9 Pułk Ułanów WKKP postscriptum

/ 614 odpowiedzi / 490 zdjęć
zylkos


płk.dypl.Klemen Rudnicki,ostatni dowódca pułku w latach 1938-39,tu w mundurze PSZ na Zachodzie (II korpus polski) (2012/07/27 19:06)

zylkos


rotm.Jerzy Poborowski-dowódca IV szwadronu,poległ 19 IX 1939 roku pod Sierakowem,.pchor.(ppor.)Tadeusz Rościszewski-poległ 18 IX 1939 roku pod Roztoką (Kampinos). (2012/07/27 19:13)

zylkos


por.Zygmunt Małachowski (1 szwadron dowódca 1 plutonu)-poległ 19 IX 1939 roku w Puszczy Kampinowskiej. (2012/07/27 19:20)

zylkos


ppor.Włodzimierz Ścibor-Rylski;dowódca I plutonu 4 szwadronu (jak pisac szwadron i pluton rzymskie/arabskie???),poległ 19 IX 1939 roku w Sierakowie. (2012/07/27 19:24)

zylkos


Rotm.Edward Ksyk fot str.22 wkkp (góra),tu u mnie w randze porucznika.(Krzychu dobrze piszę rogatywka miękka???). (2012/07/27 19:30)

zylkos


rotm.Stanisław Szczepan Juszczak-we IX 1939 roku adiutant 9 pułku ułanów.

[1900-1971], oficer sł. st. kaw. WP, rtm. [1935]

Ur. 5 XII 1900. W latach 1919-1920 bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Za męstwo okazane na polu walki odznaczono go Krzyżem Walecznych. Po wojnie w okresie 1923-1924 w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie, gdzie ukończył przeszkolenie unifikacyjne, potem od IX 1924 do VIII 1926 w Oficerskiej Szkole Kawalerii w Grudziądzu. Promowany na stopień ppor. sl. st. kaw. 15 VIII 1924 z przydziałem do 9 p. ułanów na stanowisko d-cy plutonu. Do stopnia por. awansowany 15 VIII 1928. Ukończył w CWKAW. W Grudziądzu kurs dla d-ców szwadronu. Awansowany do stopnia rtm. sł. st. kaw. 1 I 1935. W latach 1936-1939 d-ca szwadronu CKM w 9 p. uł. w Trembowli. Podczas kampanii wrześniowej 1939 pełnił funkcję adiutanta pułku. Walczył z Niemcami na szlaku bojowym 9 p. uł. w składzie Podolskiej Brygady Kawalerii przydzielonej do Armii „Poznań”. Uczestnik walk nad Bzurą potem w bojach odwrotowych na przedpolach Warszawy, a po przebiciu się do Warszawy bierze udział w jej obronie. Za męstwo okazane na polu walki został odznaczony VM kl.5. Po kapitulacji Warszawy od 28 IX 1939 w niewoli niemieckiej. Wojnę spędził w oflagu. Po wojnie w 1945 powrócił do kraju. Mieszkał w Warszawie, gdzie zmarł 1 I 1971.
Odznaczony: VM kl. 5 nr 14394, KW, SKZ.

Zarys Historii Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu 1922-1939. W-wa 1989; Roczniki oficerskie 1928,1932;Rocznik oficerów kawalerii 1930; R. Rybka – K. Stepan. Rocznik oficerski 1939. Kraków 2006; A. Przybyszewski. 9 Pułk Ułanów Małopolskich. Pruszków 2002; P. Bauer-B. Polak. Armia Poznań w wojnie obronnej 1939. Poznań 1983; R. Abraham. Wspomnienia znad Warty i Bzury. W-wa 1969.

Nota biograficzna za: stankiewicze.com

 

(2012/07/27 19:42)

formoza58


Do # 47581...Jak najbardziej,Arturze, ;-)  (2012/07/27 23:31)

formoza58


Z wymiany korespondencyjnej.1 szwadron pułku.Lata trzydzieste. (2012/07/28 00:02)

formoza58


Epizod z manewrów w 1938 roku. (2012/07/28 00:04)

formoza58


Starszy ułan Brodniewicz.Druga polowa lat trzydziestych. (2012/07/28 00:05)

formoza58


Pluton przeciwpancerny pułku podczas defilady w drugiej połowie lat trzydziestych. (2012/07/28 00:07)

formoza58


Z "Odkrywcy".Trębacz pułku z fanfarą podczas przemarszu Podolskiej BK ulicami Lwowa w drugiej połowie lat trzydziestych.W głębi widoczne płomienie fanfar 14 i 6 pułków ułanów. (2012/07/28 15:10)

formoza58


Z archiwum Allegro.Parę zdjęć ułanów pułku w końcu lat trzydziestych... (2012/07/28 15:13)

formoza58


W uzupełnieniu w temacie sztandaru pułkowego,który wprawdzie nie został odznaczony krzyżem Virtuti Militari za 1920 rok,ale znalazł uznanie waleczności pułku choćby małym,ale jakże dobitnym zdarzeniu w okresie międzywojnia.Otóż,podczas pogrzebu marszałka Józefa Piłsudskiego do krypty wawelskiej oprócz sztandarów odznaczonych Virtuti Militari,obecny był również poczet sztandarowy 9P.Uł. ze swym znakiem.Z "sztandary Kawalerii II Rzeczypospolitej XX wieku" P.Lesława Kukawskiego i Andrzeja jeziorkowskiego...Poczet sztandarowy pułku.Pierwsza połowa lat trzydziestych. (2012/07/28 15:23)

formoza58


Inne zdjęcie pocztu. (2012/07/28 15:24)

formoza58


Uzupełnienie do tematu plutonu trębaczy.Fotografie pochodzą z wspaniałej monografii autorstwa P.Andrzeja Przybyszewskiego,którą (ze względu na obfitość materiałów i wiedzy) gorąco polecam.Pluton trębaczy na tle koszarowej krytej ujeżdżalni.Trembowla,rok 1936. (2012/07/28 18:21)

formoza58


Pluton trębaczy na tle murów Monastyru Bazylianów w 1937 roku.Zmiana adiutantów.W środku od lewej- przejmujący,rtm.Edward Ksyk,z prawej- zdający,por.Jerzy Poborowski. (2012/07/28 18:25)

formoza58


A tutaj z kolei trębacze podczas poprzedniej zmiany adiutantów w roku 1934.Rtm.Zygmunt Elsner zdaje adiutanturę por.Jerzemu Poborowskiemu. (2012/07/28 18:29)

formoza58


Pluton trębaczy w drodze na uroczystości odsłonięcia pomnika poległych żołnierzy pułku.Rok 1933.tak się złożyło,że wtedy obchodzono Piętnastolecie pułku i 13-tą rocznicę bitwy pod Komarowem. (2012/07/28 18:38)

formoza58


I jeszcze jedna fotografia plutonu trębaczy,prowadzonego ulicą Czortkowa przez wachmistrza Józefa Filipowskiego w 1928 roku. (2012/07/28 18:45)

formoza58


Pluton trębaczy na tle krytej ujeżdżalni w 1937 roku. (2012/07/28 19:04)

formoza58


Alfabetyczny spis oficerów,reprezentujących pułk w zawodach konnych krajowych i zagranicznych w okresie 1921-1939 :Rotmistrz Antoni Bielecki,w 1939 roku dowódca 2 szwadronu.Jako porucznik uczestnik Zawodów "Militari" w 1931 roku i w Zakopanem w 1932 (2012/07/29 10:56)

formoza58


Mjr.Chomicz Stefan.Uczestnik zawodów w Tarnopolu (1923) i Lwowie(1927)Por.Garapich Władysław.Uczestnik "Militari" (1931),Jeżdzieckich Mistrzostw Polski (1938),oraz w Zakopanem (1932,1933)Por.Juszczak Stanisław.Uczestnik "Militari"(1931),zawodów w Lublinie (1934),Warszawie (1932),Lwowie (1933) i Grudziądzu (1932)Płk.Komorowski Tadeusz.Uczestnik zawodów w Lublinie (1924),oraz na Olimpiadzie w Paryżu w 1924 roku.Rtm.Kowalski Michał.Uczestnik zawodów we Lwowie (1936,37,38),Jeżdzieckich Mistrzostw Polski (1938) i w Tarnopolu (1938,39) (2012/07/29 11:08)

formoza58


Por.Ksyk Edward.W 1939 roku w randze rotmistrza dowodzi 3 szwadronem.Jeden z najodważniejszych oficerów pułku,kawaler Virtuti Militari.Uczestnik "Militari" (1934) i zawodów w Tarnopolu w 1931 roku. (2012/07/29 11:13)