojot


Schwartzlose w wersji przeciwlotniczej. (2013/05/02 19:50)

Stary Kojot


Tu dobrze widać, co obsługa ckm ma na sobie (a właściwie czego nie ma...:), nawet manierki i chlebaki wiszą na gwoździu... (2013/11/03 08:12)

Stary Kojot


I dalej o ckm-ach w armii carskiej... (2016/08/21 20:12)