A. Pepłoński, Wywiad polski na ZSRR 1921- 1939

Ktoś może ma wersję elektroniczną tej ksiązki?
Bardzo potrzebna.