Apel Dywizji Księstwa Warszawskiego

Apel Dywizji Księstwa Warszawskiego

W dniu 18 stycznia 2014 roku na dziedzińcu Pałacu pod Blachą odbył się uroczysty apel, w czasie którego podsumowano udział Dywizji Księstwa Warszawskiego w kampanii saskiej 1813 – 2013, oraz oficjalnie zainaugurowano kampanię francuską 1814 - 2014.

W kampaniach ostatnich lat Dywizja wystawiała największą i najbardziej aktywną reprezentację polskich wojsk napoleońskich, toteż nic dziwnego, że na apelu stawiło się blisko 50 żołnierzy z pułków piechoty: 2go, 4go, 7go i 8go, oraz artylerzyści dywizji ze Stowarzyszenia Artylerii Dawnej „Arsenał”. Tradycyjnie – jak po powrocie z kampanii rosyjskiej – kolumna przedefilowała przed pułkowymi sztandarami, pod którymi walczyła w kolejnych bataliach. Dlatego wydarzenie uświetniły barwy aż czterech sztandarów - były to „Orły” 2pp, 4pp, 7pp i sztandar artylerii. Przed frontem żołnierzy odczytano awanse i przeniesienia personalne, jak również wręczono weteranom walk pod Luetzen odznaki pamiątkowe GROSSGOERSCHEN 1813-2013, by mogły uzupełnić medale spod Kulm, Dennewitz i Lipska.

Wieczorem po apelu odbył się bal w Pałacu w Falentach. Udział w nim wzięło łącznie około osiemdziesięciu gości, niemal wyłącznie mundurowych – była to bezpośrednio pochodna liczby uczestników apelu. Ogromny odsetek wśród gości stanowili weterani kampanii niemieckiej, zmobilizowani do VIII korpusu w Krakowie, walczący w wiosennej części kampanii pod Luetzen, a następnie jesienią pod Kulm, Dennewitz i Lipskiem. Istotnym elementem balu była prezentacja działań Dywizji zaplanowanych na rok 2014, która z racji rocznicy kampanii francuskiej, oraz niefortunnego wyniku bitwy lipskiej, odbywać ma się na terenie Francji, obejmując:

1. Bitwa pod Montereau, w dniach 14-16 lutego 2014;

2. Bitwa pod Reims, w dniach 4-6 kwietnia 2014;

3. Bitwa pod Montmirail, 30 maja-2 kwietnia 2014;

4. Zakończenie kampanii w Malmaison, 19-21 wrzesień 2014;

Ponieważ w czasie kampanii możliwości szkoleniowe są ograniczone, wydarzenia powyższe będą uzupełnione o przedsięwzięcia o charakterze ćwiczebnym, takie jak: Raszyn (28.06.2014), Pomiechówek (19.07.2014), Będomin (15.08.2014), które wraz z Austerlitz (29-30.11.2014) mają optymalnie przygotować żołnierzy do walk w ramach polskiego batalionu w czasie kampanii belgijskiej 1815 – 2015, kończącej się 200. rocznicą bitwy pod Waterloo. Priorytetem w zakresie musztry poszczególnych pułków będzie:

Zgranie pododdziałów przez wspólne wyćwiczenie szkoły plutonu i batalionu (głównie Będomin);

Położenie większego nacisku na wytrenowanie/wymienność kadry podoficerskiej;

Zgranie działonów artyleryjskich (głównie Pomiechówek);

Sprawdzenie w praktyce wyuczonych manewrów (głównie Austerlitz);

Powyższe założenia zostały wypracowane przez sztab i zaakceptowane w dniu 15 stycznia 2014 roku, podczas narady sztabowej dowódców i przedstawicieli grup tworzących Dywizję. Podczas tego spotkania omówiono osiągnięcia, ale i problemy zaobserwowane podczas kampanii saskiej, a następnie przedstawiono i przedyskutowano wyniki pracy nad rozplanowaniem kampanii francuskiej 1814 - 2014. Efekt pracy sztabowców został przedstawiony w prezentacji na balu (szczególne podziękowania należą się adiutantowi Andrzejowi Chyrze z 12pp). Kampania francuska zakłada udział w każdej ze wspomnianych wyżej inscenizacji reprezentacji armii Księstwa w liczebności na poziomie minimum plutonu, a dla imprez priorytetowych batalionu, w maksymalnej wersji wspartego własną artylerią.

O kolejnych etapach kampanii będziemy informować na bieżąco.

 

adiutant komendant Dywizji

Andrzej „Hucuł” Stępnikowski, 4pp

l