9 Pułk Ułanów WKKP postscriptum

/ 613 odpowiedzi / 489 zdjęć
formoza58


Rok 1931... Uroczyste odejście do " cywila" rezerwy ze szadronu CKM. (2016/04/11 12:24)

formoza58


Z " Żolnierza Polskiego" z 1939 roku.... (2016/04/11 12:25)

formoza58


Z jednych z ostatnich zawodów pułkowych w 1939 roku. (2016/04/11 17:24)

formoza58


Przemarsz jednego ze szwadronów w 1936 roku. (2016/04/11 21:24)

formoza58


Mały jelonek, przygarnięty przez ułanów pułku na przełomie 1938/ 39.mały wychowanek potrafił wyskakiwać z pierwszego piętra budynku koszar. (2016/04/11 21:26)

formoza58


Kolejne ciekawe ( choć nie najlepszej jakości) fotografie dotyczące życia pułku w okresie międzywojnia, wykonane przez ( odpowiednika Narcyza Witaczyńskiego w 9 P.Uł.) wachm. Kamińskiego...
Jeden ze szwadronów wyruszający na zimowe zajęcia, w 1934 roku. (2016/04/12 10:33)

formoza58


Kolejny oficer- " dzielny chwat" konno na ruinach zamku w Trembowli. (2016/04/12 10:34)

formoza58


Walka bokserska między ( od lewej) kapralami Maślanką a Polańskim, w 1939 roku. (2016/04/12 10:56)

formoza58


Defilada pułku w dniu 8 pazdziernika 1933 roku, w rocznicę 250- Tej Rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. (2016/04/12 14:25)

formoza58


Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na murze ruin zamku w Trembowli, poświęconej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, w 1933 roku. (2016/04/12 14:27)

formoza58


Pluton narciarski pułku na terenie ruin zamku w Trembowli, w 1933 roku. (2016/04/12 14:28)

formoza58


Rok 1932... Najmłodszy trębacz pułku. (2016/04/12 14:41)

formoza58


Zwycięski zespół ze szwadronu km pułku w biegu przełajowym na dystansie 2000 metrów, odbytym w w " dniu spółdzielczym" w 1937 roku... (2016/04/12 23:46)

formoza58


... i wręczenie nagród zwycięstkiej ekipie ze szwadronu km. (2016/04/12 23:47)

formoza58


Z prasy okresu międzywojnia, w tym przypadku z 1939 roku... (2016/04/12 23:51)

formoza58


Z prasy okresu międzywojnia z 1936 roku... (2016/04/13 19:04)

formoza58


... i dowódca pułku wręcza nagrody ułanom zwycięskiego szwadronu. (2016/04/13 19:05)

formoza58


Z prasy z 1931 roku... (2016/04/13 23:29)

formoza58


Chor. Adam Majewski podczas biegu... (2016/04/13 23:30)

formoza58


... i dowódca pułku wręcza uczestnikom biegu odznaki strzeleckie i POS-u. (2016/04/13 23:31)

formoza58


Z ćwiczeń pułku w 1933 roku. (2016/04/14 10:43)

formoza58


Wieczór świąteczny w jednej z świetlic szwadronowych podczas Wielkanocy w 1933 roku. (2016/04/14 10:45)